Lato: czas na lifting wodnych magistrali

Wakacje to czas remontów i budowy sieci wodociągowych w wielu miastach w Polsce. Prace prowadzone są tak, by nie utrudniać życia mieszkańcom.

Publikacja: 05.07.2019 17:17

Lato: czas na lifting wodnych magistrali

Foto: fot. AdobeStock

W Lublinie w połowie czerwca ruszył remont magistrali wodociągowej, która zaopatruje w wodę ok. 40 proc. mieszkańców miasta, w tym najwyżej usytuowane rejony, jak Węglin Północny, Węglin Południowy oraz Węglinek. Rury były kładzione na początku lat 70. ubiegłego wieku. Lubelski MPWiK przygotował się do remontu staranie. – To kontynuacja prac wykonywanych latach 2014–2015 w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie”, dofinansowywanego z programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” – mówi Magdalena Bożko, rzecznik lubelskich wodociągów. Remont będzie prowadzony w dwóch etapach, prace potrwają do końca września. Będą prowadzone metodą bez wykopów, dzięki temu nie będzie utrudnień dla mieszkańców. Inwestycja pochłonie blisko pięć mln zł.

Będą nawet fontanny

W poprawę gospodarki wodno-ściekowej inwestuje także Gdańsk. – Część z inwestycji będzie realizowana w ramach III etapu gdańskiego projektu wodno-ściekowego, dofinansowanego ze środków POIŚ. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa odprowadzania ścieków w mieście oraz poszerzenie dostępu do kanalizacji sanitarnej – wyjaśnia Alicja Bittner z gdańskiego ratusza. Tamtejsze wodociągi zaplanowały m.in. rozbudowę systemu monitoringu gdańskiego układu wodociągowego, rozbudowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Olimpijskiej i Łyżwiarskiej czy w ul. Kartuskiej, a także przebudowę kilku kolektorów sanitarnych. Do wymiany pójdzie też ponad 4 km sieci wodociągowych. Poza tym zaplanowano rozbudowę układu wodno-kanalizacyjnego w dzielnicy Letnica i kanalizacji na Nowym Świecie. Ale nie tylko.

""

fot. AdobeStock

regiony.rp.pl

W tym sezonie planujemy odbudowę dwóch fontann w Gdańsku oraz budowę kolejnych zdrojów, które pozwalają korzystać z wody pitnej – mówi Alicja Bittner. Miasto nie podaje, ile będą kosztowały te inwestycje.

Poważne projekty

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna obecnie realizuje dwa duże projekty związane z uporządkowaniem systemu gospodarowania wodami opadowymi i gospodarki ściekowej. Oba są dofinansowywane z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko 2014–2020”. W ramach z pierwszego tych projektów powstanie 11 podziemnych zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności prawie 6500 m sześciennych, dodatkowo inwestycja obejmuje modernizację lub budowę ponad 7 km sieci kanalizacji deszczowej. Prace mają zakończyć się w 2023 roku.

– Pozwoli to na zabezpieczenie narażonych na zalewania obszarów Katowic, które w wyniku negatywnych zmian klimatycznych coraz częściej są zagrożone lokalnymi podtopieniami po intensywnych opadach deszczu – tłumaczy Dariusz Czapla z katowickiego ratusza. Zebrana woda będzie mogła być wykorzystana przez służby komunalne, np. do podlewania zieleni miejskiej. Inwestycja pochłonie blisko 64 mln zł.

""

fot. AdobeStock

regiony.rp.pl

Drugi projekt jest jeszcze bardziej ambitny – obejmuje budowę i modernizację blisko 81 km sieci kanalizacyjnych i nowych kolektorów sanitarnych, umożliwiających rozdział ścieków na ścieki bytowe i wody opadowe. Inwestycja obejmie także wymianę urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków Panewniki i Podlesie. Całość prac ma kosztować 345 mln zł, wszystko ma być gotowe do 2022 roku. – Pozwoli nam to poza podniesieniem efektywności odbioru ścieków na ograniczenie dopływu deszczówki do oczyszczalni – zapowiada Dariusz Czapla.

Katowickie wodociągi planują też wiele mniejszych inwestycji związanych z budową kanalizacji, kolektora sanitarnego czy modernizacją przepompowni. Dodatkowe prace będą także prowadzone w obu katowickich oczyszczalniach. W sumie z własnych środków Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna planuje wydać ponad 54 mln zł.

Żeby żyło się lepiej

Również Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu podczas wakacji planuje rozpoczęcie kilku inwestycji. Na budowę kilku odcinków kanalizacji i tłoczni MPWiK przeznaczy blisko 20 mln zł. Największym projektem jest skanalizowanie i podłączenie do sieci wodociągowej budynków na osiedlach Jerzmanów i Jarnołtów. Inwestycja warta ok. 40 mln zł jest możliwa dzięki unijnym dotacjom.

Korzyści z realizacji tych inwestycji to przede wszystkim podwyższenie standardu i jakości życia mieszkańców, poprawa warunków sanitarnych, a także likwidacja uciążliwych zapachów, które dziś powstają przy odprowadzaniu ścieków do szamb – wylicza Martyna Bańcerek, rzecznik wrocławskich wodociągów.

W Lublinie w połowie czerwca ruszył remont magistrali wodociągowej, która zaopatruje w wodę ok. 40 proc. mieszkańców miasta, w tym najwyżej usytuowane rejony, jak Węglin Północny, Węglin Południowy oraz Węglinek. Rury były kładzione na początku lat 70. ubiegłego wieku. Lubelski MPWiK przygotował się do remontu staranie. – To kontynuacja prac wykonywanych latach 2014–2015 w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie”, dofinansowywanego z programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” – mówi Magdalena Bożko, rzecznik lubelskich wodociągów. Remont będzie prowadzony w dwóch etapach, prace potrwają do końca września. Będą prowadzone metodą bez wykopów, dzięki temu nie będzie utrudnień dla mieszkańców. Inwestycja pochłonie blisko pięć mln zł.

Pozostało 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse w regionach
Wiemy, w których regionach Polski dochody są najwyższe. A kto najwięcej wydaje
Finanse w regionach
Prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim: Rządowa subwencja jeszcze w tym roku
Finanse w regionach
Kłopoty samorządów z inwestycjami z Polskiego Ładu
Finanse w regionach
Spektakularny wzrost inwestycji firm w małych województwach
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Finanse w regionach
Pięć chorób fiskalnych polskich samorządów
Finanse w regionach
Inwestycje – busola samorządności