Maksymalny poziom dofinansowania to 3,5 mln zł. W środę ruszył drugi nabór w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków. Celem tego programu jest wsparcie samorządów w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych.

Są z niego dofinansowywane prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków. Samorządy albo same mogą prowadzić takie prace, jeśli są właścicielami obiektów (lub są nimi podległe im jednostki organizacyjne) lub mogą udzielić dotacji innym podmiotom.

Czytaj więcej

Warszawa: Plac Teatralny wymyślony z mieszkańcami na nowo

Dotacje z programu mogą wynieść do 98 proc. wartości inwestycji, a minimalny wkład własny to przynajmniej 2 proc. Każdy samorząd może złożyć 10 wniosków. W programie przewidziano trzy kategorie dofinansowania: do 150 tys. zł, do 500 tys. zł, do 3,5 mln zł. Nabór trwa do 16 sierpnia, a wnioski należy składać w Aplikacji Polski Ład. Operatorem programu jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest zgłoszenie do programu obiektów posiadających wpis do ewidencji lub rejestru zabytków, które należą do samorządu lub jednostki jemu podległej. Samorządy mogą wnioskować o pieniądze na rewitalizacje zabytków, których są właścicielami lub na dotację dla innych podmiotów. Na początku lipca ogłoszono wyniki pierwszego naboru wniosków. Dofinansowanie przyznano na ponad 4807 projektów na kwotę 2,51 mld zł. Samorządy zaś zgłosiły ok. 20 tys. projektów, na ponad 11 miliardów złotych.