- Jest bardzo duże zainteresowanie tym dodatkiem. Dziennie odbieramy około 30 telefonów, ale mieszkańcy muszą jednak uzbroić się w cierpliwość. Prace nad ustawą o dodatku węglowym nie zostały zakończone – zauważa Mariusz Sadłowski, dyrektor Biura Energetyki w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. -

Ustawa czeka na podpis prezydenta

22 lipca Sejm przegłosował ustawę o dodatku węglowym, zakładającą wypłatę 3 tysięcy złotych dla każdego gospodarstwa domowego wykorzystującego do ogrzewania węgiel, co musi być potwierdzone wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). 

W Gdańsku wzrasta liczba zmian deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. - Część mieszkańców przypomina sobie np., że ma nieużytkowany piec, w którym można palić węglem - mówi Sadłowski.

W ub. piątek, 5 sierpnia posłowie odrzucili poprawki Senatu, które dodatek węglowy miały zamienić na dodatek energetyczny, czyli dopłaty dla wszystkich gospodarstw domowych, a nie tylko dla tych, które do ogrzewania wykorzystują węgiel.

Posłowie odrzucili te poprawki, ponieważ rząd pracuje nad innym projektem ustawy - kompleksowym pakietem wsparcia dla odbiorców innych paliw. Konkrety ustawy mamy poznać po wakacjach.

Teraz nową ustawę musi podpisać prezydent, a ma na to maksymalnie 21 dni od jej przyjęcia przez Sejm.

Czytaj więcej

Ciepłownie i klienci doczekają się wsparcia

Gdy wejdzie w życie będzie można składać wnioski

Na razie nie wiadomo od kiedy będzie można składać wnioski o dodatek węglowy, ale w ustawie jest zapis, że ze względu na ważny interes społeczny, wejdzie ona w życie już następnego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

- Dopóki więc gotowa ustawa nie zostanie podpisana przez prezydenta, to nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jaka będzie finalna forma tej pomocy  - przyznaje dyr. Sadłowski. 

Do gdańskiego ratusza oprócz telefonów dotyczących dodatku węglowego kwocie 3 tys. zł niektórzy mieszkańcy starają się o też w urzędzie o zaświadczenie, które - przynajmniej w teorii - pozwoli im kupić węgiel w cenie poniżej 1000 zł za tonę.

Chodzi w tym przypadku o wciąż obowiązującą ustawę, która gwarantuje cenę tony węgla w wysokości 996 złotych.

- Tłumaczymy mieszkańcom, że takie zaświadczenie, możemy wydać, ale jednocześnie informujemy mieszkańców, żeby najpierw sprawdzili w  składzie węgla, czy rzeczywiście taniej sprzedadzą im węgiel – opowiada Mariusz Sadłowski.

W Gdańsku węgla do ogrzewania używa obecnie ok. 5 tysięcy gospodarstw. Ich rozmieszczenie na mapie miasta jest dość równomierne.

Ale nie później niż do końca listopada

Zespół analityczny Heat Decor przeprowadził badanie ankietowe w 10 największych aglomeracjach Polski. Z jednej strony pytano o szacunkowe wydatki za ogrzewanie w sezonie 2021/2022, ale też weryfikowano popularność poszczególnych źródeł ciepła wśród mieszkańców 10 największych miast.

Z ankiety wynika, że najpopularniejsze źródło ogrzewania w Polsce według badań to gaz – używa go ponad 40 proc. respondentów. Tego surowca go ogrzewania używa 26 proc. respondentów.

Przepisy o dodatku węglowym zaczną obowiązywać w dniu następującym po ogłoszeniu ich w Dzienniku Ustaw.

W ustawie znalazł się nieprzekraczalny termin, do którego można składać wnioski o dodatek węglowy. To 30 listopada tego roku.

Więc jeśli ktoś się zagai i i złoży dokumenty w grudniu, to pieniędzy nie dostanie. - Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 roku. pozostawia się bez rozpoznania" — napisano w ustawie.