Program modernizacji służby zdrowia podlaskiej służby zdrowia wspomogła Unia Europejska – z dotacji pochodziło ok. 248 mln zł. Wkład własny regionu to kwota 204 mln zł. Jedną z największych inwestycji był wart 85 mln zł pierwszy etap modernizacji Białostockiego Centrum Onkologii, które jest jedyną w województwie placówką zajmującą się rozpoznawaniem i kompleksowym leczeniem chorób nowotworowych. W czasie prac m.in. rozbudowano budynek, w którym powstał nowoczesny czterosalowy blok operacyjny oraz 71-łóżkowy oddział chirurgii onkologicznej z pododdziałem leczenia bólu na 10 łóżek.

– Dzięki temu mogła powstać kompleksowa część zabiegowa w BCO – tłumaczy Urszula Arter, rzecznik prasowy urzędu. Poza tym w Centrum od podstaw stworzono nowoczesną izbę przyjęć. Gruntowną przemianę przeszła też specjalistyczna przychodnia onkologiczna, gdzie mieści się m.in. pododdział chemioterapii dziennej. Wybudowano też trzykondygnacyjny parking podziemny przeznaczony przede wszystkim dla pacjentów, ich rodzin i pracowników BCO. W sumie jest tam ponad 200 miejsc. – Cała inwestycja to milowy krok w poprawie warunków działania Centrum, które rocznie udziela ok. 60 tys. porad, a hospitalizuje się ok. 8 tys. pacjentów – wylicza Urszula Arter.

Z kolei w Szpitalu Wojewódzkim im. J. Śniadeckiego w Białymstoku przy ul. Skłodowskiej przybył nowy oddział ginekologiczno – położniczy. Trwająca trzy lata inwestycja została sfinansowana ze środków samorządowych, kosztowała 30 mln zł. Budynek odebrano w listopadzie, a przeprowadzkę oddziału zaplanowano na styczeń. - Łącznie w latach 2010-2015 szpitalowi z budżetu regionu przekazano na inwestycje, w tym dofinansowanie projektów unijnych, ponad 74 mln zł – wylicza Urszula Arter.

Dużych inwestycji doczekały się też lecznice spoza stolicy regionu. I tak w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży zmodernizowano oddział nefrologiczny ze stacją dializ za łączną ok. 3,6 mln zł. - Teraz będziemy mieli warunki na światowym poziomie – mówił dr Henryk Perkowski, ordynator oddziału. W latach 2010-2015 w sumie łomżyński szpital na inwestycje otrzymał blisko 30 mln zł m.in. na remont oddziału ginekologiczno-położniczego, przeniesienie oddziału zakaźnego, zakup sprzętu i aparatury medycznej, modernizację bloku operacyjnego. Z kolei szpital w Suwałkach za ok. 5,4 mln zł doczekał się modernizacji oddziału pediatrycznego i neonatologicznego.

Samorząd ma także plany inwestycyjne na kolejne lata. Wśród nich jest II etap adaptacji budynków BCO, czyli przebudowa i modernizacja: apteki szpitalnej, oddziału rehabilitacji i oddziału radioterapii z brachyterapią, onkologii klinicznej i RTG oraz budynku administracji szpitala z Centrum Edukacji Onkologicznej. W szpitalu im. Śniadeckiego ma być prowadzona dalsza przebudowa budynków związanej z przeniesieniem i modernizacją oddziałów zabiegowych. – Szpital chce skorzystać również z grantu z konkursu transgranicznego w ramach programu Litwa – Polska 2014 - 2020, dotyczącego poprawy opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznym. Z tego grantu będzie pochodziło wyposażenie oddziału neonatologii – tłumaczy rzecznik Urzędu Marszałkowskiego. W lecznicy w Łomży ma zostać przebudowany szpitalny oddział ratunkowy, a w lecznicy w Suwałkach ma być modernizowany oddział ginekologiczno – położniczy i blok porodowy. - Komfort i jakość życia, ale też leczenia w placówkach służby zdrowia jest dla naszych mieszkańców, bardzo ważny. Dlatego Zarząd od lat stawia sobie za priorytet wspieranie podlaskich placówek ochrony zdrowia właśnie w zakresie inwestycji: modernizacji, przebudowy, zakupu wyposażenia i nowoczesnego sprzętu medycznego – mówi Jerzy Leszczyński, marszałek województwa podlaskiego.