Jak samorządowcy wspierają działkowców. Powstają siłownie i place zabaw

Nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne, strefy relaksu i odpoczynku czy remont infrastruktury - to tylko niektóre inwestycje, które zaplanowano w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Poznaniu dzięki wsparciu miasta.

Publikacja: 25.05.2024 07:24

Rodzinny Ogród Działkowy w Poznaniu

Rodzinny Ogród Działkowy w Poznaniu

Foto: UM Poznań

Także inne samorządy wspierają działkowców. - Katalog zadań stwarzających warunki rozwoju i wspierających poprawę otwartości tych terenów dla mieszkańców jest duży. Może to być zakup i montaż elementów małej architektury czyli ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych, wyposażenia placów zabaw, wiat śmietnikowych, ale też monitoring obiektów znajdujących się na terenie ROD-ów, zakup i budowa studni i sieci wodociągowej czy oświetlenie części wspólnych – wylicza Mikołaj Czerwiński, z wrocławskiego magistratu.

Poznań: Milion złotych na wsparcie działkowców

Władze Poznania na wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w tym roku przeznaczą aż milion złotych.

- Zależy nam na tym, by zagospodarowane przez działkowców tereny zielone były coraz bardziej przyjazne dla wszystkich poznaniaków i poznanianek. Dotacja jest przeznaczona na rozwój ogrodów - budowę lub modernizację ich obecnej infrastruktury – wylicza Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania.

Wnioski o wsparcie w tym roku złożyło 16 ogrodów działkowych, z czego dziewięć dostało dofinansowanie. Kwota dotacji, którą może uzyskać każdy ROD zwiększyła się w tym roku z 50 do aż 200 tys. zł. Wsparcie może wynieść 85 proc. poniesionych przez wnioskodawcę kosztów , ale program wymaga minimalnego wkładu własnego w wysokości 15 proc. W tym roku pieniądze przeznaczone zostaną m.in. na remonty domów działkowca. Wystąpiły o to ROD-y: "Darzynka", "Wichrowa","Międzylesie", "Głuszynka", "Mazurek" oraz "Czarnuszka". Dzięki przeprowadzonym pracom poprawi się funkcjonalność budynków, ich dostępność przez cały rok, stan techniczny oraz estetyka.

Czytaj więcej

Kiedy działkowicz może iść do sądu? Uchwała Sądu Najwyższego

O aktywności seniorów i dzieci pomyśleli działkowcy z ROD "Wypoczynek". Powstanie tam kompleks rekreacyjny z placem zabaw z siłownią zewnętrzną.

W stolicy Wielkopolski znajduje się 87 Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w których użytkowanych jest ponad 18 tys. działek o powierzchni prawie 800 ha.

Jak działkowców wspiera Warszawa?

Miejskich działkowców wspierają też inne samorządy. Pod koniec 2023 roku powierzchnia ogrodów działkowych w Warszawie (zarówno tych będących Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi, jak i pozostałych) wynosiła około 1 319 hektarów, co stanowi ok. 2,6 proc. powierzchni Warszawy. - Warszawa od kilku lat współpracuje z Województwem Mazowieckim, udzielając wsparcia dla rodzinnych ogródków działkowych w ramach programu „Mazowsze dla działkowców”. W ubiegłym roku ROD-y otrzymały na inwestycje milion złotych. Połowę dofinansowania zapewniło miasto. Taką samą kwotę zarezerwowano na ten rok – przekazało nam biuro prasowe stołecznego ratusza.

Na terenie Krakowa funkcjonuje 85 urządzonych i trwale zagospodarowanych Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Także tam miasto wspiera działkowców. - Udzielenie dotacji uzależnione jest od wygospodarowania środków finansowych na realizację programu w budżecie Miasta Krakowa na dany rok budżetowy - mówi Małgorzata Tabaszewska, z krakowskiego magistratu. Dodaje, że dotacja jest przeznaczana na wykonanie zadania, o ile jego realizacja przyczyni się do poprawienia możliwości korzystania z Rodzinnych Ogrodów Działkowych przez działkowców oraz zwiększy dostępność mieszkańców Krakowa do tego terenu.

Czytaj więcej

Ogródki działkowe mogą zniknąć

- Dotacja w pierwszej kolejności powinna być przeznaczona na budowę infrastruktury ogrodowej, a w przypadku gdy jest w złym stanie to na modernizację lub remont takiej infrastruktury – mówi urzędniczka.

W Krakowie dotacja może być udzielona w wysokości do 70 proc. poniesionych udokumentowanych kosztów, jednak nie więcej niż 50 tys. zł nakładu na zadanie dla danego Rodzinnego Ogrodu Działkowego, których dofinansowanie ubiega się stowarzyszenie ogrodowe. Wydatki wykraczające poza maksymalną kwotę dotacji są ponoszone przez beneficjenta we własnym zakresie.

Kraków wspiera działkowców od 2019 roku. Wówczas na ten cel przeznaczono 200 tys. zł, ale ostatecznie wysokość udzielonych dotacji wyniosła 65 750 zł. W 2020 roku nie wpłynął żaden wniosek spełniający kryteria programu. A w ubiegłym roku wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu wynosiła 443 439 zł, a wysokość udzielonych dotacji zgodnie z zawartymi umowami — 408 564,27 zł.

900 tys.

Tyle działek znajduje się w Polsce na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych

Dzięki przyznanym dotacjom zmodernizowano sieci wodociągowe, powstało ogrodzenie działek, zmodernizowano też domy działkowca, aleje ogrodowe, czy zamontowano oświetlenie działek. Jednak w tym roku nie zaplanowano w budżecie Krakowa środków finansowych dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

We Wrocławiu jest 159 Rodzinnych Ogródków Działkowych. – Miasto wspiera je w ramach zadania tworzenie warunków dla rozwoju takich ogrodów – mówi Mikołaj Czerwiński, z wrocławskiego ratusza. W 2019 roku Wrocław przeznaczył na ten cel 250 tys. zł, w 2023 już 700 tys.

Pieniądze mogą być przeznaczone m.in. na modernizację i utwardzenie dróg wewnętrznych i miejsc parkingowych, wymianę ogrodzeń, założenie monitoringu na terenach ogólnych czy modernizację Domów Działkowca, świetlic służących edukacji dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. W tym roku na pomoc ROD-om Wrocław przeznaczy 300 tys. zł.

Obecnie w Polsce istnieje prawie pięć tysięcy Rodzinnych Ogródków Działkowych, które skupiają ponad 900 tysięcy działek o łącznej powierzchni przekraczającej 40 tysięcy hektarów.

Także inne samorządy wspierają działkowców. - Katalog zadań stwarzających warunki rozwoju i wspierających poprawę otwartości tych terenów dla mieszkańców jest duży. Może to być zakup i montaż elementów małej architektury czyli ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych, wyposażenia placów zabaw, wiat śmietnikowych, ale też monitoring obiektów znajdujących się na terenie ROD-ów, zakup i budowa studni i sieci wodociągowej czy oświetlenie części wspólnych – wylicza Mikołaj Czerwiński, z wrocławskiego magistratu.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Z regionów
Nowe zarządy samorządowych korporacji. Prezesi zostają na kolejną kadencję
Z regionów
Kosiarki nie wyjadą w teren. „Celem jest walka z miejskimi wyspami ciepła”
Z regionów
Nieco ochłody na upały. Specjalne zraszacze na ulicach
Z regionów
Karty w regionach już (prawie) rozdane. Co się zmieniło w zarządach województw?
Z regionów
Dla ochłody wskocz do wody. Letnie baseny już otwarte
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży