Mieszkańcy o planie zagospodarowania wypowiedzą się też w internecie

AdobeStock

Prace nad dokumentami planistycznymi mogą być prowadzone online. Gminy będą mogły przyznawać za czas pandemii dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.

Rząd w ramach tarczy dla samorządów proponuje zmiany mające usprawnić funkcjonowanie w czasie pandemii geodezji oraz uchwalanie studiów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Modyfikuje zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych.

Nowe przepisy wprowadzają możliwość poświadczania przez wykonawców prac geodezyjnych za zgodność z oryginałem kopii protokołów, map i innych dokumentów. Obecnie jest to główna przeszkoda we wprowadzeniu pełnego elektronicznego obiegu tego typu dokumentów. Brak przepisu powoduje, że jeśli w wyniku pracy geodezyjnej, np. przy podziale działki, powstają wyżej wymienione dokumenty, muszą być w oryginale (w wersji papierowej) złożone do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

CZYTAJ TAKŻE: Sejm radzi nad kolejną tarczą, tymczasem samorządy wspierają lokalne firmy

Projekt zwalnia z opłat część materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, co pozwoli na sprawniejszą realizację prac geodezyjnych i ułatwienie realizacji procesu inwestycyjnego w warunkach pandemii. Wprowadza termin dziesięciu dni roboczych na zgłoszenie prac.

Rezygnuje się z konieczności zgłaszania tyczenia obiektów budowlanych. Tarcza samorządowa przewiduje również zmiany w planowaniu. Dzięki nim prace nad dokumentami planistycznymi mają się toczyć bez konieczności ich zawieszenia na czas pandemii.

W ustawie o planowaniu pojawi się nowy przepis umożliwiający wniesienie uwag oraz wniosków do projektów zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej (w tym przy pomocy poczty elektronicznej lub formularzy z Biuletynu Informacji Publicznej). Uwagi będą mogły być wnoszone do protokołu ustnie, a dyskusja publiczna prowadzona online.

Projekty dokumentów planistycznych będą musiały być zamieszczane na stronie internetowej urzędu w BIP. W BIP mają być też zamieszczane m.in. informacje o podjęciu uchwał o przystąpieniu do sporządzania studium, miejscowego planu.

CZYTAJ TAKŻE: Tarcza dla samorządów? „Zabrakło realnej pomocy”

Projekt wprowadza zmiany w dodatkach mieszkaniowych. Przewiduje wypłatę tego dodatku z mocą wsteczną. Chodzi o przypadki, kiedy dana osoba nie otrzymała tego rodzaju wsparcia ze względu na pandemię.

Mieszkaniec gminy otrzyma dodatek mieszkaniowy, pod warunkiem że do wniosku o jego przyznanie dołączy klauzulę, w której wskaże okres wsteczny, za który chce go dostać. Ale ważny jest też termin złożenia wniosku. Musi o wpłynąć do urzędu miasta w ciągu 30 dni od od dnia zakończenia obowiązywania stanu epidemii. Inne warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego pozostaną takie same.

W nowych przepisach zmieni się stawka opłaty skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Ma ona wynosić 598 zł. Opłata w pełnej wysokości będzie należna od wniosków o wydanie decyzji składanych przez osoby inne niż właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości, bez względu na to, czy planują wybudowanie budynku mieszkalnego.

Celem regulacji jest zniechęcenie osób do wnioskowania o wydanie warunków bez wyraźnego celu społeczno-gospodarczego, a także poprawa stanu finansów gmin poprzez częściowe sfinansowanie prowadzenia tych postępowań z wpływów z opłaty skarbowej.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Lubuskie świętuje 15 lat Polski w Unii Europejskiej

TEKST SPONSOROWANY: Pod hasłem „#LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość" województwo lubuskie rozpoczęło wielkie świętowanie ...

Jerzy Buzek tegorocznym Laureatem Nagrody „Fundament Rzeczpospolitej” im. Michała Kuleszy

Nagroda została ustanowiona przez redakcję „Rzeczpospolitej” w porozumieniu z Ewą Kuleszą, wdową po zmarłym ...

Kamienie milowe 30-lecia samorządu terytorialnego

Początek prac koncepcyjnych nad ustrojem samorządu sięga 1981 r. Tak przedstawia się kalendarium działań ...

Na klub wcale nie trzeba wydawać fortuny

Planowanie, że polski klub zarobi 30 milionów złotych w jednym okienku transferowym, to absurd ...

To będzie wyjątkowy Sylwester. Wyjątkowo powściągliwy

Świąteczne jarmarki z ograniczeniami, cześć imprez sylwestrowych już odwołana. Najbliższe miesiące spędzimy w towarzystwie ...

2020: Rok Ludwika Antoniego Rydygiera w województwie kujawsko-pomorskim

Ludwik Antoni Rydygier urodził się w Dusocinie (Dossoczyn) koło Grudziądza (w zaborze pruskim), uczęszczał ...