Dyskryminacja szpitali i większych miast. Samorządy protestują

Chodzi o kryteria ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia konkursu na wybór wniosków o dofinansowanie podmiotów leczniczych.

Publikacja: 20.02.2023 15:17

Dyskryminacja szpitali i większych miast. Samorządy protestują

Foto: Adobe Stock

Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza wyraziła sprzeciw w związku z dyskryminującym szpitale zlokalizowane na terenie tych miast, kryteriom oceny wniosków o dofinansowanie dla szpitalnych oddziałów ratunkowych ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych. Związek Miast Polskich jako pierwszy skierował pismo do Ministra Zdrowia w tej sprawie.

Chodzi o kryteria ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia konkursu na: wybór wniosków o dofinansowanie podmiotów leczniczych w ramach programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych.

Ograniczenie dostępu do służby zdrowia?

Kryteria proponowane przez Ministerstwo, zastosowana skala punktowa i rozpiętość konkursu, zdaniem UMP, w praktyce bardzo ograniczają (a nawet eliminują) szanse otrzymania środków przez podmioty lecznicze prowadzące SOR-y, które są zlokalizowane w miastach zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich. Zdaniem organizacji takie postępowanie sprowadza ograniczenia dostępności i jakości świadczeń realizowanych w największych i najbardziej obciążonych szpitalnych oddziałach ratunkowych

- Dwa szpitale warszawskie łapią się na te kryteria – Bielański i Praski. Bardzo prosimy o poważne podejście do tego konkursu, unieważnienie go i rozpiszmy kryteria, które będą merytoryczne, bo obecne nie są merytoryczne, są dyskwalifikujące. – mówiła na zwołanym w tym tygodniu spotkaniu Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRzIST, Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.

– Nie godzimy się na takie rozwiązanie, które godzi w dobro pacjentów – podkreślał na spotkaniu Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich.

Subiektywne podejście

UMP wskazuje, że przyjęte kryteria wyboru mogą jednocześnie okazać się preferencyjne dla podmiotów leczniczych zlokalizowanych poza największymi miastami w Polsce.

- Warunki konkursowe w naszych miastach w większości wykluczają SOR-y – tłumaczy Dorota Bąbiak-Kowalska, Dyrektor ds. prawnych i organizacyjno-administracyjnych.

Według UMP administracja rządowa nie może subiektywnie, w oderwaniu od zasad państwa prawa, w tak nierówny sposób traktować szpitali realizujących niezwykle odpowiedzialną misję prowadzenia SOR. Uderza to też w pacjentów tych podmiotów leczniczych. Takie działanie w praktyce może spowodować ograniczenie w dostępie do środków z w/w konkursu dla podmiotów leczniczych (w skład których wchodzą SOR-y), które udzielają najwięcej świadczeń ratujących życie i zdrowie.

Unia Metropolii Polskich wskazuje, że krytycznie w tym kontekście należy spojrzeć na § 8 ust. 3 Regulaminu konkursu, zgodnie z którym: „środki dotacji celowej nie mogą zostać przeznaczone na zwrot wydatków poniesionych na zadanie, którego realizacja rozpoczęła się przed zawarciem umowy”. W ten sposób wykluczono możliwość refinansowania poniesionych nakładów.

- Takie ujęcie można potraktować jako swoistą „karę” dla tych jednostek samorządu terytorialnego (w tym miast zrzeszonych w UMP), które wykazały się troską o pacjentów i zaangażowały publiczne środki finansowe w najbardziej doniosłe społecznie cele, z uwzględnieniem najpilniejszych potrzeb. Do nich bowiem z pewnością należy zaliczyć podnoszenie standardów i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w podległych im szpitalach prowadzących SOR-y. – czytamy w piśmie skierowanym przez UMP do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego.

Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza wyraziła sprzeciw w związku z dyskryminującym szpitale zlokalizowane na terenie tych miast, kryteriom oceny wniosków o dofinansowanie dla szpitalnych oddziałów ratunkowych ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych. Związek Miast Polskich jako pierwszy skierował pismo do Ministra Zdrowia w tej sprawie.

Chodzi o kryteria ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia konkursu na: wybór wniosków o dofinansowanie podmiotów leczniczych w ramach programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych.

Pozostało 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Budżet
Jak miasta zachęcają, by płacić w nich podatki? Można wygrać nawet samochód
Budżet
Samorządy przeznaczają coraz więcej na budżety obywatelskie. Chodzi o miliardy
Budżet
Samorządowe budżety na 2024 r. Miejskie finanse odbijają od dna
Budżet
Rząd ruszy z finansowaniem in vitro, ale samorządy z tego nie zrezygnują
Budżet
Trudne budżety wielkich miast: Warszawie zabraknie miliardów
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?