Panie wójcie, ilu mieszkańców liczy obecnie gmina Dobrzeń Wielki?

Piotr Szlapa : W tej chwili mamy ok,. 9,5 tys.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat ich liczba spadła aż o 1/3 - tak wynika z danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Pana zdaniem dlaczego tak się dzieje?

Tu jest pewne nieporozumienie.

Dlaczego?

W 2016 roku podzielono nam gminę. Zabrano nam do miasta Opola pięć miejscowości i ok. 5 tys. mieszkańców. Stało się tak wbrew woli mieszkańców, wbrew konsultacjom społecznym, wbrew logice. Wbrew temu co powinno być. Odłączyli nam te miejscowości na siłę, antydemokratycznie. Ta destrukcja doprowadziła do ogromnego ubytku mieszkańców, terenu, budżetu, a więc teraz wyniki spisu są, jakie są. Spis powszechny to liczby, które powinny być interpretowane zgodnie z prawdą i stanem faktycznym. Gdyby spis był przeprowadzany co 5 lat, a nie co 10 – wyniki byłyby zupełnie inne.

Co gmina robi by pozyskać nowych mieszkańców?

Gmina Dobrzeń Wielki robi wszystko by zatrzymać mieszkańców

u siebie i przyciągać nowych. Pomimo utraty dużej części budżetu pozyskujemy dodatkowe środki. W przeciągu ostatnich trzech lat udało nam się zasilić budżet kwotą prawie 25 milionów złotych dotacji. Inwestujemy w drogi i infrastrukturę. Dbamy o edukację. W każdej, z pozostałych naszym terenie, miejscowości znajdują się szkoły i przedszkola. Nadal utrzymujemy jedno z najstarszych liceów wiejskich w Polsce, choć nie jest to zadanie gminy, a powiatu. Zmodernizowaliśmy ośrodek kultury, miejsca sportu i rekreacji. Posiadamy plany zagospodarowania przestrzennego. Szukamy rozwiązań wspierających przedsiębiorców i działamy na rzecz podnoszenia jakości życia naszych mieszkańców. Przyczynia się to do zwiększenia liczby nowo wybudowanych domów w Dobrzeniu Wielkim. Liczymy także na to, że nasi dawni mieszkańcy do na wrócą. Znamy ich zdanie. Wspólnoty tworzonej latami nie da się tak łatwo zniszczyć. Mamy nadzieję, że sytuacja się zmieni i odzyskamy tereny zagrabione przez Opole.

Przeprowadzają się tu z Opola?

Tak mieszkańcy Opola i innych gmin przeprowadzają się do nas. Mamy ponadto dodatni przyrost naturalny. To pozytywne trendy. W 2021 roku wydaliśmy 240 pozwoleń na budowę domów.

Jak z tego powodu spadła tak drastycznie liczba mieszkańców to też niższe dochody własnej kasie? Jak gmina sobie z tym radzi? Jak próbuje łatać budżetowe dziury?

Nie ukrywam, że prowadząc inwestycje bazujemy na środkach zewnętrznych uzyskanych na dofinansowanie różnych projektów. Tylko dzięki temu jesteśmy w stanie cokolwiek zrealizować. Niestety te możliwości się kończą, bo za chwilę nie będziemy mieli środków nawet na wkłady własne.

Jaka część mieszkańców gminy stanowią seniorzy? Czy oni martwią się nadchodzącą zimą? Mają opał na zimę?

Mamy dość specyficzną sytuację jeśli chodzi o liczbę seniorów w naszej gminie. W tej chwili mamy prawie 3 tys. mieszkańców, którzy pobierają emerytury bądź renty. Jest to prawie 1/3 naszych mieszkańców. Wielu z nich boryka się teraz z zakupem opału na zimę. Część mieszkań i domów w gminie Dobrzeń Wielki jest ogrzewana ciepłem z Elektrowni Opole. Aktualnie przystępujemy do sporządzania umów z nowym operatorem. Niestety ceny energii podskoczyły. Kwestia zakupu opału na zimę stanowi problem w całym kraju, wiec u nas jest podobnie. Nasz Ośrodek Pomocy Społecznej robi co może, żeby wypłacać dodatki węglowe i prowadzi inne działania wspierające osoby starsze. Niestety na niektóre globalne kwestie nie mamy wpływu. Nie ukrywam, że ta sprawa jest wyjątkowo trudna dla wszystkich.

Co gmina może zrobić by pomóc zwłaszcza seniorom przetrwać zimę?

Tu nasz możliwości są ograniczone i to bardzo mocno. My sugerujemy zarządcom naszych obiektów wprowadzenie trybu oszczędzania zwłaszcza prądu. Jeśli chodzi o energię elektryczną to do tej pory płaciliśmy za nią ok. 430 zł za megawatogodzinę, a po ostatnim przetargu wyszło, że mamy zapłacić prawie 2,5 tys. zł. Nie podpisaliśmy więc umowy z dostawcą energii elektrycznej jak zresztą większość gmin w okolicy. Te podwyżki są zbyt drastyczne.

Jeżeli chodzi o obiekty gminne, straże pożarne, szkoły, przedszkola czy oświetlenie ulic to wydawaliśmy na energię ogólnie, czyli ciepło i prąd, w granicach dwóch mln zł, a teraz mam prognozy na osiem milionów. I jeśli takie wartości dojdą to nie jestem w stanie ułożyć budżetu gminy na przyszły rok.

Zobaczymy co będzie. Rząd zapowiedział wsparcie dla samorządów jeśli chodzi o energię elektryczną czy ciepła dla obiektów publicznych.

No tak, ale te podwyżki są tak konkretne, więc obawiamy się bardzo o przyszłość.

Czy zatruta Odra i tysiące śniętych ryb odbiły się też na gminie, czy jednak nie, z racji tego, że to górny odcinek rzeki, a do zatrucia doszło na dalszym?

Na naszym odcinku Odra jest skanalizowana i są na niej śluzy, więc poziom wody w rzece jest przynajmniej dwumetrowy. I taki jest utrzymywany przez całe lato. Oprócz tego niedaleko, do Odry wpływała rzeka Mała Panew, która dostarczała dużą ilość świeżej wody, więc problemu zatrucia ryb u nas nie było. Nie wystąpił. W czasie lata mieliśmy nawet imprezy nad rzeką, bo robimy takie wydarzenia, a woda nie była w żaden sposób skażona. Ryby u nas nie umierały. Także tego tematu u nas nie było.