Naukowcy i praktycy o zarządzaniu finansami

Blisko 270 osób wzięło udział w XX Międzynarodowej Konferencji Zarządzanie Finansami. 
W jej trakcie wręczono nagrodę Beta przyznawaną za sukcesy w dziedzinie zarządzania finansami. 
Laureatką została dr Monika Foltyn-Zarychta.

W konferencji, która odbyła się pod koniec marca w Kołobrzegu, wzięli udział naukowcy z największych polskich i zagranicznych uczelni, studenci ekonomii, a także praktycy. W trakcie trzydniowych obrad wystąpiło 74 prelegentów, w tym m.in. prof. Grażyna Ancyparowicz i prof. Eryk Łon – członkowie Rady Polityki Pieniężnej, Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, Paweł Redmerski, prezes Polskiej Żeglugi Bałtyckiej.

Ważnym tematem tegorocznej konferencji były zagadnienia zarządzania finansami w ochronie zdrowia oraz w gospodarce morskiej.

Metody wykrywania manipulacji

– Jak zawsze omawialiśmy również kwestie metodyczne i praktyczne dotyczące wyceny przedsiębiorstw, finansów publicznych, bankowości, zarządzania ryzykiem – mówi prof. Dariusz Zarzecki, szef Katedry Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego, organizator konferencji. – Duże zainteresowanie wzbudziło wystąpienie Arkana Klozy na temat metod wykrywania manipulacji w sprawozdaniach finansowych. Dużo uwagi poświęcono również m.in. aktualnym wyzwaniom w obszarze zarządzania finansami na poziomie makroekonomicznym i globalnym, ciągle rosnącemu zadłużeniu państw, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, systemowemu niedopasowaniu struktury pasywów i aktywów instytucji finansowych, zagrożeniu globalnym kryzysem finansowym o trudnych do przewidzenia konsekwencjach, rewolucji fintech, brexitowi czy amerykańsko-chińskiej wojnie o światowy prymat.

W trakcie konferencji – już po raz 17. przyznano nagrodę Beta – za szczególne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami. W tym roku otrzymała ją dr Monika Foltyn-Zarychta z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach za publikację „Ocena inwestycji międzypokoleniowych – kryteria etyczne w ekonomicznej ocenie efektywności projektów inwestycyjnych”.

3,5 tys. osób 
i 140 instytucji

Tegoroczna konferencja była już 20. z kolei. Pierwsza edycja odbyła się w 1999 roku z inicjatywy prof. Dariusza Zarzeckiego.

– Konferencja jest efektem trzyletniego międzynarodowego projektu JEP w ramach programu „Tempus”, w którym uczestniczył Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet w Stirling (Szkocja) i Uniwersytet w Lizbonie. Celem projektu było utworzenie specjalności „zarządzanie finansami” na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US. Cel został zrealizowany, konferencja służyła podsumowaniu projektu. Ogromny sukces pierwszej konferencji spowodował, że odbyły się kolejne edycje i trwało to aż 20 lat – opowiada prof. Dariusz Zarzecki.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i upowszechnianie wiedzy na temat szeroko rozumianego zarządzania finansami, które zajmuje się problematyką decyzji inwestycyjnych i finansowych. Łącznie we wszystkich edycjach konferencji wzięło udział ponad 3500 osób, 140 instytucji, obrady trwały 550 godzin. Uczestnicy to przede wszystkim naukowcy z całego kraju i z zagranicy – m.in. Wlk. Brytanii, USA, Niemiec, Czech, Norwegii, Finlandii, Włoch, Japonii, Malezji, Danii, Mongolii, Szwajcarii. Ale także praktycy z dużych i mniejszych przedsiębiorstw. Szczególnie widoczna zawsze była liczna grupa przedstawicieli gospodarki morskiej, a także sektora bankowego. Od wielu lat w konferencji uczestniczą przedstawiciele NBP, a także banków komercyjnych, Związku Banków Polski, Biura Informacji Kredytowej, a także innych ważnych instytucji centralnych.

Czy będą kolejne?

– Rozważamy kontynuację spotkań w przyszłości, ale będzie to zależało od praktycznych rozstrzygnięć związanych z finansowaniem nauki i oceną osiągnięć naukowych. Nowa ustawa zasadniczo zniechęca do organizowania konferencji naukowych. Niemniej środowisko naukowców i praktyków zarządzania finansami oczekuje kontynuacji tego typu spotkań jako ważnego forum wymiany myśli i doświadczeń – mówi prof. Dariusz Zarzecki.

Od 17 lat tradycją konferencji jest nagroda Beta. Nagrodę Beta przyznaje organizator konferencji, czyli Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw US, w oparciu o decyzję Kapituły Nagrody Beta, która składa się ze znanych przedstawicieli najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce. W tym roku w skład kapituły wchodzili profesorowie: Leszek Dziawgo – UMK Toruń, Jerzy Gajdka – UŁ, Krzysztof Jajuga – UE Wrocław, Elżbieta Mączyńska – SGH, Bogdan Nogalski – WSB Gdańsk i Dariusz Zarzecki.

Jubileuszowa konferencja „Zarządzanie finansami” została zorganizowana przez Katedrę Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Stowarzyszenie Absolwentów MBA i Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce. Partnerami konferencji był m.in. Narodowy Bank Polski oraz województwo zachodniopomorskie.

Mogą Ci się również spodobać

Samorządy mogą zostać skazane wyłącznie na duże banki

Po likwidacji PBS Sanok i stratach samorządów niektórzy szefowie banków komercyjnych proponują zakaz lokowania ...

Papierowa deska ratunku na czas pandemii?

Obligacje komunalne mogą stanowić sposób na podratowanie lokalnych finansów w trudnym czasie pandemii koronawirusa. ...

Raport: samorząd potrzebuje kolejnej reformy

90 proc. wyborców jest zadowolonych z działalności swoich samorządów. To świadectwo sukcesu władz lokalnych. ...

Tablica z reklamą to nie jest problem

Podział nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe w celu wydzielenia usytuowanego na niej np. billboardu ...

Mimo epidemii Polacy za granicami wciąż pracują

Na razie nie widać większej fali rezygnacji z saksów na Zachodzie, choć postęp pandemii ...

Samorząd nie jest wrogiem

Chcemy być traktowani po partnersku, trzeba skończyć z podziałem na „my” i „oni” – ...