Światowe Forum Miejskie: Początek realizacji polityki miejskiej

Podczas drugiego dnia Światowego Forum Miejskiego WUF11, na wspólnym posiedzeniu Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich, zainaugurowano debatę o wdrażaniu Krajowej Polityki Miejskiej 2030.

Publikacja: 28.06.2022 17:07

Światowe Forum Miejskie w Katowicach potrwa do 30 czerwca

Światowe Forum Miejskie w Katowicach potrwa do 30 czerwca

Foto: Wiktor

Głównym celem Krajowej Polityki Miejskiej 2030 jest tworzenie takich warunków dla miast i ich obszarów funkcjonalnych, aby mogły się rozwijać w sposób zrównoważony, oferując mieszkańcom wysoką jakość życia.

W strategii tej wskazano sześć celów szczegółowych, które koncentrują się na:

- budowaniu miast kompaktowych, które wykorzystują swoje zasoby przestrzenne, gospodarcze i społeczne;

- poprawie jakości środowiska i podnoszeniu rezyliencji miejskiej w odpowiedzi na zmiany klimatyczne;

- dostrzeganiu pozytywnych zmian wynikających z transformacji cyfrowej i podnoszenia kompetencji w tym zakresie;

- kreowaniu warunków do tworzenia miejsc pracy;

- tworzeniu miast sprawnych we współdziałaniu, a także w partnerstwie z mieszkańcami, przedsiębiorcami czy aktywistami społecznymi;

- oferowaniu mieszkańcom miast dostępnych dla każdego, otwartych i nie wykluczających.

Wspólny sukces

Poszerzona prezentacja nowej polityki miejskiej miała miejsce pierwszego dnia XI Światowego Forum Miejskiego WUF11, w poniedziałek. We wtorek, czyli drugiego dnia, na wyjątkowych otwartych obradach Zgromadzenia Ogólnego ZMP połączonego z Radą Unii Metropolii Polskich, rozpoczęła się dyskusja o jej wdrażaniu. 

Czytaj więcej

Dziś największe wyzwanie dla Gdańska to budowa ekostrad

- Przyjęcie Krajowej Polityki Miejskiej 2030 przez rząd to nasz wspólny sukces – podkreślała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, współgospodarz obrad. Prace nad dokumentem ruszyły jesienią 2020 r., a udział w nich brały także udział samorządy, organizacje samorządowe (w tym ZMP, UMP), środowiska naukowe, aktywiści i liderzy lokalnych społeczności miejskich.

- Teraz przed nami realizacja zawartych w KPM postanowień. Jestem przekonana, że sprostamy temu wyzwaniu – zaznaczyła minister.

UMP: prawie 3,4 mln uchodźców w Polsce

Podczas drugiego dnia WUF11 zapowiedziano także serię najnowszych raportów Centrum Analiz i Badań Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, dotyczących Ukraińców w 12 największych polskich miastach. Zaprezentowano główne wyniki analiz i badań związanych z uchodźcami z Ukrainy. Pierwsza aktualizuje szacunki liczby Ukraińców przebywających w Polsce i największych metropoliach.  

Czytaj więcej

Wielka fala nowych mieszkańców polskich miast

Z szacunków UMP wynika, że liczba Ukraińców w Polsce na koniec maja 2022 wynosiła 3,37 mln, a w samych miastach UMP – 1,43 mln. Przyrost uczniów w placówkach edukacyjnych od stycznia do maja wyniósł +106 proc.

Z badań udało się także ustalić, jakie mają plany i potrzeby Ukraińcy, którzy ubiegali się o PESEL w 12 miastach UMP: 28 proc. badanych chce znaleźć mieszkanie w naszym kraju, a 27 proc. szuka pracy, natomiast 22 proc. nie wie, kiedy i czy wróci do Ukrainy.

Głównym celem Krajowej Polityki Miejskiej 2030 jest tworzenie takich warunków dla miast i ich obszarów funkcjonalnych, aby mogły się rozwijać w sposób zrównoważony, oferując mieszkańcom wysoką jakość życia.

W strategii tej wskazano sześć celów szczegółowych, które koncentrują się na:

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Udana wycieczka rowerowa? – dobra trasa to dopiero połowa sukcesu
Materiał partnera
Dolny Śląsk wspiera turystykę społeczną
Jakość życia
Regiony biedniejsze rozwijają się, ale bogatych nie dogonią
Materiał partnera
Wrocław inwestuje w zieleń i odnawialne źródła energii
Materiał partnera
Wielkie zmiany w marszałkowskich szpitalach Pomorza Zachodniego
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?