W okresie styczeń-czerwiec dochody ogółem jednostek samorządowych wyniosły ok. 170,8 mld zł, zaś dochody bieżące ponad 160,3 mld zł – podał w poniedziałek resort finansów.

Z kolei łączne wydatki wyniosły w tym okresie blisko 156,4 mld zł, a wydatki bieżące – ok. 139,9 mld zł.

Oznacza to, że nadwyżka budżetowa w pierwszej połowie roku sięgnęła 14,4 mld zł, a nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) – 20,5 mld zł.

- Sytuacja jednostek samorządu terytorialnego po I półroczu 2022 r. pozostaje stabilna, a wykonanie budżetów samorządowych przebiega według założonych planów – ocenił wiceminister Sebastian Skuza w komunikacie.

Czytaj więcej

Ratunek dla samorządów. Pakiet ustaw w Senacie

Ministerstwo podkreśla, że poza nadwyżką z wykonania budżetu, w dyspozycji samorządów pozostaje kwota środków z lat ubiegłych, która wyniosła 52,1 mld zł. Z powyższej kwoty JST planują w 2022 r. wykorzystać 37,6 mld zł, do dyspozycji JST pozostaje więc jeszcze niewykorzystana kwota ok. 14,5 mld zł, które mogą być przeznaczone m.in. na wydatki lub spłatę długu.

Zdaniem ministra Skuzy, pozytywne wyniki budżetów samorządowych są wynikiem dobrej sytuacji gospodarczej oraz wprowadzonych wcześniej rozwiązań wzmacniających i stabilizujących finanse JST. Znaczenie mają środki przekazane samorządom z budżetu państwa w końcówce 2021 r., które obecnie stanowią skuteczny bufor finansowy pozwalający bez większych problemów spiąć wydatki z dochodami – podkreśla resort.

Czytaj więcej

Prezydent Białegostoku: Od siedmiu lat samorządowe budżety są coraz niższe

Zadłużenie samorządów spadło na koniec II kw. 2022 r. do 87,4 mld zł, o 3,7 mld zł w porównaniu z końcem 2021 r. Więcej szczegółów MF na razie nie podało.

Tymczasem sami samorządowcy alarmują, że ich kondycja finansowa dramatycznie się pogarsza. To efekt m.in. reform podatkowych z Polskiego Ładu powodujących ubytki w dochodach i braku odpowiednich rekompensat z tego tytułu. Z kolei stronę wydatkową w samorządowych budżetach nadmiernie obciążają koszty kryzysu energetycznego, w tym drożejący prąd, gaz, czy ciepło. Związek Miast Polskich przygotował ostatnio pakiet zmian ratunkowych w systemie finansowania samorządów. I ostrzega, że jeśli nie zostaną one wdrożone, to albo samorządom zabraknie pieniędzy na realizowanie usług podstawowych dla mieszkańców, albo rosnące koszty zostaną przerzucone na mieszkańców.