W poszukiwaniu gotówki. Samorządy emitują obligacje

Miasta zadłużają się emitując kolejne obligacje komunalne. Chcą pozyskać miliony, po to by m.in. spłacać swoje wcześniejsze zobowiązania.

Publikacja: 12.05.2021 10:51

Samorządy zadłużają się emitując obligacje już od lat.

Samorządy zadłużają się emitując obligacje już od lat.

Foto: AdobeStock

– Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na finansowanie planowanego w tym roku deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – przyznaje Małgorzata Tabaszewska, z krakowskiego magistratu.

Pieniądze na inwestycje

Radni Krakowa właśnie zgodzili się na emisję kolejnych obligacji komunalnych na łączną na łączną kwotę 620 mln zł.

Za przyjęciem uchwały w tej sprawie było 28 radnych, przeciw było czterech, sześciu się wstrzymało.

– Uchwała stanowi podstawę prawną dalszych działań miasta w tym zakresie, a mianowicie rozpoczęcia procedury pozyskiwania ofert od instytucji finansowych i postępowania w sprawie wyboru najkorzystniejszych warunków. W momencie złożenia ofert będą znane szczegółowe warunki emisji obligacji i koszty pozyskania zwrotnych środków – mówi Małgorzata Tabaszewska.

Miasto wyemituje w 2021 roku 620 tys. obligacji o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, na łączną kwotę 620 mln zł.

Zostało to przewidziane zarówno w projekcie budżetu na rok 2021 jak i w wieloletniej prognozie finansowej 2021-2024.

Obligacje zostaną wyemitowane w trzech seriach: dwóch o wartości 300 mln zł i jednej 20 mln zł. Będą wykupowane według ustalonego harmonogramu w latach 2030-2033. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR s6M powiększonej o marżę.

Kraków nie jest wyjątkiem. Plan budżetu Poznania zakłada w tym roku emisję obligacji w tym roku na kwotę 466,5 mln zł. Kwota emisji zostanie jeszcze zaktualizowana po planowanej na czerwiec zmianie budżetu.

– Emisja zostanie przeznaczona na sfinansowanie inwestycji zaplanowanych w budżecie w tym roku.  Także przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia- przyznaje Joanna Żabierek, rzecznik prezydenta Poznania.

Dodaje, że miasto sfinansuje wydatki majątkowe z różnych dziedzin, głównie te o mniejszej i średniej wartości, gdyż te największe (przede wszystkim unijne) współfinansowane są z kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

– Każdorazowo decyzja o wyborze formy kredytowana poprzedzana jest analizą ekonomiczną dostępnej oferty rynkowej. Pod uwagę bierzemy także uwarunkowania wynikające z ustawowych reguł zadłużania się np. długość okresu kredytowania – przyznaje Joanna Żabierek.

Są lepsze niż kredyt

W ten sposób zadłuża się też Olsztyn. Na 2021 rok miasto zaplanowało emisję papierów wartościowych na kwotę 57 mln zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu.

– Obligacje są dla nas bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy, gdyż są bardziej elastyczne – mówi Marta Bartoszewicz, rzeczniczka prasowa olszyńskiego ratusza.

Podkreśla, że ten instrument daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

– Procedura emisji obligacji jest prostsza niż zaciągnięcie kredytu, gdyż ustala ją sam emitent. Przy zaciąganiu zobowiązania w postaci emisji obligacji nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych, co powoduje, że jako emitent uzyskujemy swobodę w ustalaniu warunków emisji – tłumaczy Marta Bartoszewicz.

Także Katowice wyemitują w tym roku obligacje.

– Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta z grudnia 2020 roku miasto wyemituje obligacje na łączną kwotę 150 mln zł w latach 2021-2023. Przy czym w tym roku na kwotę 15 mln zł – mówi Dariusz Czapla, z katowickiego ratusza.

Dodaje, że środki pozyskane ze sprzedaży wyemitowanych obligacji miasto przeznaczy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Katowic w związku z realizacją niektórych zadań inwestycyjnych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Obecnie projekt WPF środki z emisji przeznacza na finansowanie budowy Stadionu Miejskiego

Z tego źródła korzystają od lat

Samorządy zadłużają się emitując obligacje już od lat. Kraków po raz pierwszy ćwierć wieku temu.

– Była to niepubliczna emisja 1, 5 tys. obligacji. Ich łączna kwota wyniosła 15 mln zł w trzech seriach po 5 mln zł każda. Środki z emisji magistrat przeznaczy na sfinansowanie modernizacji infrastruktury drogowej – przypomina Małgorzata Tabaszewska.

Z kolei Poznań pierwsze obligacje wyemitował 20 lat temu. Na kwotę 105 mln zł.

– Była to emisja niepubliczna. Jej celem emisji było pozyskanie środków pieniężnych na realizację wydatku z zakresu transportu oraz gospodarki mieszkaniowej –mówi Joanna Żabierek.

Z kolei Olsztyn po raz pierwszy wyemitował obligacje w 2005 roku w kwocie 23 mln zł. Zostały wykupione w ub. roku.

– Decydujemy się na emisję obligacji, aby móc sfinansować ważne dla miasta inwestycje. Ponieważ jesteśmy liderem w Polsce w pozyskiwaniu funduszy unijnych musimy też mieć zapewnione środki na wkład własny – mówi Marta Bartoszewicz.

Przypomina, że środki z emisji obligacji zostały przeznaczone na sfinansowanie m.in. budową i modernizacją dróg. Wraz z infrastrukturą, uzbrojeniem terenów pod budownictwo mieszkaniowe, rozbudowę cmentarza komunalnego i targowisk miejskich czy wykup gruntów.

Katowice obligacje emitują po raz pierwszy.

– Samorządy pomimo trudnej sytuacji gospodarczej, nie rezygnują z szeregu wcześniej zaplanowanych inwestycji. Planują również nowe mając na uwadze, że miejskie inwestycje nie tylko poprawiają jakość życia mieszkańców. Są też impulsem dla inwestorów z sektora prywatnego i zachętą do lokowania kapitału w mieście. Pobudzają lokalny rynek pracy i przekładają się na realny wzrost dochodów – wylicza Dariusz Czapla.

– Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na finansowanie planowanego w tym roku deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – przyznaje Małgorzata Tabaszewska, z krakowskiego magistratu.

Pieniądze na inwestycje

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Finanse w regionach
Adam Struzik: Trzeba naprawić wszystkie błędy, jakie popełnił rząd PiS
Finanse w regionach
Ostatni dzwonek na pieniądze z programu Maluch Plus dla samorządów
Finanse w regionach
Samorządy zapłacą więcej za tzw. radców z urzędu. Duża podwyżka stawek
Finanse w regionach
Walec inflacyjny z różną siłą przetoczył się przez kraj
Finanse w regionach
Regiony nie bogacą się w takim tempie jak ich mieszkańcy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości