Mieszkańcy o planie zagospodarowania wypowiedzą się też w internecie

AdobeStock

Prace nad dokumentami planistycznymi mogą być prowadzone online. Gminy będą mogły przyznawać za czas pandemii dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.

Rząd w ramach tarczy dla samorządów proponuje zmiany mające usprawnić funkcjonowanie w czasie pandemii geodezji oraz uchwalanie studiów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Modyfikuje zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych.

Nowe przepisy wprowadzają możliwość poświadczania przez wykonawców prac geodezyjnych za zgodność z oryginałem kopii protokołów, map i innych dokumentów. Obecnie jest to główna przeszkoda we wprowadzeniu pełnego elektronicznego obiegu tego typu dokumentów. Brak przepisu powoduje, że jeśli w wyniku pracy geodezyjnej, np. przy podziale działki, powstają wyżej wymienione dokumenty, muszą być w oryginale (w wersji papierowej) złożone do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

CZYTAJ TAKŻE: Sejm radzi nad kolejną tarczą, tymczasem samorządy wspierają lokalne firmy

Projekt zwalnia z opłat część materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, co pozwoli na sprawniejszą realizację prac geodezyjnych i ułatwienie realizacji procesu inwestycyjnego w warunkach pandemii. Wprowadza termin dziesięciu dni roboczych na zgłoszenie prac.

Rezygnuje się z konieczności zgłaszania tyczenia obiektów budowlanych. Tarcza samorządowa przewiduje również zmiany w planowaniu. Dzięki nim prace nad dokumentami planistycznymi mają się toczyć bez konieczności ich zawieszenia na czas pandemii.

W ustawie o planowaniu pojawi się nowy przepis umożliwiający wniesienie uwag oraz wniosków do projektów zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej (w tym przy pomocy poczty elektronicznej lub formularzy z Biuletynu Informacji Publicznej). Uwagi będą mogły być wnoszone do protokołu ustnie, a dyskusja publiczna prowadzona online.

Projekty dokumentów planistycznych będą musiały być zamieszczane na stronie internetowej urzędu w BIP. W BIP mają być też zamieszczane m.in. informacje o podjęciu uchwał o przystąpieniu do sporządzania studium, miejscowego planu.

CZYTAJ TAKŻE: Tarcza dla samorządów? „Zabrakło realnej pomocy”

Projekt wprowadza zmiany w dodatkach mieszkaniowych. Przewiduje wypłatę tego dodatku z mocą wsteczną. Chodzi o przypadki, kiedy dana osoba nie otrzymała tego rodzaju wsparcia ze względu na pandemię.

Mieszkaniec gminy otrzyma dodatek mieszkaniowy, pod warunkiem że do wniosku o jego przyznanie dołączy klauzulę, w której wskaże okres wsteczny, za który chce go dostać. Ale ważny jest też termin złożenia wniosku. Musi o wpłynąć do urzędu miasta w ciągu 30 dni od od dnia zakończenia obowiązywania stanu epidemii. Inne warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego pozostaną takie same.

W nowych przepisach zmieni się stawka opłaty skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Ma ona wynosić 598 zł. Opłata w pełnej wysokości będzie należna od wniosków o wydanie decyzji składanych przez osoby inne niż właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości, bez względu na to, czy planują wybudowanie budynku mieszkalnego.

Celem regulacji jest zniechęcenie osób do wnioskowania o wydanie warunków bez wyraźnego celu społeczno-gospodarczego, a także poprawa stanu finansów gmin poprzez częściowe sfinansowanie prowadzenia tych postępowań z wpływów z opłaty skarbowej.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Wirus to nie jedyne zmartwienie miast. Nadchodząca susza wymusza nadzwyczajne środki

Lokalne władze przygotowują się na zapowiadaną suszę. Nie tylko apelują do mieszkańców o oszczędzanie ...

Wieś inaczej rządzona

Sołtys mógłby wnioskować o przyznanie mu wynagrodzenia za wykonywanie zadań, które nie są związane ...

Jezioro Malta w Poznaniu / fot. AdobeStock

Przybywa bezpiecznych kąpielisk

Polska doszła do ładu z unijną dyrektywą oraz ustawą o prawie wodnym. Dzięki temu ...

Boczne drogi nadal niebezpieczne

W ubiegłym roku było mniej wypadków, ale nieco więcej osób zabitych. Blisko 80 proc. ...

Turystyka: nowa opłata nie trafi do gmin

Zamiast należności za klimat i walory krajobrazowe turyści uiszczać mają należność za nocleg w ...

Odpady nie dają o sobie zapomnieć

Niektóre regionalne izby obrachunkowe kwestionują podwyżki opłat za śmieci, jeżeli w ślad za tym ...