Dyskusje o przyszłości samorządu terytorialnego przyświecać będą E-Forum Liderów Samorządowych, którego organizatorem jest „Rzeczpospolita” i „Rzeczpospolita Życie Regionów”.

Już 24 marca o godzinie 12:00 III E-Forum Liderów Samorządowych rozpocznie debata zatytułowana "Jakich liderów samorządowych potrzebujemy w czasach najwyższej próby?"

Każdy czas ma swoją definicje lidera. Czasem to tylko dobry gospodarz. Świetny menedżer. Doskonały organizator. Sprawny polityk. Ale te czasy należą już do przeszłości. Wszystko się zmieniło 24 lutego, z dniem agresji Rosji na Ukrainę. Od tego czasu słowo lider – także w samorządności – niesie nowe wartości. Na Ukrainie to heroizm. Zełenski, czy Kliczko – w oczach świata – stają się bohaterami broniącymi swój kraj, swoją wspólnotę przed brutalnym wrogiem. Przed wojną.

Także w Polsce zmieniła się rola liderów. Dziś do wszystkich poprzednich wartości dochodzi jeszcze poświęcenie i empatia. Najwyższe poświęcenie. I to według tego kryterium będziemy oceniali swoich liderów kiedy wojna się już skończy.

Zapraszamy na III E-Forum Liderów Samorządowych.