W gminie Skawina w Małopolsce trwa nabór wniosków na darmowe usuwanie azbestu z dachów. - Gmina przeznacza na ten cel 30-40 tys. złotych rocznie i nie pokrywa kosztów wymiany dachów na nowe – poinformował nas Urząd Gminy w Skawinie.

Do unieszkodliwienia w niej pozostało jeszcze ponad tysiąc ton wyrobów zawierających azbest. Nabór wniosku w sprawie wymiany trujących dachów będzie trwał do 2032 roku.

O finansowe wsparcie na usuwanie azbestu mogą się starać mieszkańcy gminy Trzemeszno w powiecie gnieźnieńskim. Środki na ten cel pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz  z budżetu gminy i powiatu.

- Informujemy o możliwości składania wniosków o sfinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest w wysokości 100 proc. całościowych kosztów  - podaje Urząd Gminy Trzemeszno.

Czytaj więcej

Są pieniądze na likwidację cichego zabójcy – azbestu

Dofinansowanie dotyczy rozbiórki azbestu z dachu budynku i unieszkodliwiania wytworzonych odpadów, czyli przygotowanie do transportu – ułożenie na palecie, zabezpieczenie folią, załadunek, transport i przekazanie na składowisko. Jednak nie może przekroczyć 20 tys. zł. -  Obecnie koszt demontażu i unieszkodliwienia tony azbestu wynosi 650 zł. Wykonawcą usługi jest spółka Eko-Pol z  Pruszcza – informują urzędnicy.

Podkreślają, że o wsparcie mogą się ubiegać osoby fizyczne, czy firmy, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości lub jej części, w której nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Wnioski o wsparcie mieszkańcy znajdą na stronach internetowych gminy lub powiatu, przy ich składaniu należy dołączyć prawny do nieruchomości lub jej części znajdującej się na terenie gminy.

Wnioski w tej gminie można składać do 20 września. – Będą one rozpatrywane i weryfikowane według kolejności ich złożenia do momentu wyczerpania środków na rok 2022 – podaje Urząd Gminy Trzemeszno.

Czytaj więcej

Uczniowie na wakacjach, szkoły w remoncie

Zgodnie z prawem azbest ma zniknąć z polskich dachów do 2032 roku, ale może się to nie udać. Dofinansowanie z budżetu państwa na ten cel jest, NFOŚiGW  prowadzi specjalny program. Wsparcie jest przewidziane dla gmin, a za ich pośrednictwem dla mieszkańców. Ale w niektórych miejscach środki na dany rok szybko się wyczerpują.

Jak podał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dniem 10 sierpnia został zamknięty nabór wniosków na  dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu 2022-OZ-NF1 pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

- Wnioski, które wpłyną do Funduszu po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia – poinformował WFOŚiGW w Warszawie.

Według ekspertów materiały zawierające azbest, które powinny być zutylizowane do 2032 roku, realnie mogą być usunięte do 2050 roku. Ekolodzy twierdzą z kolei, że potrwa to znacznie dłużej - nawet do 2084 roku.