Wiemy, w których regionach Polski dochody są najwyższe. A kto najwięcej wydaje

Mieszkańcy Warszawy oraz okolic mieli do dyspozycji i wydawali znacznie wyższe kwoty niż w innych regionach. Najmniej pieniędzy mieli mieszkańcy Podkarpacia i Podlasia.

Publikacja: 10.06.2024 16:07

Przeciętnie każdy mieszkaniec Polski dysponował w 2023 r. 2,68 tys. zł miesięcznie, a wydawał 1,6 ty

Przeciętnie każdy mieszkaniec Polski dysponował w 2023 r. 2,68 tys. zł miesięcznie, a wydawał 1,6 tys. zł

Foto: Adobe Stock

W większości regionów poziom wydatków odpowiada zwykle poziomowi dochodów. Tylko w dwóch województwach mieszkańcy wydają ponad przeciętnie więcej pieniędzy, niż mają dochodu: w Pomorskiem i Łódzkiem.

GUS opublikował informację na temat dochodu pozostającego do dyspozycji w zeszłym roku, czyli takim, który zostaje po zapłaceniu składek i podatków. Przedstawił jego wartości w podziale regionalnym.

Czytaj więcej

Regiony biedniejsze rozwijają się, ale bogatych nie dogonią

Przeciętnie każdy mieszkaniec Polski dysponował w 2023 r. 2,68 tys. zł miesięcznie, a wydawał 1,6 tys. zł. Jednak w tej średniej mieszczą się dochody wynoszące ponad 3,3 tys. zł na 1 osobę w gospodarstwach domowych oraz przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę 1,86 tys. zł w gospodarstwach osób pracujących na własny rachunek (poza rolnictwem) oraz 2,16 tys. zł dochodu i 1,24 tys. z wydatków w rodzinach rolników.

GUS sprawdził, jakie są dochody i wydatki w poszczególnych województwach i pokazał je w postaci procenta średniej, a nie konkretnych kwot.

Wysokie dochody w Warszawie podbijają średnią dla całego województwa

Zdecydowanie, o prawie o jedną piątą, najwyższe przeciętne miesięczne dochody na 1 osobę miały gospodarstwa domowe z województwa mazowieckiego. (3,2 tys. zł). Z tym, że w Warszawie i najbliższej okolicy było to o prawie 35 proc. więcej niż średnio w kraju, a w pozostałej części Mazowsza nieznacznie mniej niż przeciętna. Ponad przeciętne dochody miały gospodarstwa domowe jeszcze w sześciu regionach: na Dolnym Śląsku, na Śląsku, w woj. zachodniopomorskim, w Małopolsce, w woj. lubuskim i woj. podlaskim.

Czytaj więcej

Jak miasta zachęcają, by płacić w nich podatki? Można wygrać nawet samochód

Najniższe przeciętne miesięczne dochody na 1 osobę uzyskiwały gospodarstwa domowe z województwa podkarpackiego (2,28 tys. zł, prawie o 15 proc. mniej niż średnia), podlaskiego (mniej o 14,4 proc.), świętokrzyskiego (o 9,7 proc.), warmińsko-mazurskiego (9,3 proc.) oraz lubelskiego (8,1 proc).

Rozpiętość pomiędzy najwyższym a najniższym przeciętnym miesięcznym dochodem na osobę w województwach wyniosła 34,6 p.p.

Na Podkarpaciu najniższe dochody, ale także wydatki

Najwyższe przeciętne miesięczne wydatki na osobę odnotowano w województwie dolnośląskim i mazowieckim – po 1,85 tys. zł. Były one wyższe od przeciętnej ogólnopolskiej o 13 proc. (o 27,5 proc. wyższe w regionie warszawskim stołecznym). Ponad przeciętnie wydawali mieszkańcy sześciu województw: dolnośląskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego i śląskiego.

Najmniej wydawała każda osoba na Podkarpaciu – 1,3 tys. zł, o ponad 19 proc. mniej niż przeciętnie w kraju. 

Rozpiętość pomiędzy najwyższymi i najniższymi średnimi wydatkami to 32,3 p.p.

GUS podał, że przeciętne wydatki stanowiły w zeszłym roku ponad 61 proc. dochodu do dyspozycji.

Finanse w regionach
Prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim: Rządowa subwencja jeszcze w tym roku
Finanse w regionach
Kłopoty samorządów z inwestycjami z Polskiego Ładu
Finanse w regionach
Spektakularny wzrost inwestycji firm w małych województwach
Finanse w regionach
Pięć chorób fiskalnych polskich samorządów
Finanse w regionach
Inwestycje – busola samorządności
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży