Instytucje wciąż nie mogą realizować dużych przedsięwzięć, głównie festiwali, w tym plenerowych, które stanowią istotną część ich oferty kulturalnej. Obecnie działają dwie miejskie galerie sztuki, dwa muzea, dom kultury, wkrótce wznowi działalność kino Forum prowadzone przez Białostocki Ośrodek Kultury.

W sytuacji kryzysowej ważne jest, że nie zmniejszyliśmy dotychczas wysokości rocznej dotacji podmiotowej, choć zmniejszyliśmy zasilenie środkami na wydarzenia w okresie kwiecień–maj. Z uwagi na to, że instytucje nie miały przychodów własnych, a w dużej mierze realizowały swoje działania online lub też przeniosły projekty na drugie półrocze i już w części wznowiły działania stacjonarne – krok taki pomógł im funkcjonować.

Dla organizacji pozarządowych został ogłoszony planowany konkurs ofert na zadania realizowane w drugim półroczu ze zwiększoną pulą pieniędzy w stosunku do planowanej. Część organizacji w trakcie pandemii odwołała swoje imprezy, co powiększyło pulę konkursową. Konkurs będzie rozstrzygnięty jeszcze w tym miesiącu. Zrealizowaliśmy także program stypendiów dla młodych twórców na drugie półrocze, przyznając sześć stypendiów półrocznych.

W obecnej sytuacji tegoroczna edycja Białystok New Pop Festival ze względu na sytuację epidemiczną będzie musiała przybrać bardziej innowacyjną formułę. Białystok, jako pierwsze miasto w Polsce, zorganizuje muzyczny festiwal online. Pomimo możliwości organizacji zgromadzeń do 150 osób wspólnie z organizatorem podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu koncertu na dziedzińcu Pałacu Branickich w Białymstoku bez udziału publiczności. Decyzja podyktowana jest troską o mieszkańców, turystów i uczestników wydarzenia, spowodowaną zwiększonym ryzykiem zarażenia koronawirusem. Postanowiliśmy udostępnić wydarzenia festiwalowe w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej. Organizacja imprezy w trakcie pandemii, która niewątpliwie wstrząsnęła rynkiem rozrywkowym w Polsce i na świecie, umożliwi wsparcie artystów, także lokalnych, i branży rozrywkowej w tym trudnym dla wszystkich czasie.