Tytuł „Warszawskiego Drzewa Roku 2023” przypadnie roślinie z najciekawszą historią i cechami gatunkowymi (wielkość, obwód, wiek, układ). Aby zgłosić swojego kandydata do plebiscytu, wystarczy do 15 września wypełnić formularz internetowy zamieszczony na stronie www.zzw.waw.pl/drzeworoku, wskazując podstawowe informacje dotyczące drzewa oraz dokładnie uzasadniając swój wybór. To właśnie historie drzew i ich znaczenie dla lokalnej społeczności będą kluczowe przy wyborze zwycięzcy.

Ze wszystkich zgłoszeń komisja, złożona z ogrodników i dendrologów Zarządu Zieleni m.st. Warszawy (ZZW), wybierze po jednym drzewie z każdej dzielnicy. Wyniki zostaną ogłoszone podczas pikniku dendrologicznego, który odbędzie się 7 października w Pawilonie Edukacyjnym Kamień. Finałowa osiemnastka będzie reprezentować swoje dzielnice w drugim etapie – głosowaniu głównym.

Drzewo, które głosami internautów zwycięży w plebiscycie, otrzyma tytuł „Warszawskiego Drzewa Roku 2023”, pamiątkową tabliczkę oraz zostanie zgłoszone do ogólnopolskiego konkursu Drzewo Roku. ZZW zachęca do zgłaszania swoich kandydatów.

Plebiscyt na Warszawskie Drzewo Roku jest częścią większego projektu W koronach miasta, realizowanego przez warszawski Zarząd Zieleni od 2019 r. Skupia się on właśnie na drzewach. Poprzez działania edukacyjne – warsztaty, spacery czy pikniki, edukatorzy i dendrolodzy ZZW dzielą się swoją wiedzą na temat tych wyjątkowych roślin. Przybliżają mieszkańcom Warszawy problematykę związaną z drzewami, w tym dotyczącą ich wpływu na przestrzeń miejską, powietrze, temperaturę, a przede wszystkim na jakość życia mieszkańców miasta – ludzi i zwierząt. Zwracają uwagę na relacje drzewostanu ze środowiskiem i metody pielęgnacji drzew, w tym jak warszawiacy mogą na co dzień wspierać drzewa w ich prawidłowym rozwoju.