Naukowcy i praktycy o zarządzaniu finansami

Blisko 270 osób wzięło udział w XX Międzynarodowej Konferencji Zarządzanie Finansami. W jej trakcie wręczono nagrodę Beta przyznawaną za sukcesy w dziedzinie zarządzania finansami. Laureatką została dr Monika Foltyn-Zarychta.

Publikacja: 04.04.2019 08:00

W konferencji, która odbyła się pod koniec marca w Kołobrzegu, wzięli udział naukowcy z największych polskich i zagranicznych uczelni, studenci ekonomii, a także praktycy. W trakcie trzydniowych obrad wystąpiło 74 prelegentów, w tym m.in. prof. Grażyna Ancyparowicz i prof. Eryk Łon – członkowie Rady Polityki Pieniężnej, Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, Paweł Redmerski, prezes Polskiej Żeglugi Bałtyckiej.

Ważnym tematem tegorocznej konferencji były zagadnienia zarządzania finansami w ochronie zdrowia oraz w gospodarce morskiej.

Metody wykrywania manipulacji

– Jak zawsze omawialiśmy również kwestie metodyczne i praktyczne dotyczące wyceny przedsiębiorstw, finansów publicznych, bankowości, zarządzania ryzykiem – mówi prof. Dariusz Zarzecki, szef Katedry Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego, organizator konferencji. – Duże zainteresowanie wzbudziło wystąpienie Arkana Klozy na temat metod wykrywania manipulacji w sprawozdaniach finansowych. Dużo uwagi poświęcono również m.in. aktualnym wyzwaniom w obszarze zarządzania finansami na poziomie makroekonomicznym i globalnym, ciągle rosnącemu zadłużeniu państw, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, systemowemu niedopasowaniu struktury pasywów i aktywów instytucji finansowych, zagrożeniu globalnym kryzysem finansowym o trudnych do przewidzenia konsekwencjach, rewolucji fintech, brexitowi czy amerykańsko-chińskiej wojnie o światowy prymat.

W trakcie konferencji – już po raz 17. przyznano nagrodę Beta – za szczególne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami. W tym roku otrzymała ją dr Monika Foltyn-Zarychta z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach za publikację „Ocena inwestycji międzypokoleniowych – kryteria etyczne w ekonomicznej ocenie efektywności projektów inwestycyjnych".

3,5 tys. osób i 140 instytucji

Tegoroczna konferencja była już 20. z kolei. Pierwsza edycja odbyła się w 1999 roku z inicjatywy prof. Dariusza Zarzeckiego.

– Konferencja jest efektem trzyletniego międzynarodowego projektu JEP w ramach programu „Tempus", w którym uczestniczył Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet w Stirling (Szkocja) i Uniwersytet w Lizbonie. Celem projektu było utworzenie specjalności „zarządzanie finansami" na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US. Cel został zrealizowany, konferencja służyła podsumowaniu projektu. Ogromny sukces pierwszej konferencji spowodował, że odbyły się kolejne edycje i trwało to aż 20 lat – opowiada prof. Dariusz Zarzecki.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i upowszechnianie wiedzy na temat szeroko rozumianego zarządzania finansami, które zajmuje się problematyką decyzji inwestycyjnych i finansowych. Łącznie we wszystkich edycjach konferencji wzięło udział ponad 3500 osób, 140 instytucji, obrady trwały 550 godzin. Uczestnicy to przede wszystkim naukowcy z całego kraju i z zagranicy – m.in. Wlk. Brytanii, USA, Niemiec, Czech, Norwegii, Finlandii, Włoch, Japonii, Malezji, Danii, Mongolii, Szwajcarii. Ale także praktycy z dużych i mniejszych przedsiębiorstw. Szczególnie widoczna zawsze była liczna grupa przedstawicieli gospodarki morskiej, a także sektora bankowego. Od wielu lat w konferencji uczestniczą przedstawiciele NBP, a także banków komercyjnych, Związku Banków Polski, Biura Informacji Kredytowej, a także innych ważnych instytucji centralnych.

Czy będą kolejne?

– Rozważamy kontynuację spotkań w przyszłości, ale będzie to zależało od praktycznych rozstrzygnięć związanych z finansowaniem nauki i oceną osiągnięć naukowych. Nowa ustawa zasadniczo zniechęca do organizowania konferencji naukowych. Niemniej środowisko naukowców i praktyków zarządzania finansami oczekuje kontynuacji tego typu spotkań jako ważnego forum wymiany myśli i doświadczeń – mówi prof. Dariusz Zarzecki.

Od 17 lat tradycją konferencji jest nagroda Beta. Nagrodę Beta przyznaje organizator konferencji, czyli Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw US, w oparciu o decyzję Kapituły Nagrody Beta, która składa się ze znanych przedstawicieli najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce. W tym roku w skład kapituły wchodzili profesorowie: Leszek Dziawgo – UMK Toruń, Jerzy Gajdka – UŁ, Krzysztof Jajuga – UE Wrocław, Elżbieta Mączyńska – SGH, Bogdan Nogalski – WSB Gdańsk i Dariusz Zarzecki.

Jubileuszowa konferencja „Zarządzanie finansami" została zorganizowana przez Katedrę Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Stowarzyszenie Absolwentów MBA i Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce. Partnerami konferencji był m.in. Narodowy Bank Polski oraz województwo zachodniopomorskie.

Życie Pomorza Zachodniego
Zacznijmy od małych. Czy stocznie wrócą na Pomorze Zachodnie?
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Życie Pomorza Zachodniego
Wymiana pieców i termomodernizacja. Są pieniądze na walkę ze smogiem
Życie Pomorza Zachodniego
Trzebież znów na trasie. Nowy port na żeglarskiej mapie Polski
Życie Pomorza Zachodniego
Kulinaria, piwo i trójniak. Sześć produktów regionalnych w finale
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Życie Pomorza Zachodniego
Najlepsze wsparcie w UE