Raport bez upiększania

Zachodniopomorskie jest liderem pod względem inwestycji w ochronę środowiska czy produkcji energii ze źródeł odnawialnych, zajmuje też drugie miejsce w kraju pod względem dochodu rozporządzalnego na mieszkańca, tuż za Mazowszem. Takie wnioski płyną z „Raportu o stanie województwa zachodniopomorskiego”.

Publikacja: 06.06.2019 16:52

Zachodniopomorskie jako jedyne województwo zapewnia 100 proc. zapotrzebowania na tabor do obsługi or

Zachodniopomorskie jako jedyne województwo zapewnia 100 proc. zapotrzebowania na tabor do obsługi organizowanych połączeń regionalnych. Na zdjęciu most kolejowy w Kołobrzegu

Foto: AdobeStock

Raport o stanie województwa to roczne podsumowanie działalności zarządu województwa z realizowanych polityk, programów i strategii oraz uchwał sejmiku. W dokumencie zawarto m.in. informacje o pracy samorządu województwa i inwestycjach w tabor kolejowy, drogi, trasy rowerowe, rynek pracy, służbę zdrowia czy odważnych działaniach prospołecznych, dzięki którym rozwija się Pomorze Zachodnie. To pierwszy taki dokument, którego opracowanie wymogła nowelizacja ustawy o samorządzie województwa. Raport ma zwiększyć udział obywateli w wybieraniu, funkcjonowaniu i kontroli organów publicznych.

– Pokazujemy w raporcie, jak Pomorze Zachodnie obiektywnie wygląda, bez upiększania. Nie na wszystko jako władze województwa mamy wpływ, ale będziemy robić wszystko, by tworzyć dobre perspektywy dla młodych, dobre warunki do rozwoju zawodowego i spędzania czasu po pracy oraz dobre warunki dla seniorów – wyjaśnia marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Liczący ponad 200 stron raport pokazuje, że Pomorze Zachodnie jest w środku stawki województw. Z PKB na mieszkańca w 2017 r. na poziomie ponad 43 tys. zł zajmuje 8. pozycję wśród regionów (skok o jedno miejsce w stosunku do 2016 r.). Zachodniopomorskie wypada bardzo korzystnie pod względem przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na mieszkańców, zajmując 2. miejsce w kraju, tuż za Mazowszem. Od 2010 r. w województwie przeciętny dochód wzrósł o ponad 39 proc., czyli o blisko 5 proc. więcej niż średnia dla Polski.

Dobrą sytuację gospodarczą potwierdza rynek pracy i takie mierniki jak aktywność ekonomiczna ludności według BAEL (dziś 8. miejsce wśród regionów, a przez lata było to 14. miejsce) czy stopa bezrobocia według BAEL wynosząca 3,1 proc. (5. miejsce w Polsce). Wśród czynników mających wpływ na tę sytuację z pewnością można wymienić wspieranie tworzenia stref inwestycyjnych, inwestycji przedsiębiorstw czy aktywizację bezrobotnych poprzez szkolenia i nowe miejsca opieki w przedszkolach i żłobkach (4. pozycja wśród regionów pod względem przyrostu miejsc w żłobkach).

„W województwie zachodniopomorskim w 2017 r. liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. Ludności wyniosła 1308 (w Polsce – 1121), co w rankingu województw uplasowało Pomorze Zachodnie na 2. miejscu (za Mazowszem). W liczbie nowo zarejestrowanych jednostek, a także wykreślonych z rejestru, województwo zachodniopomorskie również znajduje się na czołowych miejscach rankingu (3. i 2. miejsce)” – czytamy w raporcie.

Duży wpływ na aktywność mieszkańców ma także rozwój kolejowego transportu publicznego. Dzięki wartym ponad miliard złotych inwestycjom i zakończeniu w zeszłym roku wieloletniego programu zakupu taboru województwo zachodniopomorskie dysponuje 75 nowoczesnymi pojazdami kolejowymi i jako jedyne w kraju zapewnia 100 proc. zapotrzebowania na tabor do obsługi organizowanych połączeń regionalnych.

– Spadające od 2014 r. bezrobocie i wzrost gospodarczy spowodowały rewolucję na zachodniopomorskim rynku pracy. Jej pozytywnym skutkiem jest to, że średnie wynagrodzenie w regionie jest na drugim miejscu w kraju. To wielki sukces i będziemy chcieli utrzymać kurs na dobre wynagrodzenia naszych mieszkańców. Ale nie brakuje obszarów ubóstwa, wykluczenia, deficytów w innowacyjności. To wszystko wciąż wielkie wyzwania dla władz publicznych wszystkich poziomów – podkreśla Geblewicz.

Na tle Polski zauważalna jest odważna polityka prospołeczna kreowana na Pomorzu Zachodnim. Świadczy o tym chociażby pięciokrotny wzrost zatrudnienia w zakładach aktywności zawodowej w regionie ciągu ostatnich 7 lat. W skali kraju, był on dwukrotny. Zachodniopomorskie to także lider w inwestycjach w ochronę środowiska na mieszkańca, które wynoszą 407 zł rocznie (średnia dla Polski – 177 zł). Efektem jest chociażby korzystanie z oczyszczalni ścieków przez 81 proc. mieszkańców (2. miejsce w Polsce). Region to również krajowy lider w produkcji energetyki wiatrowej (1,49 GW i 25 proc. udziału w produkcji krajowej), lider w produkcji energii w biogazowniach (13 MW i 12 proc. Udziału w produkcji krajowej) oraz 7. region pod względem produkcji energii z biomasy (83 MW).

W 2017 r. wydatki na kulturę i sztukę na mieszkańca (193 zł) sytuują Pomorze Zachodnie na 5. pozycji w Polsce. To w znacznej mierze efekt inwestycji samorządu województwa w Operę na Zamku czy Centrum Dialogu Przełomy. „Konsekwentna realizacja założeń́ polityki kulturalnej województwa zachodniopomorskiego w przyjętych obszarach oraz sukcesywne zwiększanie środków finansowych na poszczególne działania sprawia, że w przyszłości oferta kulturalna regionu będzie jeszcze bardziej bogata i atrakcyjna” – czytamy w raporcie.

Nie bez znaczenia dla rozwoju regionu jest inwestowanie środków z regionalnego programu operacyjnego w tzw. inteligentne specjalizacje, czyli branże związane z przemysłem metalowym, morskim, chemicznym, opakowaniowym, rolno-spożywczym, drzewno-meblarskim, transportem i logistyką oraz informatyką. Determinację zarządu województwa w tej kwestii widać po wywalczeniu w Komisji Europejskiej wartego aż 60 mln zł programu pomocowego dla branży stoczniowej. To kontynuacja działań z wcześniejszej perspektywy unijnej, gdy samorząd województwa uczestniczył w odbudowie najważniejszego przedsiębiorstwa branży w regionie – Stoczni Szczecińskiej, wtedy jeszcze Szczecińskiego Parku Przemysłowego. Dzięki środkom unijnym rewitalizację przeszła bocznica kolejowa i szatniowiec dla 900 pracowników, a park maszynowy wzbogaciło nowe urządzenie do cięcia plazmą. Na te pierwsze od wielu lat inwestycje przeznaczono łącznie ponad 13 mln zł.

Wpływ na jakość życia mieszkańców ma m.in. tworzenie regionalnych produktów turystycznych, takich jak sieć tras rowerowych, szlaki kajakowe czy, we wcześniejszych latach, Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Z roku na rok Pomorze Zachodnie umacnia swoją pozycję najpopularniejszego w Polsce kierunku turystycznego, udzielając w ostatnim roku ponad 15 mln noclegów. W Zachodniopomorskiem latach 2016– 2017, odmiennie niż w całej Polsce, o blisko 9 proc. Wzrosła liczba widzów i słuchaczy w teatrach i instytucjach muzycznych (w Polsce spadek o 9,1 proc.).

Życie Pomorza Zachodniego
Zacznijmy od małych. Czy stocznie wrócą na Pomorze Zachodnie?
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Życie Pomorza Zachodniego
Wymiana pieców i termomodernizacja. Są pieniądze na walkę ze smogiem
Życie Pomorza Zachodniego
Trzebież znów na trasie. Nowy port na żeglarskiej mapie Polski
Życie Pomorza Zachodniego
Kulinaria, piwo i trójniak. Sześć produktów regionalnych w finale
Życie Pomorza Zachodniego
Najlepsze wsparcie w UE