Sąd sobie, Wody Polskie sobie. Jest szansa na zmianę patowej sytuacji

Samorządy alarmują: Wody Polskie ignorują argumenty sądu administracyjnego dotyczące zasad zatwierdzania taryf opłat za wodę i ścieki.

Publikacja: 19.06.2023 16:02

Czy wyrok sądu z marca br. wpłynie na politykę regulatora?

Czy wyrok sądu z marca br. wpłynie na politykę regulatora?

Foto: adrian grycuk

Spółki wodociągowe uzyskują korzystne dla siebie orzeczenia w sporach sądowych z Wodami Polskimi. Realnego wpływu tych orzeczeń na decyzje państwowego regulatora w sprawach o zatwierdzenie taryf opłat za wodę i ścieki jednak nie widać.

Najnowszy przypadek dotyczy Wodociągów Białostockich. Od marca 2021 r. spółka ubiega się o zatwierdzenie przez regulatora nowych, wyższych opłat za wodę i ścieki. Stawki obowiązujące obecnie w tym mieście bazują na kalkulacjach opracowanych na podstawie wskaźników z 2017 r. Od 2021 r. spółka złożyła już trzy wnioski taryfowe. Żaden z nich nie został zatwierdzony przez organy Wód Polskich.

Pod koniec marca br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał jednak korzystne dla niej orzeczenie – uchylił decyzję prezesa Wód Polskich oraz poprzedzającą ją decyzję dyrektora regionalnego oddziału Wód Polskich. Sąd stwierdził, że zostały one wydane niezgodnie z obowiązującymi przepisami. W uzasadnieniu powiedziano m.in., że państwowy regulator nie może się kierować pozaprawnymi argumentami. Nie powinien też bazować na założeniu, że taryfy będą zatwierdzane dopiero wtedy, gdy ich kalkulacja będzie poniżej kosztów świadczenia usługi. Wysokość opłat nie może też prowadzić do strat w przedsiębiorstwie.

Czytaj więcej

Wodociągi Białostockie wygrywają z Wodami Polskimi w sporze o taryfy

W uzasadnieniu do orzeczenia (nie jest jeszcze prawomocne) stwierdzono także, że zadaniem Wód Polskich jest co prawda ochrona interesów odbiorców, ale jedynie przed nieuzasadnionym wzrostem cen, a nie przed każdym wzrostem cen wody i ścieków. Sąd wskazał także, że Wody Polskie nie mogą ingerować w działalność spółek, domagając się od nich np. obniżenia stawek amortyzacyjnych.

Paweł Sikorski, prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie (IGWP), przypomina, że to kolejny przykład orzeczenia, w którym sąd w sposób zdecydowany wskazuje błędy organów regulacyjnych oraz organów odwoławczych w trakcie postępowań o zatwierdzenie nowych taryf bądź o ich skrócenie (przywołane przez niego przykłady dotyczą rozstrzygnięć z sierpnia i września 2022 r.).

– Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie coraz mocniej zwraca uwagę zarówno organom pierwszej instancji w postępowaniach taryfowych, tj. dyrektorom regionalnych zarządów gospodarki wodnej, jak i organowi odwoławczemu, tj. prezesowi Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, iż prowadzone przez te podmioty postępowania naruszają nie tylko przepisy prawa materialnego oraz procesowego, ale też zamiast chronić odbiorców usług zaczynają działać na ich niekorzyść – mówi.

Czytaj więcej

Ceny wody polem walki. Czy rząd zmieni przepisy przed wyborami?

– Organy Wód Polskich nadal nie wykonują zaleceń i wytycznych z zawartych w uzasadnieniach wyroków – komentuje Beata Wiśniewska, prezes Wodociągów Białostockich. Krzysztof Kita, specjalista ds. informacji spółki, dodaje: – Niezatwierdzanie taryf oraz dynamiczna zmiana sytuacji gospodarczej w kraju (inflacja, wzrost cen prądu, gazu, materiałów i usług itp.) postawiły naszą spółkę w trudnej sytuacji finansowej. Wodociągi Białostockie są zmuszone ograniczyć wydatki do niezbędnego minimum, m.in. rezygnując z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i odtworzeniowych. W efekcie ograniczana jest możliwość przyłączania się do sieci i korzystania z naszych usług.

O negatywnym przełożeniu polityki Wód Polskich na kondycję spółek wodociągowych branża mówi od wielu miesięcy. W minionym tygodniu IGWP zorganizował spotkanie, w trakcie którego omawiano m.in. wpływ obecnej sytuacji prawnej firm na utrzymanie wodociągów jako tzw. infrastruktury krytycznej.

Wody Polskie nie odpowiedziały na nasze pytania związane z orzeczeniem sądu ws. Wodociągów Białostockich.

Spółki wodociągowe uzyskują korzystne dla siebie orzeczenia w sporach sądowych z Wodami Polskimi. Realnego wpływu tych orzeczeń na decyzje państwowego regulatora w sprawach o zatwierdzenie taryf opłat za wodę i ścieki jednak nie widać.

Najnowszy przypadek dotyczy Wodociągów Białostockich. Od marca 2021 r. spółka ubiega się o zatwierdzenie przez regulatora nowych, wyższych opłat za wodę i ścieki. Stawki obowiązujące obecnie w tym mieście bazują na kalkulacjach opracowanych na podstawie wskaźników z 2017 r. Od 2021 r. spółka złożyła już trzy wnioski taryfowe. Żaden z nich nie został zatwierdzony przez organy Wód Polskich.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Usługi komunalne
Cena wody rośnie, podobnie jak ścieków. Na wiosnę kolejne podwyżki
Usługi komunalne
Bydgoszcz: Prywatna firma przejmuje obsługę autobusów komunikacji miejskiej
Usługi komunalne
Mieszkania samorządowe są coraz poważniej zadłużone
Materiał partnera
Bezpłatna i ekologiczna komunikacja jest możliwa
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Usługi komunalne
Polacy akceptują podwyżki cen wody związane z inwestycjami i remontami