Wojewodowie ogłaszają nabory wniosków z funduszu autobusowego

Wojewodowie ogłaszają nabory wniosków o dopłatę w roku 2024 z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Publikacja: 20.10.2023 10:21

Wojewodowie ogłaszają nabory wniosków z funduszu autobusowego

Foto: Adobe Stock

Środki Funduszu rozwoju przewozów autobusowych są przeznaczone na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi.

Warunkiem otrzymania dopłaty w wysokości ustalonej do 3 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej jest sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10 proc. oraz zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Lubelskie

Wojewoda Lubelski ogłosił nabór wniosków o objęcie dopłatą w roku 2024 z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dla województwa lubelskiego na dofinansowanie zadań dotyczących funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego przeznaczono blisko 84 mln zł, a nabór wniosków trwa od 19 października do 10 listopada br.

Lubuskie

Wojewoda Lubuski ogłosił nabór wniosków o objęcie dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2024 roku i poinformował, że wysokość środków z FRPA przeznaczonych na dopłaty w województwie lubuskim wynosi blisko 45 mln zł, a termin składania wniosków od 19 października do 10 listopada 2023 roku.

Łódzkie

Wojewoda Łódzki poinformował, że na dopłaty w 2024 roku z Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dla województwa łódzkiego została przyznana kwota w wysokości blisko 55 mln zł. Urząd wojewódzki poinformował, że ogłoszenie o naborze ma się ukazać do 26 października br.

Mazowieckie

Wojewoda Mazowiecki ogłosił nabór wniosków o objęcie dopłatą linii komunikacyjnych w 2024 r. ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dla województwa mazowieckiego na 2024 rok została przyznana kwota w wysokości ponad 81 mln zł, a nabór wniosków prowadzony jest od 19 października do 10 listopada br.

Opolskie

Wojewoda Opolski poinformował o możliwości składania wniosków o objęcie w 2024 roku dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wysokość środków z FRPA dla województwa opolskiego na rok 2024 wynosi blisko 37,7 mln zł, a nabór trwa od 19 października do 10 listopada br.

Podkarpackie

Wojewoda Podkarpacki poinformowała o starcie naboru wniosków o objęcie w 2024 roku dopłatą ze środków FRPA. Wysokość środków dla województwa podkarpackiego na rok 2024 z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynosi ponad 65 mln zł, a nabór trwa od 19 października do 10 listopada br.

Podlaskie

Wojewoda Podlaski ogłosił nabór wniosków o objęcie w 2024 r. dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii na terenie województwa podlaskiego. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowania z FRPA na terenie województwa podlaskiego w 2024 r. wynosi ponad 68 mln zł, a wnioski o dopłatę można składać od 19 października do 10 listopada br.

Pomorskie

Wojewoda Pomorski ogłosił nabór wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2024 rok i poinformował, że dla województwa pomorskiego z FRPA została przyznana kwota blisko 60 mln zł. Nabór wniosków na dofinansowania trwa od 19 października do 10 listopada br.

Warmińsko-Mazurskie

Wojewoda Warmińsko-Mazurski ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie na 2024 rok w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Poinformował, że kwota środków na dofinansowanie dla województwa warmińsko-mazurskiego na 2024 rok wynosi ponad 76 mln zł.

Wielkopolskie

Wojewoda Wielkopolski ogłosił nabór na dofinansowanie przewozów w ramach FRPA na rok 2024. Poinformował, że kwota środków Funduszu w województwie wielkopolskim wynosi ponad 62 mln zł, a wnioski o objęcie dopłatą z Funduszu w 2024 r. należy składać w terminie od 19 października do 10 listopada br.

Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej to instrument wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego będących organizatorami publicznego transportu zbiorowego. Dzięki dofinansowaniu z FRPA wspierane są samorządy w realizacji zadań własnych dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. FRPA jest państwowym funduszem celowym. Jego dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu.

Urzędy wojewódzkie przypominają, że pierwszeństwo w objęciu dopłatą przyznaje się najpierw organizatorom w transportu publicznego w gminach, później w związkach międzygminnych, następnie w związkach powiatowo-gminnych, powiatach i w końcu organizatorom takich przewozów na obszarze całych województw.

Nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Pod koniec sierpnia br. w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która m.in. zwiększa do 1 mld zł roczną kwotę wsparcia dla linii autobusowych z dofinansowywanych z FRPA.

Poza zwiększeniem rocznej kwoty wsparcia dla linii autobusowych, nowelizacja zakłada także wprowadzenie możliwości zawierania przez wojewodę z organizatorem przewozów umów o dopłatę na określony czas – nie tylko jak wcześniej rocznych, ale i wieloletnich (jednak nie dłuższych niż 10 lat).

Od 2024 r. utrzymany zostanie poziom dopłaty z Funduszu dla organizatorów publicznego transportu w kwocie nie wyższej niż 3 zł do 1 wozokilometra przewozu.

Jak wynika z danych resortu infrastruktury, zainteresowanie samorządów uruchamianiem połączeń z dofinansowaniem z FRPA rośnie z roku na rok. O ile w 2019 r. dofinansowanych zostało 1228 linii komunikacyjnych kwotą 10 mln zł, w 2020 r. przewozy z dofinansowaniem wykonywane były na 2834 liniach, które zostały dofinansowane 139 mln zł. W 2021 r. dopłatą objęto w skali kraju 4371 linii, a kwota dopłaty przekazana organizatorom wynosiła 358 mln zł. W 2022 r. dopłatą objęto 5705 linii komunikacyjnych, a wnioskowana przez organizatorów kwota dopłaty z FRPA to ponad 631 mln zł.

Przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy, ministerstwo infrastruktury na wsparcie samorządów, uruchamiających połączenia autobusowe od 2020 r. gwarantowało rocznie 800 mln zł.

Środki Funduszu rozwoju przewozów autobusowych są przeznaczone na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi.

Warunkiem otrzymania dopłaty w wysokości ustalonej do 3 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej jest sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10 proc. oraz zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Inwestycje
Na majówkę nad morzem dojedziemy w korkach
Inwestycje
Najlepsze samorządowe inwestycje dwóch dekad Polski w Unii Europejskiej
Inwestycje
Lokalne inwestycje finansowane z funduszy UE. "Nie mamy powodów do kompleksów"
Inwestycje
Wznowiono budowy dróg. Wiemy, w których regionach inwestycje będą największe
Inwestycje
Kraków rewitalizuje forty. Zyskują nowe, czasem zaskakujące funkcje
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy