We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, który doprecyzowuje zakres zwolnienia od podatku od nieruchomości, jeśli chodzi o grunty kolejowe.

Rząd zaznacza, że nowe rozwiązania wychodzą naprzeciw postulatom samorządów dotyczącym uszczelnienia systemu zwolnień od tego podatku. Dotychczas różne interpretacje przepisów pozwalały na wykorzystywanie podatkowych ulg przez przedsiębiorców, którzy niekoniecznie byli do tego uprawnieni, ponieważ nie prowadzili działalności kolejowej na tych gruntach. Prowadziło to do zmniejszania wpływów z podatku od nieruchomości do budżetów gmin.

Czytaj więcej

Dworce na Mazowszu będą wygodniejsze

Projektowane przepisy mają wyeliminować takie nadużycia. Ministerstwo Infrastruktury, które jest autorem projektu, nie szacuje jednak, ile samorządy mają skorzystać na zmianach. Podaje za to, że obciążenia PKP SA (który jest głównym zarządcą gruntów kolejowych) z tytułu podatku od nieruchomości zmniejszą się o ok. 75 mln zł w skali roku (ze 120 mln zł obecnie), co może oznaczać ubytek w lokalnych budżetach. Zaś obciążenia PKP PLK wzrosną o 12 mln zł (z 20 mln zł obecnie).