Małopolska przyjazna biznesowi. Region z ważną nagrodą

Podczas posiedzenia Komitetu Regionów Unii Europejskiej Małopolska otrzymała specjalne wyróżnienie w konkursie „Europejski Region Przedsiębiorczości 2024".

Publikacja: 07.07.2023 10:57

Małopolska przyjazna biznesowi. Region z ważną nagrodą

Foto: Shutterstock

Konkurs ERP organizuje Komitet Regionów we współpracy m.in. z Komisją Europejską oraz Parlamentem Europejskim. Od 2011 r. nagradza on regiony i miasta posiadające przyszłościowe wizje rozwoju i wspierania przedsiębiorczości oraz efektywnie wykorzystujące środki publiczne

(w tym fundusze europejskie) na rzecz rozwoju gospodarczego.

Rokrocznie nagradzane są tylko 3 regiony z całej Europy. W tym roku Małopolskę nagrodzono jednak czymś więcej – wyróżnieniem specjalnym przyznanym jednogłośnie przez wszystkich członków jury reprezentujących najważniejsze europejskie instytucje. Znalezienie się w tej elitarnej grupie to wielki sukces Małopolski. Podkreślenia wymaga fakt, iż konkurs jest kierowany do miast i regionów z 27 państw członkowskich UE, a więc konkurencja jest ogromna.

European Committee of the Regions

W 13-letniej historii konkursu jury nigdy nie przyznało żadnych dodatkowych wyróżnień dla regionów innych niż nagrodzone tytułem ERP na dany rok. Małopolska jest więc pierwszym regionem w Europie, który otrzymał takie wyróżnienie, będąc jednocześnie regionem posiadającym już tytuł ERP (Małopolska została nim nagrodzona w 2016 r.). To ogromny zaszczyt, że po raz drugi nasze działania zostały docenione i wyróżnione na szczeblu europejskim. Warto podkreślić, że otrzymując nagrodę na 2016 r. byliśmy pierwszym polskim regionem z tytułem ERP. Kolejne polskie województwo (tj. Pomorze wraz z Miastem Gdańsk) dołączyło do tego wyjątkowego grona dopiero w 2020 r.

Małopolska otrzymała specjalne wyróżnienie m.in. ze względu na planowane działania związane ze współpracą z ukraińskimi instytucjami otoczenia biznesu, przedsiębiorcami oraz szerzej - wsparcie Ukrainy w jej odbudowie i europejskich aspiracjach. Doceniono również silne partnerstwo regionalne i zaangażowanie wielu instytucji w działania służące wzmacnianiu potencjału biznesowego i innowacyjnego Małopolski.

- Niewątpliwie duże znaczenie miał fakt, że jako region na przestrzeni lat zrobiliśmy ogromny skok rozwojowy. Dawniej czerpaliśmy ze wsparcia i doświadczeń innych regionów, bardziej rozwiniętych. To dostarczyło cennych inspiracji i motywacji. Dziś chcemy się dzielić tym z innymi regionami, w szczególności Ukrainą, która stoi u progu Unii Europejskiej. Ta otwartość Małopolski również odegrała dużą rolę w decyzji o wyróżnieniu naszego regionu - wskazuje Marszałek Województwa Małopolskiego, Witold Kozlowski.

Jak podkreśla myślą przewodnią, wokół której skupione są działania Małopolski, jest „Odpowiedzialna przyszłość”. Z jednej strony uwzględnia ona dobre praktyki ostatnich lat jako solidny filar potwierdzający wiarygodność regionu, a z drugiej wychodzi naprzeciw dynamicznej sytuacji. Widzimy nie tylko zagrożenia i wyzwania, ale przede wszystkim jesteśmy przekonani, że stanowią one szansę na pozytywne zmiany i stabilny, zrównoważony rozwój.

- Dzięki budowanej przez lata mocnej pozycji naszego regionu, bardzo dobrze poradziliśmy sobie z wyzwaniami, z jakimi przyszło się mierzyć całej Europie, reagując na nie natychmiastowo. Po wybuchu pandemii uruchomiliśmy Małopolską Tarczę Antykryzysową, przeznaczając ok. 2,3 mld zł na walkę z COVID-19 i łagodzenie skutków pandemii dla gospodarki. Od lutego 2022 r. solidaryzujemy się z Ukrainą i jej obywatelami, którzy licznie przybyli do naszego regionu - mówi Witold Kozlowski.

- W ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej inwestujemy ok. 100 mln zł na wsparcie obywateli Ukrainy w różnych obszarach, w tym edukacji, rynku pracy. Mając świadomość globalnej sytuacji i bliskość Ukrainy jesteśmy gotowi pełnić rolę ośrodka eksperckiej wiedzy dla ukraińskiego biznesu, tak, aby wspierać odbudowę gospodarki Ukrainy po zakończeniu konfliktu zbrojnego. Przez ostatnie lata zgromadziliśmy ogromny pakiet wiedzy i doświadczeń m.in. z zakresu wdrażania funduszy europejskich, budowania ekosystemu przedsiębiorczości, tworzenia strategii innowacji, pozyskiwania inwestorów i partnerów. Eksperci z Małopolski są gotowi, by dzielić się tą wiedzą z instytucjami z Ukrainy, co pozwoli im zbudować na nowo swój potencjał gospodarczy na poziomie europejskim - dodaje

European Committee of the Regions

Małopolska chce być miejscem debaty europejskiej nt. odbudowy Ukrainy, platformą do rozmów o przyszłości gospodarczej Ukrainy z udziałem decydentów europejskich i ukraińskich, a także ekspertów. Okazją do tego jest m.in. Krynica Forum. W ubiegłorocznej edycji tego wydarzenia bardzo dużo tematów dotyczyło właśnie wsparcia Ukrainy. W tym roku z całą pewnością kontynuować będziemy te rozmowy podczas wrześniowego Forum.

Działające w regionie Centrum Business in Małopolska cały czas aktywnie działa na rzecz wsparcia firm z Ukrainy, które po wojnie relokowały swoją działalność do Małopolski lub planują to zrobić. Są to głównie usługi informacyjne i doradcze.

- W tym zakresie blisko współpracujemy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, ale też innymi instytucjami, w tym z Ukrainy. Centrum Business in Małopolska wspiera też firmy z naszego regionu, które planują swoją ekspansję na rynek ukraiński, angażując się w odbudowę tego kraju, m.in. poprzez misje gospodarcze - mówi Marszałek Województwa Małopolskiego.

Warto zaznaczyć, że Polska, w tym nasz region, jest dla instytucji i firm z Ukrainy bardzo wiarygodnym partnerem, z uwagi na bliskość geograficzną i kulturową. Małopolska jest w czołówce jeśli chodzi liczbę firm z kapitałem ukraińskim (2. miejsce) czy rejestrowanych przez obywateli Ukrainy (w 2022 r. założyli oni ok. 16 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych).

Drugi filar działań, który został doceniony na szczeblu europejskim – poza wsparciem Ukrainy, to nasza determinacja, by Małopolska nadal była dynamicznie rozwijającą się gospodarką bazującą na innowacjach i kreatywności mieszkańców, w którym troszczy się o środowisko dla dobra nas samych i następnych pokoleń.

- Działamy interdyscyplinarnie – łączymy nowe technologie z rozwojem zielonej gospodarki. Wojna w Ukrainie stała się dodatkową motywacją, by zintensyfikować działania dotyczące pozyskiwania nowych czystych źródeł energii. Dlatego tak duży nacisk kładziemy na rozwój technologii wodorowych. Tworzymy Małopolskie Centrum Innowacyjnych Technologii Przechowywania

i Transportu Wodoru. Realizujemy działania pilotażowe dotyczące technologii wodorowych w ramach międzynarodowej inicjatywy „Awangarda”, koordynując jeden z projektów. Jesteśmy członkiem Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru, a tym samym częścią inicjatywy i strategii na rzecz Europy neutralnej dla klimatu - wskazują władze regionu.

- Jako region jesteśmy otwarci na zmiany gospodarcze i widzimy w nich szanse rozwoju. Przykładem jest Plan zarządzania sukcesją w Małopolsce 2030, który będzie pierwszym dokumentem tego typu na poziomie polskich regionów, opisującym podejście regionu do transferu biznesu. To odpowiedź na wyzwania sukcesyjne, jakie stoją przed firmami założonymi po 1989 r. Tworzymy też Program w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym dla Małopolski. Będzie to nowe podejście do polityki rozwoju regionu, opartej na oszczędniejszym wykorzystaniu zasobów i surowców, uwzględniając m.in. rozpowszechnianie ponownego wykorzystania produktów. Warto podkreślić, że działania te są m.in. efektem doświadczeń, jakie zdobyliśmy w ramach projektów międzynarodowych, w tym realizowanych z innymi regionami nagrodzonymi tytułem ERP - dodaje Marszałek Województwa Małopolskiego, Witold Kozlowski.

Na uwagę zasługuje również duży międzynarodowy projekt LIFE, w ramach którego od lat wdrażamy działania służące ochronie środowiska i transformacji energetycznej, a także edukacji środowiskowej mieszkańców Małopolski oraz przedsiębiorców poprzez eko-doradców.

Bycie w gronie Europejskich Regionów Przedsiębiorczości to nie tylko prestiż i wielkie wyróżnienie, ale przede wszystkim możliwość wspólnej realizacji ciekawych międzynarodowych inicjatyw z korzyścią dla regionu.

- Chcemy wykorzystać ten czas efektywnie i zaakcentować na poziomie europejskim działania, które podejmujemy w Małopolsce na rzecz wspierania biznesu oraz tworzenia przyjaznego ekosystemu dla rozwoju przedsiębiorczości - podkreśla Kozłowski.

Konkurs ERP organizuje Komitet Regionów we współpracy m.in. z Komisją Europejską oraz Parlamentem Europejskim. Od 2011 r. nagradza on regiony i miasta posiadające przyszłościowe wizje rozwoju i wspierania przedsiębiorczości oraz efektywnie wykorzystujące środki publiczne

(w tym fundusze europejskie) na rzecz rozwoju gospodarczego.

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Z regionów
Gminy urosną kosztem sąsiadów. A niektórym odbiorą swoje tereny
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Z regionów
Kraków jak Amsterdam. Też już ma nocnego burmistrza
Z regionów
Krajobraz po burzy w małopolskim sejmiku
Z regionów
Przybędzie miast w Polsce. Niektóre odzyskają swój status po ponad wieku
Z regionów
Przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii: Chcielibyśmy stworzyć jedną gminę