„WORD-y są w sytuacji dramatycznej”. Samorządowcy chcą rozmów z rządem

Ośrodki przynoszą coraz większe straty, a strajki egzaminatorów z lipca i sierpnia pokazują, że problem jest naprawdę poważny. Dlatego samorządowcy apelują o spotkanie w tej sprawie z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem.

Publikacja: 02.09.2022 12:07

WORD-y są w sytuacji dramatycznej i tutaj proste elementy ich restrukturyzacji nie wystarczą - przek

WORD-y są w sytuacji dramatycznej i tutaj proste elementy ich restrukturyzacji nie wystarczą - przekonują samorządowcy

Foto: adobestock

W imieniu strony samorządowej z apelem ws. sytuacji w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego wystąpił Marek Wójcik, sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w trakcie ostatniego posiedzenia komisji 31 sierpnia (tematu WORD-ów nie było w programie posiedzenia). Zwrócił się on do reprezentującego stronę rządową wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Pawła Szefernakera o pomoc w zorganizowaniu spotkania z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem.

– WORD-y są w sytuacji dramatycznej i tutaj proste elementy ich restrukturyzacji nie wystarczą. Strona samorządowa w tej kwestii nie spotyka się ze zrozumieniem – muszę to powiedzieć ze smutkiem – i wydaje nam się, że bez rozmowy z ministrem Adamczykiem nie posuniemy się w tej sprawie dalej – powiedział.

Czytaj więcej

Coraz dłuższe kolejki po prawo jazdy

Problemy WORD-ów narastają już od wielu miesięcy. Temat ten od co najmniej roku wraca na kolejnych posiedzeniach komisji oraz posiedzeniach zespołu ds. infrastruktury działającego w ramach komisji. We wrześniu 2021 r. zarząd Związku Województw Regiony Polskie wystosował w tej sprawie pismo, w którym zaapelował do strony rządowej o pilną waloryzację opłat za egzaminy. Samorządowcy rozmawiali na ten temat z przedstawicielami rządu m.in. w listopadzie 2021 r. oraz marcu i kwietniu br. W międzyczasie w lipcu i sierpniu w ośrodkach na terenie całej Polski odbyły się protesty egzaminatorów, a przedstawiciele tego środowiska podjęli również próby rozmów z ministerstwem transportu.

Powodem były niskie płace oraz zasady ich wyliczania, nie zmieniane od 2007 r. W efekcie pensje tej grupy zawodowej mogą nie przekraczać nawet 3 tys. zł netto. Egzaminatorzy domagali się uproszczenia zasad ich obliczania oraz powiązania stawek ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce.

Zarówno protest egzaminatorów (który został zawieszony, ale nie przerwany), jak i głos samorządów, mogą świadczyć o tym, że problem z WORD-ami ma charakter systemowy. Ośrodki podlegają pod urzędy marszałkowskie. To tzw. samorządowe osoby prawe. Z drugiej jednak strony zdecydowana większość najważniejszych zasad ich funkcjonowania (w tym wysokość opłat za egzaminy oraz wysokość pensji egzaminatorów) ustalana jest na poziomie centralnym.

Czytaj więcej

Boom na szybką redukcję punktów

Co do zasady WORD-y mają się utrzymywać wyłącznie z opłat za egzaminy. Te zaś nie były podnoszone od 2013 r. Związek Województw Regiony Polskie, który w imieniu samorządów wojewódzkich od miesięcy apeluje o rozmowy ws. opłat informuje, że dysproporcja pomiędzy przychodami a kosztami bieżącej działalności spowodowała, że większość ośrodków już rok 2019 zakończyła z ujemnym wynikiem finansowym. Średnia wysokość straty przypadającej na jedno województwo wyniosła blisko 611 tys. zł Łączna strata wszystkich WORD-ów ukształtowała się na poziomie blisko 10 mln zł. W kolejnym roku łączna strata wszystkich WORD-ów urosła już do poziomu 44 mln zł.

„Na sytuację finansową ośrodków egzaminowania wpływają rosnące koszty utrzymania tych jednostek, w tym przede wszystkim podwyżki cen towarów, paliw, energii elektrycznej i gazu. Dochodzi do tego także utrzymujący się niż demograficzny w grupie wiekowej osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi oraz związany z nim spadek liczby osób egzaminowanych. Dodatkowo wybuch pandemii sprawił, że WORD-y ponoszą także dodatkowe koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa zatrudnionym pracownikom i klientom ośrodków – które nie były wcześniej uwzględniane.” – informuje Związek Województw Regiony Polskie (ZWRP).

ZWRP odnosi się również do kwestii wynagrodzeń egzaminatorów. „Wysokość wynagrodzeń dla tej grupy zawodowej została ustalona wg wskaźników obowiązujących w roku 2007 i pomimo istotnych zmian zachodzących w gospodarce nie została zmieniona do chwili obecnej – co powoduje zmniejszenie zainteresowania zawodem oraz rezygnacje z podejmowania pracy przez obecnie zatrudnionych egzaminatorów. Niepokojące jest również w ocenie ZWRP to, że obecnie średni wiek egzaminatora przekracza 50 lat, co potwierdza brak zainteresowania tym zawodem wśród ludzi młodych.” – czytamy w komunikacie Związku.

W imieniu strony samorządowej z apelem ws. sytuacji w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego wystąpił Marek Wójcik, sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w trakcie ostatniego posiedzenia komisji 31 sierpnia (tematu WORD-ów nie było w programie posiedzenia). Zwrócił się on do reprezentującego stronę rządową wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Pawła Szefernakera o pomoc w zorganizowaniu spotkania z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem.

– WORD-y są w sytuacji dramatycznej i tutaj proste elementy ich restrukturyzacji nie wystarczą. Strona samorządowa w tej kwestii nie spotyka się ze zrozumieniem – muszę to powiedzieć ze smutkiem – i wydaje nam się, że bez rozmowy z ministrem Adamczykiem nie posuniemy się w tej sprawie dalej – powiedział.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Transport
W Warszawie strefa czystego transportu od lipca. Kraków poczeka
Transport
Tramwajem, autobusem i pociągiem tylko z jednym biletem? Nowy pomysł rządu
Transport
Czas przejazdu przez Katowice krótszy o 15 proc. Efekt inwestycji za 90 mln zł
Materiał partnera
Metrorower nie powinien mieć żadnych granic
Transport
Nie ma zgody na plany poszerzenia dolnośląskiego odcinka autostrady A4