Rachmistrzowie mają wzięcie. Spis rolny już wkrótce

Nawet w wielkich miastach władze szukają rachmistrzów, którzy jesienią wzięliby udział w Powszechnym Spisie Rolnym. Z powodzeniem: chętnych jest więcej niż miejsc.

Publikacja: 09.07.2020 23:33

Rachmistrzowie mają wzięcie. Spis rolny już wkrótce

Foto: Fot. Pixabay

Spis zostanie przeprowadzony między 1 września a 30 listopada. – Udział w nim jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Rachmistrz terenowy na mocy ustawy jest funkcjonariuszem publicznym – przypomina Karolina Gałecka, rzecznik stołecznego ratusza.

Nabór ruszył 15 czerwca i potrwa do 8 lipca. – Kryteria, jakie powinien spełniać rachmistrz, wynikają wprost z ustawy o powszechnym spisie rolnym – dodaje Gałecka.

Kandydatem na rachmistrza spisowego może zostać każda osoba pełnoletnia z co najmniej średnim wykształceniem, mieszkająca na terenie danej gminy, posługująca się językiem polskim w mowie i w piśmie. Nie może być osobą skazaną za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Spadek liczby gospodarstw

W Warszawie, jak wynika z szacunków służb statystycznych odpowiedzialnych za organizację i realizację spisu, obowiązkowi spisowemu podlega ponad 8,8 tys. gospodarstw rolnych, a w ciągu dziesięciu ostatnich lat liczba ta wzrosła o 1,1 tys.

– Według informacji uzyskanych w Urzędzie Statystycznym w Warszawie w województwie mazowieckim w kolejnych dziesięcioleciach obserwujemy spadek liczby gospodarstw rolnych, przy jednoczesnym wzroście ich średniej powierzchni. A zatem Warszawa odstaje od tego trendu – zauważa rzecznik stołecznego ratusza.

CZYTAJ TAKŻE: W gminach powstaną biura spisowe 

Jej zdaniem można zakładać, że wzrost tej liczby gospodarstw jest związany z migracjami ludności i tym samym napływem użytkowników gospodarstw rolnych. – W strukturze osób osiedlających się w stolicy widoczny jest wysoki udział przybyłych z województwa lubelskiego i podlaskiego. Są to województwa, gdzie sektor rolniczy jest bardzo ważny – tłumaczy urzędniczka.

Do tej pory w Warszawie zgłosiło się 44 kandydatów na rachmistrzów spisowych, a według ustaleń organizatorów Powszechnego Spisu Rolnego funkcję rachmistrza spisowego w Warszawie pełnić będą 33 osoby. Z kolei w Łodzi, gdzie do spisania jest 3225 gospodarstw rolnych (dziesięć lat temu było 4891), do tej pory zgłosiło się 25 osób, a potrzeba 12.

W Poznaniu do początku lipca swoją kandydaturę zgłosiło 11 osób, a potrzeba – 9. Według ostatnich dostępnych danych w stolicy Wielkopolski do spisania będzie ok. 2130 gospodarstw rolnych (spadek o blisko 500). – Przyczyny spadku liczby gospodarstw w okresie pomiędzy rokiem 2010 a 2020 będziemy mogli analizować na podstawie wyników badania, które przed nami. Ale możemy przypuszczać, że jest to kontynuacja procesów zaobserwowanych dziesięć lat temu na terenie całego kraju, w tym także w województwie wielkopolskim i Poznaniu, czyli zmniejszania się liczby gospodarstw rolnych, przy jednoczesnym wzroście ich średniej powierzchni z 9 ha do 11,05 ha użytków rolnych –mówi Joanna Żabierek, rzecznik prezydenta Poznania.

Zauważa, że odnotowano również wzrost udziału – w ogólnej liczbie gospodarstw – tych podmiotów, które prowadzą działalność rolniczą; zmiany w strukturze gospodarstw rolnych, znaczny spadek liczby gospodarstw najmniejszych o powierzchni 0 do 20 ha. – Nie bez wpływu są też procesy związane z przeznaczaniem ziemi rolnej na cele nierolnicze, w tym pod zabudowę mieszkaniową – dodaje urzędniczka.

Spis w internecie

Zanim rachmistrzowie ruszą od 1 października w teren – rolnicy od 1 września będą mogli przeprowadzić samospis internetowy. – Ta metoda jest najprostsza i najbezpieczniejsza, szczególnie w czasach pandemii, dlatego będziemy zachęcali do skorzystania z niej wszystkich objętych spisem rolnym – mówi Karolina Gałecka.

CZYTAJ TAKŻE: Prezes Unii Miasteczek Polskich: chodzi o wydostanie się z marazmu

Rachmistrzowie za swoją pracę dostaną wynagrodzenie. Stawki za przeprowadzenie spisu rolnego wynoszą 37 zł w przypadku bezpośredniego spisu w gospodarstwie i 22 zł w przypadku telefonicznego spisu.

– Wyniki tego spisu rolnego pozwolą dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo, umożliwią dokonanie charakterystyki i systematyki gospodarstw rolnych oraz zebranie informacji o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznych dla realizacji krajowej, regionalnej lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi – tłumaczy łódzki ratusz.

Spis zostanie przeprowadzony między 1 września a 30 listopada. – Udział w nim jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Rachmistrz terenowy na mocy ustawy jest funkcjonariuszem publicznym – przypomina Karolina Gałecka, rzecznik stołecznego ratusza.

Nabór ruszył 15 czerwca i potrwa do 8 lipca. – Kryteria, jakie powinien spełniać rachmistrz, wynikają wprost z ustawy o powszechnym spisie rolnym – dodaje Gałecka.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Z regionów
Karty w regionach już (prawie) rozdane. Co się zmieniło w zarządach województw?
Z regionów
Dla ochłody wskocz do wody. Letnie baseny już otwarte
Z regionów
W których polskich miastach hałas jest najbardziej dokuczliwy?
Z regionów
Jak miasta wyróżniają swoich wybitnych obywateli?
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Z regionów
Wybory do Parlamentu Europejskiego: Bezpłatna komunikacja zachęci do głosowania?
Z regionów
Wybory do Parlamentu Europejskiego: Polacy już zaczęli oddawać głosy