Najwięcej bezrobotnych było w województwie mazowieckim 129,2 tys. osób., 77,3 tys. osób bez pracy było w województwie podkarpackim, ale 76,3 tys. w śląskim. Najmniej bezrobotnych 18,2 tys. jest w województwie lubuskim. Wśród największych miast – ponad 24 tys. osób bez pracy jest w Warszawie, ponad 20 tys. w Łodzi i 14,6 tys. w Krakowie. Na dalszych pozycjach jest Lublin i Radom. Najmniej osób pozostaje bez pracy w Sopocie i Świnoujściu, odpowiednio 0,3 tys. i 0,6 tys.

regiony.rp.pl

Największe bezrobocie jest w powiecie szydłowskim (województwo mazowieckie) wynoszące 22,3 proc. oraz w powiecie kętrzyńskim 18 proc. (województwo warmińsko-mazurskie). Najmniejsze w Poznaniu i całym powiecie Poznańskim oraz w powiecie kępińskim (wielkopolskie) – 1,6 proc.

Czytaj więcej

Rynek rozgrzany do czerwoności. Tu pracownicy dyktują warunki

W 2021 roku w porównaniu do 2020 roku najwięcej osób znalazło zatrudnienie w województwie mazowieckim, śląskim i małopolskim w sumie 45,1 tys. osób. Najmniej w opolskim. W każdym powiecie i mieście wrosło zatrudnienie, wyjątek stanowi miast Katowice.

O 3 i więcej punktów procentowych zmniejszyła się stopa bezrobocia w powiecie: łobeskim, koneckim i malborskim. Natomiast wzrost stopy bezrobocia w 2021 roku w porównaniu do 2020 nastąpił w Katowicach, powiecie słupskim (pomorskie) oraz w nowomiejskim (warmińsko mazurskie). W Warszawie, powiatach namysłowskim (opolskie), gnieźnieńskim i grodziskim (wielkopolskie), stopa bezrobocia w grudniu 2021 pozostała na tym samym poziomie co w grudniu 2020 roku. Wyniosła odpowiednio: 1,8 proc., 8,6 proc., 4,1 proc. oraz 3,9 proc.