W regionie powstaną nowe linie kolejowe do Łęcznej i Janowa Lubelskiego, a modernizacja istniejących linii poprawi połączenia Lublina z Łukowem, Kraśnikiem, Krasnymstawem i Zamościem. – W ciągu dwóch najbliższych miesięcy ogłosimy postępowania przetargowe – zapowiedział Ireneusz Merchel, prezes PLK. Przetargi mają dotyczyć zaprojektowania wszystkich pięciu inwestycji. W 2026 r. spółka zamierza ogłaszać przetargi na budowę.

Do najważniejszych przedsięwzięć należeć będzie wybudowanie 18 km linii kolejowej Szastarka – Janów Lubelski oraz ok. 12 km jednotorowej linii kolejowej do Kraśnika Fabrycznego wraz z łącznicą Kraśnik Miasto – Kraśnik. Koszty szacowane są na 906 mln zł. Obie trasy zostaną zelektryfikowane, projekt przewiduje budowę 15 stacji i przystanków. Czas przejazdu między Kraśnikiem Fabrycznym a Lublinem ma wynieść 52 min, a między Biłgorajem a Lublinem godzinę i 36 minut. W ramach inwestycji zaplanowano także wykonanie studium projektowo-technicznego dla przyszłej budowy oraz elektryfikacji kolejnej 35-kilometrowej jednotorowej linii łączącej Janów Lubelski i Biłgoraj.

Czytaj więcej

Regiony wkrótce z nowymi programami (i pieniędzmi) z UE

Budowa połączenia kolejowego Lublin – Łęczna ma kosztować 736 mln zł. Pokonanie trasy zajmie podróżnym 40 minut, poprawia się również warunki przewozów towarowych – nowa linia obejmuje także odcinek od Łęcznej do Kopalni Węgla Kamiennego w Bogdance. Na 25 kilometrach będzie 12 przystanków: - Lublin Lotnisko, Trzeszkowice, Krzesimów, Ciechanki Krzesimowskie, Łęczna Szpital, Łęczna Akacjowa, Łęczna Polna, Łęczna, Stara Wieś, Turowola, Puchaczów i Bogdanka.

Także mieszkańcy Włodawy dojadą pociągiem do Lublina. Projekt o wartości ponad 500 mln zł obejmuje modernizację ok. 41 km linii nr 81 na odcinku Chełm – Okuninka Białe oraz budowę 10 km jednotorowej niezelektryfikowanej linii kolejowej przez Okuninkę do Włodawy. Czas przejazdu między Włodawą a Chełmem wyniesie ok. 53 minut, a realizacja inwestycji pozwoli na przywrócenie regularnych połączeń pasażerskich na tej trasie.

Kolejny projekt to elektryfikacja linii Łuków – Lublin Północny. Jak zapewnia PLK, poprawią się również podróże do Warszawy. Nie będzie bowiem konieczności wymieniania lokomotyw ze spalinowych na elektryczne, co skróci czas przejazdu do stolicy.

Szybsze i sprawniejsze podróże koleją między Zamościem a Lublinem ma zapewnić modernizacja oraz elektryfikacja linii nr 69 i 72 na odcinku Rejowiec – Zamość Szopinek, a także odbudowa i elektryfikacja łącznicy kolejowej omijającej stację Zawada. Czas przejazdu pomiędzy Zamościem a Lublinem skróci się o blisko 20 minut. Umowa o wartości 926 mln zł przewiduje również modernizację 10 stacji i przystanków – Zagrody Kościół, Krasnystaw Fabryczny, Krasnystaw Miasto, Wólka Orłowska, Izbica, Tarzymiechy, Krzak, Złojec, Mokre oraz Zamość, a także budowę 2 nowych przystanków – Bzite i Zawada Wschodnia.

W ramach Programu Kolej Plus do realizacji zakwalifikowano 34 inwestycje, zgłoszone przez samorządy z jedenastu województw. Obejmą projekty: siedem w województwie śląskim, po pięć w województwie lubelskim i wielkopolskim, po cztery w województwie małopolskim oraz mazowieckim, trzy w województwie dolnośląskim, dwa w województwie łódzkim, po jednym w województwie: lubuskim, opolskim, podlaskim, świętokrzyskim.

W ramach programu Kolej Plus pociągi wjadą m.in. do prawie 100-tysięcznego Jastrzębia-Zdroju w województwie śląskim. Na środę zaplanowano podpisanie umowy dotyczącej realizacji połączenia kolejowego miasta z Katowicami. Projekt zakłada wykorzystanie istniejącej infrastruktury oraz odbudowę odcinków linii kolejowych w historycznym przebiegu.