Wojewodowie ogłaszają nabory wniosków z funduszu autobusowego

Wojewodowie ogłaszają nabory wniosków o dopłatę w roku 2024 z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Publikacja: 20.10.2023 10:21

Wojewodowie ogłaszają nabory wniosków z funduszu autobusowego

Foto: Adobe Stock

Środki Funduszu rozwoju przewozów autobusowych są przeznaczone na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi.

Warunkiem otrzymania dopłaty w wysokości ustalonej do 3 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej jest sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10 proc. oraz zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Lubelskie

Wojewoda Lubelski ogłosił nabór wniosków o objęcie dopłatą w roku 2024 z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dla województwa lubelskiego na dofinansowanie zadań dotyczących funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego przeznaczono blisko 84 mln zł, a nabór wniosków trwa od 19 października do 10 listopada br.

Lubuskie

Wojewoda Lubuski ogłosił nabór wniosków o objęcie dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2024 roku i poinformował, że wysokość środków z FRPA przeznaczonych na dopłaty w województwie lubuskim wynosi blisko 45 mln zł, a termin składania wniosków od 19 października do 10 listopada 2023 roku.

Łódzkie

Wojewoda Łódzki poinformował, że na dopłaty w 2024 roku z Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dla województwa łódzkiego została przyznana kwota w wysokości blisko 55 mln zł. Urząd wojewódzki poinformował, że ogłoszenie o naborze ma się ukazać do 26 października br.

Mazowieckie

Wojewoda Mazowiecki ogłosił nabór wniosków o objęcie dopłatą linii komunikacyjnych w 2024 r. ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dla województwa mazowieckiego na 2024 rok została przyznana kwota w wysokości ponad 81 mln zł, a nabór wniosków prowadzony jest od 19 października do 10 listopada br.

Opolskie

Wojewoda Opolski poinformował o możliwości składania wniosków o objęcie w 2024 roku dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wysokość środków z FRPA dla województwa opolskiego na rok 2024 wynosi blisko 37,7 mln zł, a nabór trwa od 19 października do 10 listopada br.

Podkarpackie

Wojewoda Podkarpacki poinformowała o starcie naboru wniosków o objęcie w 2024 roku dopłatą ze środków FRPA. Wysokość środków dla województwa podkarpackiego na rok 2024 z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynosi ponad 65 mln zł, a nabór trwa od 19 października do 10 listopada br.

Podlaskie

Wojewoda Podlaski ogłosił nabór wniosków o objęcie w 2024 r. dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii na terenie województwa podlaskiego. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowania z FRPA na terenie województwa podlaskiego w 2024 r. wynosi ponad 68 mln zł, a wnioski o dopłatę można składać od 19 października do 10 listopada br.

Pomorskie

Wojewoda Pomorski ogłosił nabór wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2024 rok i poinformował, że dla województwa pomorskiego z FRPA została przyznana kwota blisko 60 mln zł. Nabór wniosków na dofinansowania trwa od 19 października do 10 listopada br.

Warmińsko-Mazurskie

Wojewoda Warmińsko-Mazurski ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie na 2024 rok w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Poinformował, że kwota środków na dofinansowanie dla województwa warmińsko-mazurskiego na 2024 rok wynosi ponad 76 mln zł.

Wielkopolskie

Wojewoda Wielkopolski ogłosił nabór na dofinansowanie przewozów w ramach FRPA na rok 2024. Poinformował, że kwota środków Funduszu w województwie wielkopolskim wynosi ponad 62 mln zł, a wnioski o objęcie dopłatą z Funduszu w 2024 r. należy składać w terminie od 19 października do 10 listopada br.

Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej to instrument wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego będących organizatorami publicznego transportu zbiorowego. Dzięki dofinansowaniu z FRPA wspierane są samorządy w realizacji zadań własnych dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. FRPA jest państwowym funduszem celowym. Jego dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu.

Urzędy wojewódzkie przypominają, że pierwszeństwo w objęciu dopłatą przyznaje się najpierw organizatorom w transportu publicznego w gminach, później w związkach międzygminnych, następnie w związkach powiatowo-gminnych, powiatach i w końcu organizatorom takich przewozów na obszarze całych województw.

Nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Pod koniec sierpnia br. w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która m.in. zwiększa do 1 mld zł roczną kwotę wsparcia dla linii autobusowych z dofinansowywanych z FRPA.

Poza zwiększeniem rocznej kwoty wsparcia dla linii autobusowych, nowelizacja zakłada także wprowadzenie możliwości zawierania przez wojewodę z organizatorem przewozów umów o dopłatę na określony czas – nie tylko jak wcześniej rocznych, ale i wieloletnich (jednak nie dłuższych niż 10 lat).

Od 2024 r. utrzymany zostanie poziom dopłaty z Funduszu dla organizatorów publicznego transportu w kwocie nie wyższej niż 3 zł do 1 wozokilometra przewozu.

Jak wynika z danych resortu infrastruktury, zainteresowanie samorządów uruchamianiem połączeń z dofinansowaniem z FRPA rośnie z roku na rok. O ile w 2019 r. dofinansowanych zostało 1228 linii komunikacyjnych kwotą 10 mln zł, w 2020 r. przewozy z dofinansowaniem wykonywane były na 2834 liniach, które zostały dofinansowane 139 mln zł. W 2021 r. dopłatą objęto w skali kraju 4371 linii, a kwota dopłaty przekazana organizatorom wynosiła 358 mln zł. W 2022 r. dopłatą objęto 5705 linii komunikacyjnych, a wnioskowana przez organizatorów kwota dopłaty z FRPA to ponad 631 mln zł.

Przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy, ministerstwo infrastruktury na wsparcie samorządów, uruchamiających połączenia autobusowe od 2020 r. gwarantowało rocznie 800 mln zł.

Środki Funduszu rozwoju przewozów autobusowych są przeznaczone na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi.

Warunkiem otrzymania dopłaty w wysokości ustalonej do 3 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej jest sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10 proc. oraz zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Inwestycje
Większy komfort podróżnych. Nowe dworce w polskich miastach
Inwestycje
Samorządy zwiększają zakupy bezemisyjnych autobusów. Rośnie udział pojazdów na wodór
Inwestycje
Nowy rząd może sfinalizować polityczne przedsięwzięcie PiS
Inwestycje
Szukają miejsca dla nowej drogi ekspresowej pod Krakowem
Materiał Promocyjny
Inwestycje kolejowe tworzą lepsze warunki do podróży pociągiem
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?