Coraz więcej stacji ładowania samochodów elektrycznych w miastach

Lublin szuka firmy, która wydzierżawi nieruchomości z przeznaczeniem na budowę i obsługę stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Publikacja: 26.06.2023 10:06

Coraz więcej stacji ładowania samochodów elektrycznych w miastach

Foto: Adobe Stock

W innych dużych miastach najczęściej takie stacje stawiają i obsługują prywatne firmy. – W tej chwili prowadzone są przez podmioty prywatne procedury dot. utworzenia stacji ładowania w ponad 150 lokalizacjach. W 74 lokalizacjach trwa proces przyłączeniowy do infrastruktury należącej do lokalnego operatora sieci dystrybucji – podał łódzki ratusz.

Ładowarek przybywa

Samochody elektryczne są coraz bardziej popularne w Polsce. Według ostatnich danych, pod koniec marca 2023 roku w Polsce mieliśmy zarejestrowanych 67 127 samochodów osobowych „z wtyczką”, w tym 33 263 auta elektryczne oraz 33 864 hybrydy plug-in.

To o 84 proc. więcej w porównaniu z tym samym okresem 2022 roku. Ponadto warto dodać, że obecnie po polskich drogach jeździ także 3588 elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych oraz 16 503 elektryczne motorowery i motocykle, jak również 842 elektryczne autobusy.

Wraz ze wzrostem liczby aut „z wtyczką” przybywa również punktów ładowania. Pod koniec pierwszego kwartału 2023 roku w Polsce działało już 2699 ogólnodostępnych stacji ładowania (5305 punktów), z czego 70 proc. stanowią wolne ładowarki AC o mocy mniejszej lub równej 22 kW, a 30 proc. to szybkie ładowarki DC.

Tylko w marcu oddano do użytku 19 nowych stacji ładowania (39 punkty). A będzie ich jeszcze więcej. A będzie ich jeszcze więcej. Lublin szuka firm, które wydzierżawią teren z przeznaczeniem na budowę i obsługę stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Na ponad 2,7 tys. m2 gruntów, stanowiących pasy drogowe dróg publicznych i wewnętrznych, mają powstać 164 ogólnodostępne punkty ładowania w 82 lokalizacjach. Termin składania ofert upłynął w poniedziałek 26 czerwca, a nowa infrastruktura ma być gotowa w rok po podpisaniu umowy.

– Ogólnodostępne stacje ładowania zaplanowano w dzielnicach o zabudowie wielorodzinnej, w których mieszkańcy mają ograniczone możliwości ładowania pojazdów. Przewidziano je również na obszarach szczególnie atrakcyjnych pod względem turystycznym. Lokalizacje ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych wskazano przede wszystkim w oparciu o analizy dostępności infrastruktury elektroenergetycznej – mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta  Lublina ds. Inwestycji i Rozwoju.

Z wybraną firmą umowa dzierżawy tereny zostanie zawarta na 10 lat. -Po wyłonieniu podmiotu związanie ofertą wynosi 100 dni. To czas niezbędny do uzyskania wszelkich uzgodnień, decyzji i zezwoleń potrzebnych, by infrastruktura do ładowania pojazdów elektrycznych mogła powstać na terenie miasta. Po tym terminie nastąpi podpisanie umowy dzierżawy, natomiast czas na budowę stacji to 12 miesięcy od tego momentu – podaje lubelski ratusz.

Obecnie na terenie miasta funkcjonują 44 ogólnodostępne punkty ładowania, a zgodnie z zapisami ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych minimalna liczba punktów ładowania w ogólnodostępnych stacjach ładowania, dla wielkości gmin takich jak Lublin wynosi 210.

Bo i takich samochodów jest coraz więcej

A jak to wygląda w innych miastach? Samorząd Gdańsk nie jest operatorem stacji ładowania. – Inwestorzy nie mają obowiązku informowania urzędu o planach inwestycyjnych, ani też o zajętości stacji – mówi  Jędrzej Sieliwończyk, z gdańskiego ratusza.

Przyznaje, że dla Gdańska opracowano i zrealizowano plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania, poprzedzony inwentaryzacją infrastruktury. - W naszym mieście po wybudowaniu stacji w mechanizmie ustawowym, było nie mniej niż 210 ogólnodostępnych punktów ładowania – przyznaje urzędnik.

Obecnie, w granicach miasta jest około 97 stacji ładowania pojazdów elektrycznych, obejmujących około 284 punkty ładowania, a kolejnych 41 stacji (obejmujących 70 punktów ładowania) jest w trakcie przyłączenia do sieci. 

W 2021 roku w Gdańsku były 854 samochody elektryczne i 6960 hybryd, a w 2022 roku już 1325 elektrycznych i 11 462 hybrydy. 

Jak podaje Małgorzata Tabaszewska, z krakowskiego magistratu zgodnie z danymi zawartymi w Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych, prowadzonej przez Urząd Dozoru Technicznego, na terenie Krakowa obecnie dostępnych jest 137 ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych w 53 lokalizacjach. Wszystkie punkty zrealizowane zostały przez podmioty prywatne.

Samorząd Krakowa buduje stacje ładowania na parkingach park & ride. Obecnie jest tam 16 punktów ładowania.

- Z tych urządzeń skorzystać może każdy właściciel pojazdu elektrycznego, jednak z uwagi na to, że w większości tego typu parkingi funkcjonują w systemie zamkniętym, bo są wyposażone w urządzenia Systemu Kontroli Biletów i współdziałający z nim System Pobierania Opłat oraz szlabany wjazdowe i wyjazdowe, a stacje do ładowania na nich zlokalizowane nie są uznawane za ogólnodostępne – przyznaje Małgorzata Tabaszewska.

Jej zdaniem liczba stacji ładowania będzie się systematycznie zwiększać. Kraków również podejmuje działania w tym zakresie, między innymi poprzez zawieranie stosownych porozumień i bezkosztową współpracę z podmiotami prywatnymi, zainteresowanymi rozwojem przedmiotowej infrastruktury.

- Zakładamy, że w ramach budowy nowych parkingów Park + Ride oddawane do użytku będą kolejne stacje ładowania. Dokładne terminy nie są jednak obecnie znane – mówi urzędniczka.

Na terenie Krakowa zarejestrowanych jest 2495 samochodowych pojazdów elektrycznych, w tym 2221 samochodów osobowych. Tak było na koniec 2022 roku.

A miastom zależy, by stacji było jak najwięcej

W Poznaniu na koniec ub. roku było 134 punktów do ładowania pojazdów elektrycznych. - Porównując liczbę punktów działających w 2021 roku i 2022 , w ubiegłym roku było o 46 miejsc do ładowania pojazdów elektrycznych – podaje Jan Kosmecki kierownik Oddziału Polityk Mobilności i Transportu Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania.

Przyznaje, że punktów do ładowania przybywa. - Miastu zależy na osiągnięciu co najmniej minimalnej liczby punktów do ładowania pojazdów elektrycznych, wymaganych ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych tj. 210 punktów – mówi urzędnik.

Już trzy lata temu przyjęto w Poznaniu uchwałę w sprawie przyjęcia planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania, plan budowy ogólnodostępnych stacji do ładowania pojazdów elektrycznych, który był realizowany przez ENEA Operator.

Jak podaje poznański ratusz na koniec stycznia w mieście zarejestrowanych było 2139 pojazdów o napędzie elektrycznym i liczba ta sukcesywnie rośnie. Na konie grudnia 2020 roku było 828 takich aut, a pod koniec 2022 - 2425 takich pojazdów

A w Łodzi w tej chwili funkcjonują 73 ogólnodostępne punkty ładowania. W tym roku przybyło ich 14. Należą one do prywatnych operatorów. W tej chwili prowadzone są przez podmioty prywatne procedury dot. utworzenia stacji ładowania w ponad 150 lokalizacjach. W 74 lokalizacjach trwa proces przyłączeniowy do infrastruktury należącej do lokalnego operatora sieci dystrybucji.

Łódź ogłosiła przetarg na dzierżawę swoich terenów pod stacje w 13 lokalizacjach. Na koniec maja w Łodzi było zarejestrowanych 1370 pojazdów elektrycznych. W porównaniu z końcem kwietnia nastąpił wzrost o 70 pojazdów.

W innych dużych miastach najczęściej takie stacje stawiają i obsługują prywatne firmy. – W tej chwili prowadzone są przez podmioty prywatne procedury dot. utworzenia stacji ładowania w ponad 150 lokalizacjach. W 74 lokalizacjach trwa proces przyłączeniowy do infrastruktury należącej do lokalnego operatora sieci dystrybucji – podał łódzki ratusz.

Ładowarek przybywa

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Transport
Climate Classic Gdańsk 2024: Rowerzyści pojechali dla klimatu
Transport
Nowy przewoźnik może wyrzucić Polregio z torów na Zachodnim Pomorzu
Transport
W Polsce powstanie więcej dróg dla rowerów
Transport
Nadchodzą wielkie zmiany w ruchu pociągów przez Katowice
Transport
W Warszawie strefa czystego transportu od lipca. Kraków poczeka
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?