Problem z miejscami do parkowania istnieje w stolicy Małopolski od dawna. W części dzielnic, zwłaszcza tam gdzie powstają nowe osiedla (Ruczaj, Czyżyny – os. Avia), zaparkowanie często graniczy z cudem. Zdaniem mieszkańców, problemu nie rozwiązują powstające zbyt wolno duże parkingi miejskie.

- Stąd pomysł na nieco inne podejście do tego tematu i budowę parkingów lokalnych – podsumowuje Dariusz Nowak, rzecznik prasowy krakowskiego magistratu. Nowy projekt budowy parkingów jest inicjatywą radnych miejskich. Jego unikalność wynika z faktu, że przeznaczony jest dla osób fizycznych, wspólnot, spółdzielni, przedsiębiorców czy dla organizacji pozarządowych.

– To pierwszy taki program na taką skalę. Praktycznie każdy będzie mógł złożyć wniosek o budowę takiego – dodaje Dariusz Nowak. Ważna będzie też rola dzielnic, bo to radni dzielnicowi będą opiniować wniesione wnioski.

Czytaj więcej

Duże miasto uruchamia system Park & Ride. Ma zachęcać do komunikacji miejskiej

Program Budowy Parkingów Lokalnych ma funkcjonować na podobnych zasadach jak realizacja innych inwestycji miejskich. Wykonanie poszczególnych zadań związanych z budową parkingu zostanie poprzedzone wprowadzeniem zadania do budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej – wieloletniego planu inwestycyjnego miasta.

Osoba lub instytucja zainteresowana budową parkingu powinna złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami. Taki dokument oceni komisja. Potem wniosek razem z opinią trafi do odpowiedniej rady dzielnicy, która podejmie ostateczną decyzję co do dalszej realizacji. Następnie ZDMK zleci przygotowanie koncepcji, zostanie określony szacunkowy koszt inwestycji i będzie zawarta umowa o współfinansowanie z wnioskodawcą. Po zawarciu umowy i zabezpieczeniu środków ZDMK zleci przetarg na dokumentację, a w dalszej kolejności na roboty w terenie. Pierwszeństwo w realizacji będą miały wnioski, które zostaną dofinansowane przez odpowiednią radę dzielnicy.

- To dofinansowanie nie będzie rekompensowało wkładu osoby wnioskującej, będzie to część miejskiego wkładu – mówi Dariusz Nowak. Tegoroczne wnioski dotyczące budowy lokalnych parkingów można składać do końca listopada. W kolejnych latach wnioski będą przyjmowane do końca maja danego roku. Wszystkie wybudowane w ramach programu parkingi będą ogólnodostępne - skorzystać z nich będzie mógł każdy bez żadnych opłat.