Coraz więcej kamer w miastach. Wielki Brat patrzy

Do końca przyszłego roku system miejskiego monitoringu w Łodzi wzbogaci się o 421 nowych kamer, które zostaną zamontowane w centrum miasta. Podobne inwestycje mają w planach także inne samorządy.

Publikacja: 19.08.2022 14:54

Coraz więcej kamer w miastach. Wielki Brat patrzy

Foto: Fot. Pixabay

- W tym roku zaplanowano rozbudowę miejskiego systemu monitoringu wizyjnego o 25 kamer. W chwili obecnej wykonawca realizuje prace projektowe związane z rozbudową systemu - mówi Paulina Chełmińska, z gdańskiego magistratu.

Duże zakupy w Łodzi

Łódź chce zakupić 421 nowych kamer. W mieście powstanie też 108 dodatkowych punktów kamerowych. A to dzięki umowie o wartości 12,5 mln zł zawartej z firmą Sprint S.A

- Podobnie jak w przypadku wcześniejszych instalacji, każdy z nich będzie składał się z jednej kamery obrotowej i trzech lub czterech kamer o stałej pozycji - informują łódźcy urzędnicy.

Rozbudowa monitoringu obejmie osiem rewitalizowanych obszarów w centrum miasta, w rejonie wyznaczonym przez al. Piłsudskiego, park Staromiejski, ul. Targową i ul. Zachodnią. Kamery pojawią się też na ulicach: Legionów, Mielczarskiego i Ogrodowej (od ul. Zachodniej do ul. Cmentarnej).

Czytaj więcej

Katowice. Wandale szybko zniszczyli instrumenty na ulicach

W uzupełnieniu kamer i dla poprawy bezpieczeństwa w parkach i na skwerach montowane będą też punkty SOS umożliwiające szybkie wezwanie pomocy dzięki bezpośredniemu kontaktowi z dyżurującym operatorem monitoringu.

- Łódź już teraz posiada jeden z najbardziej rozbudowanych systemów monitoringu miejskiego w Polsce i jest w ścisłej czołówce pod względem liczby uruchomionych kamer. Po zakończeniu rozbudowy może nawet wysunąć się na pierwsze miejsce – mówi Waldemar Matukiewicz, prezes firmy Sprint.

Dodaje, że praktycznie co roku w kolejnych edycjach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego zgłaszane są propozycje budowy kolejnych punktów kamerowych.

Tylko przez ostatnie trzy lata ta firma uruchomiła 27 punktów w pięciu różnych projektach zgłoszonych przez mieszkańców

Do końca 2023 roku system monitoringu miejskiego w Łodzi będzie liczył ponad 1200 kamer. Obecnie to 770 urządzeń umieszczonych w 281 punktach na terenie miasta.

Rady osiedla finansują urządzenia w Poznaniu

Nowe urządzenia kupują też inne miasta. W Systemie Monitoringu Wizyjnego Poznania działa 1130 kamer.

- Od początku roku do systemu monitoringu włączono 94 nowych kamer, uruchomionych w ramach projektów ogólnomiejskich, związanych z przebudową układu drogowego, budową nowych tras tramwajowych i ścieżek pieszo-rowerowych - mówi Michał Lemański, zastępca dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania.

Dodatkowo w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego uruchomiono siedem nowych kamer w obszarze osiedla Krzesiny-Pokrzywno-Garszewo.

W pierwszym półroczu udało się także zainstalować i uruchomić trzy kamery, z tego jedną przy ul. Składowej oraz dwie na placu zabaw przy ul. Fabianowo ze środków rad osiedli.

- W trakcie realizacji są inwestycje rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego w obszarze osiedli Krzyżowniki-Smochowice, Warszawskie-Pomet-Maltańskie i Rataje, finansowane ze środków przekazanych przez rady osiedli w latach 2021 i 2022 - mówi dyr. Lemański,

Do końca bieżącego roku zostanie wybudowana niezbędna infrastruktura teletechniczna oraz zostaną zainstalowane i uruchomione: m.in cztery kamery na osiedlu Krzyżowniki-Smochowice, oraz dwie na terenie rekreacyjnym przy ul. Warszawskiej 85 – 91, na skrzyżowaniu ulic Serafitek i św. Rocha, a także na terenie zielonym przy os. Jagiellońskim.

- Do końca roku przewidujemy też uruchomienie kolejnych urządzeń w ramach wymiany kamer instalowanych pierwotnie w pierwszej dekadzie XXI wieku - mówi dyr. Lemański.

Dodaje, że jeśli wszystko dobrze pójdzie, to w tym roku w Poznaniu będzie 1200 kamer. Na rozbudowę i modernizację systemu w tym roku w mieście zabezpieczono ponad 3,5 mln zł (w tym przekazane przez rady osiedli 998 tys. zł).

Kamery do pracy w trudnych warunkach

Podobne inwestycje także realizowane są we Wrocławiu, gdzie w przestrzeni miejskiej pojawi się osiem nowych kamer między innymi w sąsiedztwie Dworca Świebodzkiego, na terenie nadodrzańskich bulwarów oraz w sąsiedztwie lokali gastronomicznych pod nasypem w ciągu ulicy Bogusławskiego.

- Będą to kamery szybkoobrotowe przystosowane do pracy w trudnych warunkach oświetlenia i z zaawansowanym systemem ostrzenia obrazu przeznaczone do prowadzenia szczegółowej analizy sytuacji w dozorowanych przez operatorów monitoringu obszarach - mówi Ggrzegorz Rajter, z wrocławskiego magistratu.

Zostaną zamontowane w czwartym kwartale tego roku. Po ich zamontowaniu w sumie, w systemie będzie pracowało 225 urządzeń.

- Sukcesywnie zwiększająca się ilość kamer monitoringu na terenie miasta pozytywnie wpływa na wzrost poczucia bezpieczeństwa, działa prewencyjnie i pozwala na skuteczne egzekwowanie przestrzegania prawa i zapewnienia porządku publicznego - mówi urzędnik.

Podkreśla że większa sieć kamer pozwala też prowadzić skuteczne działania dochodzeniowe, bo w wielu przypadkach właśnie dzięki kamerom monitoringu udaje się precyzyjnie ustalić sprawców zarówno pospolitych, jak też poważnych przestępstw.

W Gdańsku w tym roku zaplanowano rozbudowę miejskiego systemu monitoringu wizyjnego o 25 kamer.

- Typ kamer dostosowany został do lokalizacji oraz obszarów jakie mają obserwować, zakłada się dostawę i montaż 9 kamer obrotowych PTZ, 8 stałopozycyjnych oraz 8 kamer panoramicznych - wylicza Paulina Chełmińska, z gdańskiego magistratu.

Podobne kamery sprawdzają się już na terenie Miasta. Na realizację zadania przeznaczono kwotę ok. 750 tys. zł. Łączna liczba kamer miejskiego systemu monitoringu wizyjnego, po dodaniu kolejnych, będzie ich aż 441.

Kamery wspierają patrole w mieście

W tym roku w Krakowie nie będzie większych inwestycji związanych z rozbudową systemu monitoringu.

- Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego planuje w przyszłym roku, z uwzględnieniem sytuacji finansowej miasta i priorytetów w zakresie bezpieczeństwa zupełnieniu sieci kamer monitoringu w ramach I obwodnicy czyli w rejonie Rynku Głównego i Kazimierza - mówi Patrycja Piekoszewska, z krakowskiego magistratu.

Dodaje, że ich ostateczne lokalizacje zostaną wybrane na etapie przygotowania inwestycji, po analizie aktualnych danych w zakresie poziomu przestępczości, w porozumieniu z policją i strażą miejską, która jest operatorem systemu.

- W tym roku podjęto jedynie doraźne działania zmierzające do wymiany uszkodzonych kamer oraz dołożono, jedną w rejonie Dworca Głównego - mówi urzędniczka.

W sierpniu kolejna kamera pojawi się na ulicy Kościuszki. Całość prac związanych z rozbudową i modernizacją monitoringu pomiędzy styczniem a sierpniem zamyka się kwotą 56 tys. zł.

- Nowe kamery, które zostały zainstalowane, to obrotowe kamery wiodącego europejskiego producenta, jakim jest firma AXIS. Kamery te są nowoczesnymi urządzeniami i dysponują lepszymi parametrami technicznymi od starszych urządzeń, jakie montowane były np. przed Światowymi Dniami Młodzieży - mówi Patrycja Piekoszewska

Podkreśla, że wbrew obiegowej opinii kamera monitoringu nie gwarantuje bezpieczeństwa w danym rejonie.

- Kamera jest jedynie narzędziem technicznym, które ma wspierać służbę patrolową, a nie ją zastępować. Ważne jest, by nie postrzegać systemu monitoringu jedynie jako narzędzia do walki z przestępczością, ponieważ wykorzystywany jest także do pomocy osobom, które uległy zasłabnięciu czy wypadkowi, bo w takich sytuacjach reagowali również operatorzy - mówi urzędniczka.

Obecnie w Krakowie w ramach monitoringu wizyjnego funkcjonuje 216 kamer oglądanych przez operatorów straży miejskiej. Wszystkie miejskie jednostki i spółki dysponują ponad 21 tysiącami kamer monitoringu, które w razie potrzeby mogą zostać wpięte do systemu monitoringu, a obraz z nich udostępniony operatorom.

- W tym roku zaplanowano rozbudowę miejskiego systemu monitoringu wizyjnego o 25 kamer. W chwili obecnej wykonawca realizuje prace projektowe związane z rozbudową systemu - mówi Paulina Chełmińska, z gdańskiego magistratu.

Duże zakupy w Łodzi

Pozostało 97% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Promocyjny
Oświetlenie ulic: samorządy mogą zaoszczędzić duże pieniądze
Smart City
Problem z zaparkowaniem auta w mieście? Pomogą algorytmy
Smart City
Czas, aby samorządy napędziły rewolucję nad naszymi głowami
Smart City
Innowacyjne apki z Polski pomogą samorządom
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Smart City
Innowacje odpowiedzią na kryzysy
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży