Uczelnie otwierają się na świat

Dla rzeszowskich uczelni wyższych współpraca międzynarodowa to konieczność, ale i ogromna szansa.

Publikacja: 21.08.2017 01:00

Dzięki współpracy międzynarodowej rzeszowscy studenci mogą zdobywać wiedzę na zagranicznych uczelnia

Dzięki współpracy międzynarodowej rzeszowscy studenci mogą zdobywać wiedzę na zagranicznych uczelniach.

Foto: Fotolia

Współpraca rzeszowskich szkół wyższych z uczelniami z Chin i Dalekiego Wschodu weszła na nowe tory. Na Uniwersytecie Rzeszowskim w ubiegłym roku powołano Polsko-Chiński Instytut Kultury. Następnym krokiem ma być uruchomienie studiów licencjackich Chinese Culture and Development przygotowujących rzeszowskich studentów do pracy w Chinach. To jeden z efektów współpracy z chińską Guagdong Politechnic Normal Uniwersity. Władze rzeszowskiego uniwersytetu uznały, że uczelnie z Chin mogą być doskonałymi partnerami, zarówno jeśli chodzi o współpracę w zakresie badań naukowych, jak i przygotowanie studentów do rynku pracy. Uczelnia z Guagdong jest jedną z dziewięciu chińskich uczelni, z którymi współpracuje uniwersytet. Azjatycki kierunek jest rozwijany.

– Trwają rozmowy z innymi partnerami z Chin, Kazachstanu czy Wietnamu, ale jednocześnie intensywnie rozwijana jest współpraca z uczelniami amerykańskimi. Ostatnio pozyskaliśmy do współpracy m.in. University of California, University of Illinois i Medical College of Wisconsin. Od roku, dzięki partnerstwu z Kennesaw State University oraz Nazareth Collage Rochester rozpoczęliśmy wymianę studentów – mówi dr Maciej Ulita, rzecznik prasowy Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Z chińskim Huazhong University of Science and Technology (HUST) w Wuhan zacieśniła współpracę Politechnika Rzeszowska. Dzięki temu od 2013 roku studenci różnych kierunków przez jeden semestr mogą studiować w Państwie Środka. Do tej pory na studia do HUST wyjechało 98 studentów.

– W zglobalizowanym świecie współpraca międzynarodowa musi mieć siłą rzeczy bardzo szeroki zakres geograficzny – mówi Ewa Nowak-Koprowicz z WSIiZ w Rzeszowie, która współpracuje z siedmioma chińskimi uczelniami. WSIiZ jako jedna z pierwszych w Polsce wprowadziła do oferty na kierunku filologia angielska specjalność tłumaczeniową z językiem chińskim. Dzięki współpracy z Ashan Normal University studenci tej uczelni mają możliwość wyjazdu na pięciomiesięczny kurs językowy. Z drugiej strony w ciągu ostatnich czterech lat na studiowanie w WSIiZ zdecydowało się 49 studentów z Chin.

Wiele korzyści

Rzeszowskie uczelnie nie ograniczają się do współpracy z uczelniami z państw Unii Europejskiej czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, która jest niejako niezbędna, bo wymuszają to założenia europejskich programów finansujących współpracę, np. Erasmus+. Partnerami rzeszowskich szkół są uniwersytety z niemal wszystkich kontynentów. Oprócz wymiany studentów i kadry dydaktyczno-naukowej współpraca międzynarodowa pozwala realizować wspólne prace badawcze, organizować konferencje, kongresy i seminaria międzynarodowe, wspólnie publikować prace naukowe.

– Corocznie ponad kilkuset pracowników Politechniki Rzeszowskiej uczestniczy w zagranicznych imprezach naukowych. Uczestniczą też w zagranicznych stażach naukowych, co pozwala na zapoznawanie się z najnowszymi trendami nauki światowej i wydatne przyspieszenie rozwoju kariery naukowej – mówi Anna Worosz, rzecznik prasowa Politechniki Lubelskiej.

Współpraca umożliwia również wzmocnienie potencjału naukowego PR przez zatrudnienie naukowców o uznanym dorobku naukowym spoza kraju. Maciej Ulita dodaje, że jednym z efektów umiędzynarodowienia Uniwersytetu Rzeszowskiego jest rozszerzenie oferty zajęć w języku angielskim na każdym wydziale, aby były one jeszcze bardziej dostępne dla obcokrajowców przyjeżdżających na jeden lub dwa semestry.

– Najczęściej przyjeżdżają Hiszpanie, Turcy, Włosi, ale nie brakuje też Słowaków, Rumunów czy Greków – mówi Maciej Ulita.

Na zainteresowanie studentów z zagranicy nie narzeka też WSIiZ, gdzie w ub.r. kształciło się 1800 obcokrajowców z 30 krajów świata. Ta współpraca ma także inne płaszczyzny. Partnerstwo z uczelniami w Wielkiej Brytanii zaowocowało np. tym, że studenci WSIiZ mogą realizować III rok studiów na jednej z dziesięciu uczelni angielskich, uzyskując równolegle dwa dyplomy. Efektem współpracy z amerykańskim Uniwersytetem Stanforda i światowej sławy psychologiem Philipem Zimbardo jest utworzenie przy uczelni Centrum Zimbardo ds. Rozwiązywania Konfliktów, które prowadzi działalność naukowo-badawczą i szkoleniową. Naukowcy z WSIiZ korzystają też ze stypendiów fundowanych przez zagraniczne uczelnie lub bezkosztowego uczestnictwa w prestiżowych konferencjach naukowych. W ciągu dziesięciu lat WSIiZ brała udział w ponad 20 projektach w partnerstwie ponadnarodowym.

– Aktywność międzynarodowa jest obecnie dla uczelni obowiązkowa z różnych względów. Poszukiwania studentów w warunkach niżu demograficznego, poszukiwania zagranicznych źródeł finansowania w warunkach ograniczonej podaży krajowych środków przeznaczonych na naukę. Wreszcie, aktywność międzynarodowa jest jednym z wyznaczników sukcesów uczelni w rozmaitych rankingach, nie tylko krajowych, ale także międzynarodowych, w tym m.in. globalnego rankingu Multirank – mówi prof. Agata Jurkowska-Gomułka, prorektor ds. nauki WSIiZ. To jedyna podkarpacka uczelnia notowana w tym rankingu (ocenianych jest 1497 uczelni) i jedyna, która otrzymuje wysokie noty za umiędzynarodowienie.

Najbliższe uczelnie z Ukrainy

Dla podkarpackich uczelni nadal najważniejszym partnerem pozostają uczelnie z Ukrainy, co wynika z przygranicznego położenia Rzeszowa. Studenci z Ukrainy stanowią też największą grupę obcokrajowców w Rzeszowie.

W przypadku Uniwersytetu Rzeszowskiego na 140 uczelni zagranicznych, z którymi ma podpisane umowy bilateralne, aż 62 to uczelnie z Ukrainy.

– Wspólnie prowadzimy badania naukowe, organizujemy konferencje międzynarodowe, wydajemy publikacje, wymieniamy się studentami oraz pracownikami naukowo-dydaktycznymi – wylicza Maciej Ulita.

Z ukraińskimi uniwersytetami z Kijowa, Lwowa, Drohobycza i Iwano-Frankowska współpracuje też WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa. Przejawem tej współpracy jest działający od 12 lat Polsko-Ukraiński Klub Konstytucjonalistów. WSPiA jest też polskim koordynatorem Centrum Prawa Polskiego, które niespełna dwa lata temu powstało przy Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenki. Przemysław Pawlak, rzecznik prasowy WSPiA, przekonuje, że aktywność międzynarodowa ma wymierne efekty.

– Pokazuje to rosnące z roku na rok zainteresowanie studiami na naszej uczelni wśród kandydatów z Ukrainy – mówi Przemysław Pawlak.

Prof. Agata Jurkowska-Gomułka, prorektor ds. nauki WSIiZ, zauważa jednak, że trudno taką współpracę uznać za dynamiczną.

– Po stronie ukraińskiej zwyczajnie brakuje środków finansowych na rzeczywiste włączenie się do współpracy, a partnerzy ukraińscy często traktują polskie uczelnie jako drogę do uzyskania dostępu do unijnych pieniędzy – mówi prof. Jurkowska-Gomułka.

Dodaje, że ograniczone fundusze na poszukiwanie partnerów i realizację współpracy to także bariera dla polskich uczelni. Niemniej istotną barierą w umiędzynarodawianiu działalności naukowej i dydaktycznej są trudności w uzyskiwaniu wiz przez obcokrajowców spoza UE.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: r.horbaczewski@rp.pl

Współpraca rzeszowskich szkół wyższych z uczelniami z Chin i Dalekiego Wschodu weszła na nowe tory. Na Uniwersytecie Rzeszowskim w ubiegłym roku powołano Polsko-Chiński Instytut Kultury. Następnym krokiem ma być uruchomienie studiów licencjackich Chinese Culture and Development przygotowujących rzeszowskich studentów do pracy w Chinach. To jeden z efektów współpracy z chińską Guagdong Politechnic Normal Uniwersity. Władze rzeszowskiego uniwersytetu uznały, że uczelnie z Chin mogą być doskonałymi partnerami, zarówno jeśli chodzi o współpracę w zakresie badań naukowych, jak i przygotowanie studentów do rynku pracy. Uczelnia z Guagdong jest jedną z dziewięciu chińskich uczelni, z którymi współpracuje uniwersytet. Azjatycki kierunek jest rozwijany.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży