E-hulajnogi pod czujnym okiem strażników. Posypią się mandaty

Od 30 sierpnia straż miejska zyska nowe uprawnienia. Będzie mogła wystawiać mandaty osobom kierującym hulajnogami elektrycznymi.

Publikacja: 17.08.2021 13:44

E-hulajnogi pod czujnym okiem strażników. Posypią się mandaty

Foto: AdobeStock

Odpowiednie rozporządzenie zostało już opublikowane w dzienniku ustaw i aktualnie biegnie jego 14-dniowe vacatio legis. Strażnicy miejscy i gminni zyskają nowe uprawinienie z dniem 30 sierpnia. To konsekwencja nowelizacji Prawa drogowego, która uregulowała status prawny hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego.

Dodatkowo ustawa ta określiła zasady obowiązujące uczestników ruchu kierujących hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz rozszerzyła uprawnienia funkcjonariuszy straży gminnych (miejskich) w zakresie kontroli ruchu drogowego. Uzyskali oni uprawnienie do kontroli ruchu drogowego wobec uczestników ruchu korzystających z nowych pojazdów lub urządzeń, zatrzymywania ich, a także legitymowania i wydawania im wiążących poleceń, co do sposobu korzystania z drogi i używania pojazdu lub urządzenia wspomagającego ruch.

CZYTAJ TAKŻE: E-hulajnogi: koniec samowolki

– Zasadne jest, aby strażnicy straży gminnych (miejskich) posiadali uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatów karnych wobec uczestników ruchu korzystających z nowych pojazdów lub urządzeń nieprzestrzegających zasad wynikających z ww. ustawy – wskazało MSWiA w uzasadnieniu nowej regulacji.

Rozporządzenie przyznaje uprawnienia do nakładania przez strażników gminnych (miejskich) grzywien w drodze mandatów karnych wobec kierujących rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego za nieporuszanie się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego lub nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu.

– Zakładanym rezultatem wdrożenia proponowanych zmian będzie wzmocnienie ochrony porządku publicznego w gminach posiadających straże gminne (miejskie), w tym zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności pieszych, poprzez zapewnienie możliwości nakładania sankcji na uczestników ruchu naruszających zasady ustanowione przez nowo wprowadzone przepisy – czytamy w ocenie skutków regulacji.

Transport
Nie ma zgody na plany poszerzenia dolnośląskiego odcinka autostrady A4
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Transport
Kolej wyda 5 mld zł na zwiększenie liczby pociągów i skrócenie czasów podróży na Śląsku
Transport
Kuszenie wyborców wizją bezpłatnej komunikacji miejskiej. Czy to zadziała?
Materiał partnera
Dolny Śląsk inwestuje w kolejne nowe pociągi
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Transport
Jaka będzie przyszłość kolei aglomeracyjnej w Małopolsce