Pomagasz uchodźcom? Miasto ulży tobie

Radomscy radni zgodzili się na zwolnienie mieszkańców, którzy przyjęli uchodźców z podatku od nieruchomości. W Otwocku, takie osoby mogą zostać zwolnione z opłat za śmieci.

Publikacja: 14.03.2022 14:18

Pomagasz uchodźcom? Miasto ulży tobie

Foto: AFP

- Chcemy wesprzeć radomian, którzy angażują się w pomoc uciekającym przed wojną obywatelom Ukrainy. Chcemy zwolnić z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne lub ich części, w których nieodpłatnie zostali zakwaterowani uchodźcy wojenni. Dziękuję wszystkim, którzy całym sercem i z wielką pasją włączyli się w pomoc naszym wschodnim sąsiadom - mówi Radosław Witkowski, prezydent Radomia.

To on był pomysłodawcą projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości właścicieli mieszkań i domów, którzy przyjęli pod swój dach rodziny ukraińskie uciekające z kraju przed wojną.

W piątek nad prezydenckim projektem pochylili się radomscy radni na nadzwyczajnej sesji. I taką uchwałę podjęli jednogłośnie. - Takie zwolnienie z opłaty będzie przysługiwało od pierwszego dnia miesiąca, w którym mieszkanie zostało udostępnione do końca roku kalendarzowego lub tez do momentu, w którym uchodźcy to mieszkanie opuszczą – mówiła Kinga Bogusz, przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu.

Warunkiem zwolnienia z podatku będzie: nieodpłatne zakwaterowanie uchodźców, którzy opuścili terytorium Ukrainy od 24 lutego, złożenie zeznań podatkowych na 2022 rok dotyczących nieruchomości zajętych na nieodpłatne zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy oraz złożenie oświadczenia o bezpłatnym zakwaterowaniu uchodźców.

Zwolnienie będzie przysługiwało począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym uchodźcy zostali zakwaterowani. Wygaśnie z upływem miesiąca, w którym nastąpi wykwaterowanie. P

Jak podaje radomski Urząd Miasta podatnik będzie zobowiązany złożyć zeznanie podatkowe w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia oraz 14 dni od zakończenia zakwaterowania. Uchwała będzie obowiązywała do końca bieżącego roku.

Działania na rzecz uchodźców z Ukrainy są prowadzone w Radomiu od niemal dwóch tygodni. Obywatele Ukrainy mogą liczyć m.in. na pomoc w znalezieniu zakwaterowania. Nieustannie prowadzona jest też zbiórka darów. Część z nich trafia do Ukrainy, a część jest wykorzystywana na miejscu.

Na inny pomysł pomocy mieszkańcom, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców z Ukrainy wpadły władze Otwocka.

Otóż prowadzają one zwolnienie z opłat za śmieci. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w tej sprawie.

Jak zauważył prezydent Otwocka Jarosław Margielski wielu mieszkańców otworzyło nie tylko swoje serca, ale też i domy przyjmując pod swój dach uchodźców z objętej wojną Ukrainy.

- Chcemy ich wesprzeć w tej bezinteresownej pomocy, dlatego podjąłem decyzje o możliwości umorzenia takim mieszkańcom opłat za odpady komunalne – tłumaczył prezydent Margielski.

Na pomoc od miasta mogą liczyć zarówno właściciele domów jednorodzinnych jak i lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych na terenie Otwocka.

Możliwość umorzenia zadłużenia będzie dotyczyła okresu, w którym w ich domach lub mieszkaniach przebywają osoby pochodzenia ukraińskiego.

Na pomoc od miasta mogą liczyć zarówno właściciele domów jednorodzinnych jak i lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

W przypadku domów jednorodzinnych właściciel powinien złożyć do urzędu miasta korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami dotyczącej zwiększenia liczby mieszkańców o osoby z Ukrainy.

A w przypadku lokalu w zabudowie wielorodzinnej trzeba złożyć taką korektę do administracji wspólnoty mieszkaniowej, która dalej przekaże ją do urzędu miasta.

Kolejnym krokiem jest złożenie przez właściciela nieruchomości lub administratora wspólnoty mieszkaniowej wniosku do prezydenta Otwocka o umorzenie zadłużenia z tytułu opłaty zagospodarowanie odpadami w związku z przyjęciem pod swój dach uchodźców z Ukrainy.

Ale taki wniosek należy złożyć dopiero jak wystąpi zaległość w opłatach. Do niego trzeba dołączyć kopie kart uchodźców lub oświadczenia podpisane przez osoby pochodzenia ukraińskiego poświadczające przebywanie w danej nieruchomości.

Na razie podobnych ulg nie zamierza wprowadzić ani Warszawa, Kraków czy Poznań. -

Wydział Podatków i Opłat obecnie nie planuje wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych, które przeznaczono na zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy. Nie są rozważane też inne ulgi dla osób udostępniających swoje mieszkania – mówi Joanna Żabierek, rzecznik prezydenta Poznania.

Podkreśla, że administracja samorządowa ma ograniczone możliwości niesienia pomocy uchodźcom.

- Nasze aktualne działania koncentrują się na udostępnianiu swoich obiektów, w których uchodźcy pozyskują informacje, są rejestrowani i zaopatrywani w żywność czy artykuły pierwszej potrzeby- wylicza pani rzecznik.

- Chcemy wesprzeć radomian, którzy angażują się w pomoc uciekającym przed wojną obywatelom Ukrainy. Chcemy zwolnić z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne lub ich części, w których nieodpłatnie zostali zakwaterowani uchodźcy wojenni. Dziękuję wszystkim, którzy całym sercem i z wielką pasją włączyli się w pomoc naszym wschodnim sąsiadom - mówi Radosław Witkowski, prezydent Radomia.

To on był pomysłodawcą projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości właścicieli mieszkań i domów, którzy przyjęli pod swój dach rodziny ukraińskie uciekające z kraju przed wojną.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Społeczności lokalne
Nie cudzoziemcy, lecz nowi mieszkańcy. Jak miasta integrują imigrantów?
Społeczności lokalne
Choć odeszli z urzędu, to zostaną w nim na zawsze
Społeczności lokalne
Największe miasta zrealizowały już z sąsiednimi samorządami ponad 400 inwestycji
Społeczności lokalne
Mija czas na zaprzysiężenie nowych włodarzy. Wielu zrobi to w ostatniej chwili
Społeczności lokalne
Pierwsi wyborcy głosują już w wyborach samorządowych 2024. Korespondencyjnie
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?