Myśleliśmy o tym, co zrobić, aby wesprzeć nasze instytucje. W kilku z nich toczą się intensywne prace związane z inwestycjami, rozbudową i modernizacją. To są bardzo kosztowne projekty o wielomilionowej wartości. Widzieliśmy, jak wielkim wysiłkiem jest znajdowanie wkładu własnego w budżecie poszczególnych jednostek. Dlatego w czerwcu podpisano aneksy do umów realizowanych ze środków Unii Europejskiej. 4 mln dodatkowego wsparcia przeznaczono na modernizację i rozbudowę teatru w Gorzowie Wlkp., Filharmonii Zielonogórskiej oraz filii Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. – Zagrody Młyńskiej w Bogdańcu. W ten sposób wspieramy budżety tych instytucji i umożliwiamy bezstresowe realizowanie ambitnych przedsięwzięć modernizacyjno-inwestycyjnych.

Samorząd województwa lubuskiego od lat intensywnie wspiera modernizację i rozwój jednostek kultury: teatrów, muzeów, filharmonii. Wszystko po to, by jeszcze lepiej służyły mieszkańcom. W dzisiejszych czasach oczekiwania co do roli instytucji kultury zmieniają się – mają uczyć kreatywności, pobudzać wyobraźnię młodych ludzi. W ostatnich latach w całym regionie można zauważyć prawdziwy boom inwestycyjny w kulturze. Od początku kadencji jego wartość to ponad 80 mln zł, które przeznaczono na wszystkie instytucje kultury, których organem prowadzącym jest samorząd województwa. Pandemia nie zatrzymała tych inwestycji.