Koniec walki o setki milionów złotych depozytów

Ministerstwo Finansów przegrało walkę z największymi korporacjami samorządowców w Polsce tj. Związkiem Miast Polskich oraz Związkiem Powiatów Polskich o sposób i miejsce deponowania wolnych środków instytucji samorządowych, np. ośrodków kultury, ZOZ-ów czy innych osób prawnych jakie podlegają samorządom.

Publikacja: 08.12.2013 16:00

Zgodnie bowiem z pierwotnym projektem ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych samorządowe osoby prawne, ZOZ-y czy inne instytucje samorządu (np. placówki kultury) miały obowiązek przekazywać swoje wolne środki w depozyt samorządu, Ministra Finansów lub Banku Gospodarstwa Krajowego.

Samorządowcy sprzeciwiali się takiemu rozwiązaniu m.in. podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Protestowały w tej sprawie największe korporacje czyli ZMP i ZPP, gdyż ich zdaniem obligatoryjny nakaz w tej sprawie nie gwarantował wcale najwyższego oprocentowania dla samorządu z jego pieniędzy.

Zdaniem resortu w tym przypadku chodziło tylko o konsolidację zarządzania płynnością sektora publicznego.

Ale ostatecznie jak podkreśla resort finansów „... w toku konsultacji, w tym ze stroną samorządową, ustalono wprowadzenie fakultatywności lokowania przez spzoz-y utworzone przez JST, samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw. Jednostki te będą mogły lokować w formach, o których mowa w art. 48 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz u dowolnie wybranej JST, która zdecydowałaby się na przyjmowanie depozytów. JST miałyby dowolność czy chcą przyjmować lokaty czy też nie. W związku z powyższym jednostki te, jak i JST w celu przyjmowania depozytów nie będą zobligowane do otwierania rachunków w BGK".

Dziki takiemu rozwiązaniu jednostki samorządu terytorialnego będą mogły zarabiać dodatkowo na swoich wolnych środkach, bo będą mogły je lokować w miejscach, gdzie otrzymają najwyższe oprocentowanie.

W skali całego kraju z punku widzenia około 2,5 tysiąca gmin, niemal czterystu powiatów, a także kilkunastu sejmików samorządowych to setki milionów złotych, które dzięki korzystniejszym lokatom samorządy mogą jeszcze pomnożyć.

Zgodnie bowiem z pierwotnym projektem ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych samorządowe osoby prawne, ZOZ-y czy inne instytucje samorządu (np. placówki kultury) miały obowiązek przekazywać swoje wolne środki w depozyt samorządu, Ministra Finansów lub Banku Gospodarstwa Krajowego.

Samorządowcy sprzeciwiali się takiemu rozwiązaniu m.in. podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?