""

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny, oferujący studentom wsparcie finansowe na pierwszy rok i dalsze lata studiów. / mat.pras.

regiony.rp.pl

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny, oferujący studentom wsparcie finansowe na pierwszy rok i dalsze lata studiów. Ambitna młodzież z peryferyjnych i niezamożnych środowisk korzysta z niego od 17 lat. O stypendia mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną pierwszy rok studiów dziennych w akademickich uczelniach publicznych. Dodatkowo osoby aplikujące o stypendium muszą spełniać jeden z następujących warunków: pochodzić z rodziny byłego pracownika PGR, pochodzić z rodziny wielodzietnej, być finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, być wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka, lub mieć rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w programie.

W tym roku, spośród 600 stypendystów pomostowych, około 300 pochodzić będzie właśnie z rekomendacji organizacji lokalnych. – Do tego, aby student otrzymał stypendium potrzebna jest współpraca całej społeczności lokalnej – wyjaśnia Zofia Sapijaszka, prezes Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, realizatora stypendialnego programu. – Dlatego właśnie lokalne NGO uczestnicząc w programie nie tylko stwarzają szanse rozwoju setkom młodych ludzi, ale również angażują otoczenie do działania. Inicjowane są nowe relacje, rozwija się kapitał społeczny i filantropia. Stypendium pomostowe na pierwszy rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.

Izabela Uschpelkat, studentka elektrotechniki na Politechnice Gdańskiej skorzystała ze stypendium pomostowego, które oferuje Fundacja Edukacyjnej Przedsiębiorczości i bardzo chwali sobie ten projekt. – Pochodzę z małej miejscowości spod Iławy, gdyby nie wsparcie w postaci stypendium ciężko byłoby mi zrealizować swoje marzenia i podjąć studia – mówi Izabela Uschpelkat, która obecnie odbywa staż w firmie ABB. – Na szczęście wiedziałam, że mogę starać się o stypendium pomostowe, bo wcześniej skorzystała z niego moja kuzynka. Te pieniądze, bardzo mi pomogły na pierwszym roku studiów, potem było mi łatwiej, bo podjęłam już pracę. Nadal współpracuję z fundacją i korzystam z różnych warsztatów i spotkań, które organizuje.

""

shutterstock

regiony.rp.pl

Swoje życie zawodowe Izabela Uschpelkat chce związać z branżą związaną z budową pojazdów autonomicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze kolejne doświadczenie zawodowe zdobywać będzie w firmie tworzącej oprogramowanie do tego typu pojazdów. Od dziecka wiedziała, że chce być inżynierem i konsekwentnie dąży do realizacji swoich marzeń.

Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągnęli dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży w Stanach Zjednoczonych. Z pomocy stypendialnej oferowanej przez Fundację Edukacyjnej Przedsiębiorczości skorzystała też Ewelina Piech-Możejko. Skończyła już studia na dwóch kierunkach – filologii rosyjskiej i interdyscyplinarnych studiach europejskich na Uniwersytecie Wrocławskim.

""

Fotolia

regiony.rp.pl

– O możliwości skorzystania ze stypendium pomostowego dowiedziałam się z internetu – opowiada Ewelina Piech-Możejko. – Pochodzę z małej miejscowości na Opolszczyźnie, gdyby nie ta pomoc pewnie nie podjęłabym studiów. A tak przez całe studia mogłam korzystać z szerokiej gamy oferty stypendialnej fundacji. Dzięki fundacji skończyłam też kurs języka angielskiego i wyjechałam na staż do Kongresu Stanów Zjednoczonych. To było rewelacyjne doświadczenie, które oczywiście pomogło mi w życiu zawodowym.

Ewelina Piech-Możejko podkreśla, że program stypendiów pomostowych, to nie tylko finansowe wsparcie, to także możliwość realizacji marzeń osób, którym rodzina nie może pomóc.

Stypendia Pomostowe są jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Partnerami programu są obecnie: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (która była inicjatorem programu), Narodowy Bank Polski, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas, a także koalicja blisko 90 lokalnych organizacji pozarządowych. Rekrutacja do programu przebiega on-line na www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja do składania wniosków aktywna jest do 14 sierpnia 2019 r., do godziny 16.00.

Od początku istnienia Programu Stypendiów Pomostowych przyznano ponad 22 700 różnego rodzaju stypendiów, w tym ponad 16 100 na pierwszy rok studiów. Na realizację dotychczasowych edycji programu partnerzy przeznaczyli ponad 110 milionów zł.