Koniec walki o setki milionów złotych depozytów

Ministerstwo Finansów przegrało walkę z największymi korporacjami samorządowców w Polsce tj. Związkiem Miast Polskich oraz Związkiem Powiatów Polskich o sposób i miejsce deponowania wolnych środków instytucji samorządowych, np. ośrodków kultury, ZOZ-ów czy innych osób prawnych jakie podlegają samorządom.

Publikacja: 08.12.2013 16:00

Zgodnie bowiem z pierwotnym projektem ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych samorządowe osoby prawne, ZOZ-y czy inne instytucje samorządu (np. placówki kultury) miały obowiązek przekazywać swoje wolne środki w depozyt samorządu, Ministra Finansów lub Banku Gospodarstwa Krajowego.

Samorządowcy sprzeciwiali się takiemu rozwiązaniu m.in. podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Protestowały w tej sprawie największe korporacje czyli ZMP i ZPP, gdyż ich zdaniem obligatoryjny nakaz w tej sprawie nie gwarantował wcale najwyższego oprocentowania dla samorządu z jego pieniędzy.

Zdaniem resortu w tym przypadku chodziło tylko o konsolidację zarządzania płynnością sektora publicznego.

Ale ostatecznie jak podkreśla resort finansów „... w toku konsultacji, w tym ze stroną samorządową, ustalono wprowadzenie fakultatywności lokowania przez spzoz-y utworzone przez JST, samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw. Jednostki te będą mogły lokować w formach, o których mowa w art. 48 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz u dowolnie wybranej JST, która zdecydowałaby się na przyjmowanie depozytów. JST miałyby dowolność czy chcą przyjmować lokaty czy też nie. W związku z powyższym jednostki te, jak i JST w celu przyjmowania depozytów nie będą zobligowane do otwierania rachunków w BGK".

Dziki takiemu rozwiązaniu jednostki samorządu terytorialnego będą mogły zarabiać dodatkowo na swoich wolnych środkach, bo będą mogły je lokować w miejscach, gdzie otrzymają najwyższe oprocentowanie.

W skali całego kraju z punku widzenia około 2,5 tysiąca gmin, niemal czterystu powiatów, a także kilkunastu sejmików samorządowych to setki milionów złotych, które dzięki korzystniejszym lokatom samorządy mogą jeszcze pomnożyć.

Zgodnie bowiem z pierwotnym projektem ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych samorządowe osoby prawne, ZOZ-y czy inne instytucje samorządu (np. placówki kultury) miały obowiązek przekazywać swoje wolne środki w depozyt samorządu, Ministra Finansów lub Banku Gospodarstwa Krajowego.

Samorządowcy sprzeciwiali się takiemu rozwiązaniu m.in. podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Regiony
Tychy: Rządy w mieście przejmuje komisarz wybrany przez Mateusza Morawieckiego
Regiony
Moc wydarzeń na 25-lecie Dolnego Śląska
Materiał partnera
Ku lepszej przyszłości miast dla ludzi i planety
Regiony
Dolny Śląsk z szeroką ofertą dla biznesu
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?