Ta gigantyczna inwestycja mająca radykalnie usprawnić komunikację w regionie warta będzie 16 mld zł. Właśnie zakończyły się konsultacje w sprawie pierwszego etapu przedsięwzięcia – dobudowy pary nowych torów na 30-kilometrowym odcinku połączenia kolejowego pomiędzy Katowicami a Gliwicami. Pozwoli ona odseparować ruch aglomeracyjny od dalekobieżnego, a przez to zwiększyć przepustowość trasy.

Na początku drugiej połowy maja odbyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami Katowic, Chorzowa, Świętochłowic, Zabrza oraz Rudy Śląskiej, na których przedstawiono propozycje rozwiązań projektowych. Do 30 maja można było także wypełniać ankietę w internecie. Można było w niej wskazać swoje oczekiwania co do dodatkowych funkcji, jakie powinny pełnić przystanki kolejowe: np. parkingowe, przesiadkowe czy rekreacyjna lub handlowe. Inwestycja budzi duże zainteresowanie, w Katowicach wchodziłaby w grę np. budowa przystanku kolejowego w rejonie dużego osiedla Witosa.

Czytaj więcej

Dworce kolejowe w Dolinie Popradu nowocześniejsze i wygodniejsze

Trasa kolejowa Gliwice – Katowice to jeden z najczęściej wykorzystywanych korytarzy transportowych w aglomeracji górnośląskiej. Stanowi kręgosłup komunikacyjny w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli (GZM). Po zakończeniu inwestycji po nowych torach pociągi będą mogły kursować co kilkanaście minut.

Nowe rozwiązanie będzie dużym ułatwieniem dla pasażerów. Obecnie pociągi Kolei Śląskich jeżdżące wewnątrz województwa, dzielą tory na tej trasie razem z pociągami dalekobieżnymi, których kursowanie wymusza wydłużenie odstępów pomiędzy kolejnymi składami na trasie. Często też pociągi regionalne muszą ustępować pierwszeństwa przejazdu – nawet opóźnionym – ekspresom lub pociągom międzynarodowym.

Czytaj więcej

Śląsk usprawnia miejską komunikację. Ogromne wydatki już w tym roku

Podobne inwestycje mają objąć także inne trasy kolejowe regionu. Albo trwają lub już zostały ukończone analizy dla odcinków Katowice–Tychy, Będzin–Katowice i Katowice-Mysłowice. Budowę torów przewidziano również na odcinku pomiędzy Będzinem a Zawierciem.

Wsparciem dla budowy przyszłej Kolei Metropolitalnej ma być rządowy program Kolej Plus. W drugiej połowie kwietnia ogłoszono wyniki naboru do II etapu tego programu. Jak informuje GZM, do realizacji w jego ramach zakwalifikowano sześć projektów rozbudowy linii zgłoszonych przy jej udziale. Trzy z nich są powiązane z odcinkiem Katowice – Gliwice. Obok przedsięwzięć liniowych planowana jest tam również budowa trzech przystanków: Świętochłowice Mijanka, Zabrze ul. Armii Krajowej oraz Zabrze Zaborze Północ.