W Polsce Wschodniej trudno o pociąg. Najłatwiej na Pomorzu

Najwięcej osób jeździ pociągiem na Mazowszu (97 mln), najmniej na Podlasiu (2,5 mln) – tak wygląda podsumowanie kolejowej frekwencji w poszczególnych regionach kraju w 2023 r. sporządzone przez Urząd Transportu Kolejowego (UTK).

Publikacja: 10.04.2024 15:31

W różnych częściach Polski różna jest gęstość linii kolejowych

W różnych częściach Polski różna jest gęstość linii kolejowych

Foto: Adobe Stock

Dużo ważniejszy okazuje się jednak wskaźnik wykorzystania kolei: liczba podróży przypadająca na jednego mieszkańca, czyli iloraz wszystkich przewiezionych w danym okresie pasażerów i liczby mieszkańców, według danych GUS. A tu lider jest inny, w dodatku niedościgniony: to Pomorze.

Ile razy na kwartał wsiada do pociągu mieszkaniec województwa pomorskiego, a ile podlaskiego?

W województwie pomorskim w czwartym kwartale ubiegłego roku przeciętny mieszkaniec regionu wsiadał do pociągu 7,59 razy, podczas gdy w województwie mazowieckim ten wskaźnik wynosił 4,67. Na trzecim miejscu znalazło się województwo dolnośląskie – 3,34 podróże przypadające na mieszkańca, natomiast za nim znalazły się województwa: wielkopolskie, małopolskie i łódzkie, gdzie wskaźnik za ostatni kwartał 2023 r. wynosił odpowiednio 2,85, 2,11 oraz 2,03.

Na drugim biegunie znalazła się Polska Wschodnia. Na Warmii i Mazurach w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku statystyczny mieszkaniec regionu skorzystał z pociągu tylko raz. Na Podlasiu było jeszcze gorzej, bo wskaźnik wykorzystania kolei wyniósł zaledwie 0,53. Niewiele lepiej wypadła Lubelszczyzna – 0,81, a także województwo świętokrzyskie – 0,88. Średnia wykorzystania kolei dla całego kraju w czwartym kwartale to 2,16 podróży na mieszkańca.

Czytaj więcej

Samorządy wymieniają tabor kolejowy

Z danych UTK wynika, że największy udział w liczbie pasażerów niezmiennie przypada Mazowszu. W czwartym kwartale 2023 r. było to 26,2 proc. (spadek o 1,6 punktu procentowego rok do roku). Drugie miejsce zajęło województwo pomorskie z wynikiem 18,2 proc. (wzrost o 0,3 p.proc), a pierwszy raz dwucyfrowy udział przekroczyła Wielkopolska – odprawieni podróżni stanowili tam 10,1 proc. wszystkich pasażerów (wzrost o 0,3 p.proc). Natomiast największym wzrostem w porównaniu do ostatnich trzech miesięcy 2022 r. może pochwalić się Małopolska z udziałem 7,4 proc. i wzrostem rok do roku o 1,2 p.proc.

Połączenia kolejowe: Dlaczego Pomorze wygrywa z konkurencją?

Regiony Polski Wschodniej wypadają najsłabiej ze względu na słabo rozwiniętą infrastrukturę i małą dostępność połączeń kolejowych. Charakteryzują się również mniejszą gęstością zatrudnienia. Natomiast Pomorze bije konkurencję ze względu na dominującą pozycję przewoźnika PKP SKM, pełniącego kluczową rolę w przewozach pasażerskich w obrębie aglomeracji. Wzdłużne położenie Trójmiasta sprzyja wykorzystaniu pociągów jako naturalnej części transportu miejskiego. W dodatku pociągi PKP SKM poruszają się po wydzielonej linii kolejowej i kursują z dużą częstotliwością dostosowaną do potrzeb podróżnych, co wpływa na bardziej efektywne wykorzystanie kolei.

Przy tym na atrakcyjność kolei nie przekłada się gęstość linii kolejowych. Okazuje się, że największa jest w województwie śląskim (15,8 km linii na 100 km2), jednak mieszkańcy tego regionu wsiadali do pociągu w czwartym kwartale 2023 r. niespełna dwa razy. To m.in. przez fakt, że do wielu miejscowości, których znaczenie dla regionu jest znaczne, nie ma możliwości dojazdu pociągiem lub dostęp do kolei jest ograniczony. Tak jest m.in. w przypadku Piekar Śląskich, Siemianowic Śląskich, Bełchatowa, Bielawy, Lubina, Łomży, Mielca czy Sandomierza. Charakterystycznym przykładem jest 80-tysięczne Jastrzębie Zdrój, największe polskie miasto pozbawione dostępu do kolei, gdzie linię kolejową łączącą je z Katowicami zamknięto przeszło dwie dekady temu.

Dużo ważniejszy okazuje się jednak wskaźnik wykorzystania kolei: liczba podróży przypadająca na jednego mieszkańca, czyli iloraz wszystkich przewiezionych w danym okresie pasażerów i liczby mieszkańców, według danych GUS. A tu lider jest inny, w dodatku niedościgniony: to Pomorze.

Ile razy na kwartał wsiada do pociągu mieszkaniec województwa pomorskiego, a ile podlaskiego?

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Z regionów
W Sokółce powstaje biblioteka z miejscem do robienia sobie selfie
Z regionów
Wybory do Parlamentu Europejskiego: Dopilnuj, żebyś był w spisie
Z regionów
Krzyże w urzędach. Czy inne miasta pójdą w ślady Warszawy i Rafała Trzaskowskiego?
Z regionów
Największe polskie miasta skorzystały na akcesji do Unii Europejskiej
Z regionów
Arkadiusz Wiśniewski: Przez ostatnie lata przeciwstawiano jedne samorządy drugim
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy