Wrocław - jako pierwsze miasto w Polsce - udostępnił mieszkańcom mapę dostępności komunikacyjnej. Jak poinformował wrocławski magistrat, mapa wykonana została z inicjatywy Biura Zrównoważonej Mobilności, w oparciu o autorską metodologię analizy dostępu do infrastruktury komunikacyjnej miasta. Pod uwagę wzięto takie kryteria jak: dostęp pieszy do przystanków i tras tramwajowych oraz autobusowych, w tym liczbę obsługujących je linii, a także odległość do stacji kolejowych z uwzględnieniem liczby odjeżdżających z niej pociągów, jak również położenie obiektów w stosunku do istniejących dróg publicznych.

Szczegółowo naniesione zostały tu też trasy rowerowe, informacje o własności gruntów i obiektów, a także Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego. Mapa dostępna jest na stronie: gis.um.wroc.pl.

- Mamy na mapie 6 różnych poziomów dostępności do infrastruktury komunikacyjnej. Im ciemniejszy zielony kolor tym dane miejsce ma lepsze skomunikowanie. Im bledszy tym do przystanku dalej - wyjaśniła Monika Kozłowska-Święconek z Biura Zrównoważonej Mobilności.

Mapa ma pomóc m.in. wrocławianom szukającym nowego lokum w uzyskaniu informacji, czy dane miejsce jest dobrze skomunikowane. "Może być też motywatorem inwestorów, by już na etapie planowania inwestycji mieli świadomość, że oprócz budowy mieszkań i biur należy też inwestować w infrastrukturę ułatwiającą komunikację. Wtedy łatwiej nam, jako miastu, będzie z deweloperem współpracować przy rozwijaniu komunikacji" - zwróciła uwagę Kozłowska-Święconek.

Na razie mapa bazuje na danych przestrzennych z 31 grudnia 2021 r. Wkrótce zostanie zaktualizowana o dane z końca 2022 roku. Mapa przedstawi też perspektywę 2023 roku, w której uwzględniono trasę tramwajową wzdłuż ul. Popowickiej i na Nowy Dwór, a także inne miejskie inwestycje, które się toczą.