Miliard na przewozy autobusowe nie dla komunikacji miejskiej

Ministerstwo infrastruktury zapowiedziało, że nie zamierza wprowadzać zmian w Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, ponieważ nie ma na to środków.

Publikacja: 12.07.2023 20:11

Zainteresowanie samorządów uruchamianiem połączeń z dofinansowaniem z Funduszu rozwoju przewozów aut

Zainteresowanie samorządów uruchamianiem połączeń z dofinansowaniem z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych rośnie z roku na rok

Foto: Adobe Stock

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA) został uruchomiony w 2019 roku. Jego głównym założeniem jest rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz likwidacja tzw. „białych plam transportowych”.

Jak podała KPRM, zainteresowanie samorządów uruchamianiem połączeń z dofinansowaniem z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych rośnie z roku na rok. W 2019 r. dofinansowanych zostało 1228 linii komunikacyjnych za 10 mln zł, w 2020 r. były to 2834 linie i 139 mln zł, a w 2021 r. 4371 linii i 358 mln zł.

Natomiast w 2022 r. dopłatą objęto 5705 linii komunikacyjnych, a kwota dopłaty przekazana organizatorom wyniosła ponad 631 mln zł. W ramach przeprowadzonych do maja naborów samorządy wnioskowały o uruchomienie 6 436 nowych linii komunikacyjnych w całym kraju. Na ten cel rząd przeznaczył 777 mln zł. 

Większy budżet Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

W maju rząd przygotował nowelizację ustawy o przewozach autobusowych. Zakłada ona zwiększenie do jednego miliarda złotych budżetu Funduszu o charakterze użyteczności publicznej, co pozwoli na zwiększenie dostępności transportu publicznego dla pasażerów - czytamy w komunikacie.

Od 2024 roku utrzymany zostanie na stałe obecny poziom dopłaty z Funduszu dla organizatorów publicznego transportu w kwocie nie wyższej niż 3 zł do 1 wozokilometra przewozu.

Z kolei w czerwcu grupa posłów Platformy Obywatelskiej złożyła projekt ustawy, który dotyczy dofinansowania komunikacji miejskiej, w tym przede wszystkim komunikacji miejskiej miast na prawach powiatu, której połączenia przebiegają pomiędzy tym miastem na prawach powiatu i co najmniej jedną okoliczną gminą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Czytaj więcej

Miasta na zakupach autobusów elektrycznych. Pomagają dotacje z NFOŚiGW

Bydgoski poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Olszewski podczas debaty z samorządowcami w młynach Rothera mówił w czerwcu o potrzebie nowelizacji ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

- Przy braku realnego wsparcia z budżetu państwa mimo wszystko udało się nam, w porozumieniu z sąsiednimi z gminami, stworzyć siatkę kilkunastu linii podmiejskich. Przewozy takie zawsze wiążą się z dodatkowymi wydatkami. Wpływy z biletów pokrywają tylko niewielką część kosztów. Tymczasem doskonale zdajemy sobie sprawę, że to istotny element funkcjonowania i życia dla wielu mieszkańców – mówił Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy w rozmowie z „Życiem Regionów”.

Związek Powiatów Polskich przyznaje, że możliwość włączenia komunikacji miejskiej do FRPA wymaga jednak zwiększenia funduszu. 

 - Szczególnie należy zwrócić uwagę, że projektodawcy postulują o rozszerzenie możliwości finansowania komunikacji miejskiej z FRPA bez jednoczesnego wskazania skutków finansowych dla zasobów Funduszu. Projekt nie przewiduje również zwiększenia puli pieniędzy w FRPA" – napisał w swoim stanowisku Związek Powiatów Polskich (ZPP).

Zdaniem ZPP finansowanie ze środków funduszu także komunikacji miejskiej jest po prostu niemożliwe. - Nie jest przeciwni finansowaniu komunikacji miejskiej, jednakże w aktualnym stanie prawnym i w związku z zasadami finansowania z FRPA, jest to niemożliwe – przyznał Związek Powiatów Polskich.

W pierwszej kolejności dopłaty dla gmin, czyli walka z wykluczeniem komunikacyjnym

Na stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w sprawie poprawienia skuteczności mechanizmów likwidacji białych plam transportowych odpowiedziało właśnie ministerstwo infrastruktury.

- W dniu 16 czerwca Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw. Pismem z dnia 20 czerwca 2023 r. Marszałek Sejmu przekazał uchwaloną ustawę do rozpatrzenia przez Senat RP - przekazał resort.

Przyznał, że ministerstwo nie przewiduje zmian w zasadach udzielania dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Czytaj więcej

Na południu Polski kolej wygrała z autobusami. „Nie ma zdrowej konkurencji”

- Duże zainteresowanie ze strony organizatorów korzystaniem ze środków Funduszu wskazuje, że cel przewidziany w ustawie, jakim jest zwiększenie dostępności autobusowego transportu publicznego, jest osiągany przy zachowaniu przewidzianej w ustawie kolejności w zakresie pierwszeństwa w objęciu dopłat – podał resort.

W jego ocenie wsparcie w pierwszej kolejności gmin stanowi istotny element w walce z wykluczeniem komunikacyjnym.

- W związku z nowelizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i wynikającymi z niej możliwościami przenoszenia wolnych srodk6w do województw, którym tych środków będzie brakowało, ograniczono sytuacje, w których wielkość  środków na objęcie dopłatami linii użyteczności publicznej będzie niewystarczająca – zapewnia ministerstwo.

Przyznało też, że wprowadzono przepisy przewidujące zwiększenie planowanych przychodów Funduszu z kwoty 800 mln zł  do 1 mld zł.

- Jeżeli będzie to konieczne, resort podejmie dalsze działania zapewniające pełną dostępność środków Funduszu dla wszystkich organizator6w publicznego transportu zbiorowego zainteresowanych skorzystaniem z tego programu – zapewnił Rafał Weber, sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury.

Dodał też, że w przypadku zawierania umów wieloletnich na kwestie dotyczące kosztu wozokilometra przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w skali kraju są na bieżąco monitorowane.

- Obecnie w naszej ocenie nie jest konieczne wprowadzanie proponowanych przez Związek Powiatów Polskich zmian w zakresie zmiany kwoty dopłaty z Funduszu – podał resort.

Komunikacja miejska powinna być utrzymywana z biletów

Ministerstwo przypomniało, że celem Funduszu jest wsparcie organizatorów w realizacji zadań własnych dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego a nie całościowego pokrycia deficytu linii.

A warunkiem uzyskania dopłaty z Funduszu jest posiadanie przez organizatora publicznego transportu zbiorowego wkładu własnego na poziomie minimum 10 proc.  

- Linie komunikacyjne powinny być zaplanowanie w taki sposób, aby odpowiadały potrzebom przewozowym pasażerów. Z tego względu deficyt linii komunikacyjnej jest częściowo pokrywany przez dopłatę: z Funduszu, lecz linia komunikacyjna powinna być przede wszystkim finansowana przez wpływy z biletów – uważa ministerstwo.

Tyle, że wpływy z biletów pokrywają z reguły od 30 do 50 proc. kosztów utrzymania komunikacji. Tak wygląda to w przypadku komunikacji miejskiej.

Transport
Nie ma zgody na plany poszerzenia dolnośląskiego odcinka autostrady A4
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Transport
Kolej wyda 5 mld zł na zwiększenie liczby pociągów i skrócenie czasów podróży na Śląsku
Transport
Kuszenie wyborców wizją bezpłatnej komunikacji miejskiej. Czy to zadziała?
Materiał partnera
Dolny Śląsk inwestuje w kolejne nowe pociągi
Transport
Jaka będzie przyszłość kolei aglomeracyjnej w Małopolsce