Pomorze policzy podróżnych. Władze regionu chcą usprawniać transport

Ile samochodów jeździ pomiędzy dwoma miejscowościami? Gdzie z pociągu czy autobusu korzysta najwięcej pasażerów? W województwie pomorskim rozpoczęło się badanie ruchu.

Publikacja: 27.02.2024 15:05

Efektem badania ma być poprawa funkcjonowania sieci transportowej na Pomorzu

Efektem badania ma być poprawa funkcjonowania sieci transportowej na Pomorzu

Foto: Elizaveta

Efektem badania ma być poprawa funkcjonowania sieci transportowej w regionie. Tylko w tym roku jej potrzeby pochłoną 1,1 mld zł.

- Dzięki badaniu będziemy mogli racjonalnie wydawać publiczne środki i dostosowywać ofertę do potrzeb pasażerów. – To będzie instrument, który da nam racjonalne argumenty w rozmowach choćby z samorządami – powiedział Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego. Przykładowo, będzie można stwierdzić, że do konkretnej miejscowości należy zwiększyć ofertę połączeń kolejowych, a w innym miejscu trzeba rozwijać sieć autobusową.

Dlaczego na Pomorzu powstaje kompleksowe opracowanie natężenia ruchu pasażerskiego

Badania są powiązane z realizacją Regionalnego Planu Transportowego dla województwa pomorskiego 2030. Celem jest zgromadzenie dużej ilości danych o tym gdzie i w jaki sposób przemieszczają się mieszkańcy regionu. Będzie to podstawą do budowy Pomorskiego Modelu Ruchu (PMR). Ten multimodalny model transportowy obejmie ruch drogowy, kolejowy i autobusowy ruch pasażerski, a także ruch pojazdów ciężarowych. Możliwe będzie również włączenie do niego połączeń transportem wodnym.

Czytaj więcej

Wrocław zbuduje pięć nowych linii tramwajowych. Rusza projektowanie

Takie kompleksowe opracowanie pozwoli z jednej strony odwzorować obecne funkcjonowanie transportu w województwie, a z drugiej – prognozować natężenie ruchu w kolejnych latach, aż do 2050 r. Będzie użytecznym narzędziem przy podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących polityki transportowej województwa. - W ramach analizowania budowy nowych dróg, linii kolejowych, zmian w ofercie transportu zbiorowego itp. dzięki wykorzystaniu modelu symulacyjnego możliwe będzie prognozowanie efektywności poszczególnych rozwiązań. a tym samym bardziej efektywne wydatkowanie pieniędzy – informuje Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego (PBPR). 

Badania zostaną przeprowadzone wiosną i jesienią, a także w sezonie letnim, gdy na natężenie ruchu lokalnego nakłada się duży ruch turystyczny. Będą obejmować ankietowanie mieszkańców, pomiary natężenia ruchu, frekwencję w autobusach i pociągach, a ponadto przeprowadzenie badań ankietowych wśród turystów. Ankietowani będą pytani o cele podróży i sposoby dotarcia do nich. W jednym gospodarstwie w badaniu będzie mogło wziąć udział kilka osób.

Pomorze regionem o najwyższym w Polsce wskaźniku wykorzystania kolei

Badanie przeprowadzone będzie na próbie ponad 20 tysięcy mieszkańców. Z kolei badanie ruchu turystycznego zaplanowano w siedmiu nadmorskich gminach regionu, gdzie ankieterzy przepytają ponad 3 tysiące wczasowiczów.

Badania natężenia ruchu będą przeprowadzane za pomocą kamer monitoringu oraz obserwatorów. Według PBPR, nagrania nie umożliwią identyfikacji poszczególnych osób ani pojazdów, a wynikami badań będą dane liczbowe, które jedynie w takiej formie będą przetwarzane na dalszych etapach prac. - Badacze wsiądą również do autobusów i pociągów, gdzie policzą wszystkich pasażerów na trasie – wyjaśnia Aneta Kostelecka, lider konsorcjum PBS, Via Vistula i Rubika, które będzie realizować badania.

Czytaj więcej

Polska musi przyspieszyć rozwój przyjaznej światu komunikacji

Niezależnie od wyników badań, Pomorze pozostanie regionem o najwyższym w Polsce wskaźniku wykorzystania kolei. Na mieszkańca przypada tam ok. 25 podróży pociągami rocznie. Region jest także rekordzistą pod względem kolejowego ruchu pasażerskiego w powiatach. Według wskaźnika wymiany pasażerskiej, na stacjach powiatu w stosunku do liczby jego mieszkańców, najlepiej wypada Sopot. W 2022 r. przy założeniu, że w Sopocie jedynymi podróżującymi koleją byliby mieszkańcy tego miasta, to każdy z nich podróżowałby koleją niemal 400 razy w roku – informował Urząd Transportu Kolejowego. Oczywiście na ten wynik zapracowali w dużej mierze turyści.

Pomorskie bije konkurencję ze względu na dominującą pozycję przewoźnika PKP SKM, pełniącego kluczową rolę w przewozach pasażerskich w obrębie aglomeracji. Wzdłużne położenie Trójmiasta sprzyja wykorzystaniu pociągów jako naturalnej części transportu miejskiego. W dodatku pociągi PKP SKM poruszają się po wydzielonej linii kolejowej i kursują z dużą częstotliwością dostosowaną do potrzeb podróżnych, co wpływa na bardziej efektywne wykorzystanie kolei.

Transport
Gdzie w Polsce uczniowie mogą jeździć komunikacją miejską za darmo?
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Transport
Uczniowie krakowskich podstawówek w wakacje jeżdżą za darmo
Transport
Taksówkarze tracą licencje w związku z wyższymi wymaganiami
Transport
Powrót tramwaju numer 43 do Konstantynowa Łódzkiego
Transport
Autobus bez kierowcy woził pasażerów po Parku Śląskim
Transport
Duże utrudnienia dla pasażerów. Najwięcej remontów w wakacje