Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki objął na najbliższe pół roku współprzewodnictwo Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Gremium, którego drugim współprzewodniczącym jest reprezentujący stronę rządową minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, jest organem pomocniczym Rady Ministrów i podstawowym forum dla wypracowywania wspólnych, rządowo-samorządowych stanowisk w najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego w naszym kraju.

– Czuję się w obowiązku zainspirować stronę samorządową do współpracy z rządem w zakresie negocjowania warunków umowy partnerskiej z Komisją Europejską. Rząd powinien realnie uwzględnić nas w agendzie tych negocjacji. Inną ważną kwestią jest obrona integralności samorządów. Mam tu na myśli rządowy pomysł podziału Mazowsza. Nie można przygotowywać takich planów bez szerokich konsultacji – powiedział nowy współprzewodniczący w wywiadzie udzielonym serwisowi informacyjnemu Związku Województw RP.

Wśród innych tematów, których poruszenie na forum komisji zapowiedział, jest także systemowa pomoc dla branży gastronomicznej, stojącej na skraju bankructwa w związku z kolejnym w tym roku zamknięciem lokali gastronomicznych. Uzgodniono, że sprawa ta wejdzie pod obrady na kolejnym posiedzeniu, zaplanowanym na 16 grudnia.

Komisja Wspólna, organ pomocniczy Rady Ministrów, jest podstawowym gremium wypracowującym wspólne rządowo-samorządowe stanowiska w najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego w naszym kraju, w tym tych wynikających z przynależności Polski do Unii Europejskiej. Pracuje w 12 zespołach problemowych i trzech grupach roboczych. W skład komisji wchodzą 24 osoby, 12 reprezentuje stronę rządową (minister spraw wewnętrznych i administracji oraz 11 członków wskazanych przez premiera), 12 stronę samorządową. Strona samorządowa to przedstawiciele 6 ogólnopolskich organizacji samorządu terytorialnego – Unii Metropolii Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich i Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

Materiał Promocyjny