Kultura stała się naszym wyróżnikiem na mapie nie tylko Polski, ale całej Europy. W 2015 roku ukończyliśmy Strefę Kultury oraz otrzymaliśmy prestiżowy tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki. Kultura odgrywa ważną rolę w życiu mieszkańców i dlatego chcemy w nią inwestować. Oczywiście Katowice kojarzą się z muzyką, ale kulturę pojmujemy o wiele szerzej. Działają u nas znakomite teatry, zarówno te profesjonalne, jak i niezależne, dla których rok temu uruchomiłem teatrogranty.

Kultura w Katowicach to też podmioty działające w ramach programu „Lokalu na kulturę” czy też szereg NGOsów, które często inicjują życie kulturalne w katowickich dzielnicach. Epidemia koronawirusa uderzyła bardzo mocno w cały sektor kultury. Przez kilka miesięcy nie mogły odbywać się koncerty, przedstawienia teatralne, spotkania autorskie, wernisaże. Z dnia na dzień setki artystów i podmiotów kulturalnych straciły źródło dochodów. Dziś działania w całym kraju, także w Katowicach, koncentrują się na ratowaniu życia i zdrowia ludzi oraz reaktywowaniu gospodarki. Musimy jednak pamiętać o kulturze, która jest ważną częścią atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego dla mieszkańców. Gdy kryzys minie, to właśnie przemysł czasu wolnego będzie ponownie stanowić w dużej mierze o jakości życia w mieście. Dlatego przygotowaliśmy Katowicki Pakiet dla Kultury, który jest dodatkowym narzędziem, które umożliwia artystom i podmiotom kulturalnym przetrwanie kryzysu.