Patrole każdego dnia sprawdzają, jak zarządcy wywiązują się z obowiązku utrzymania czystości i zapewnienia bezpieczeństwa na terenach, za które są odpowiedzialni. W razie nieprawidłowości kontrolerzy interweniują i wzywają do posprzątania nieruchomości lub naprawienia uszkodzonej infrastruktury. Po pewnym czasie ponownie sprawdzają, czy zarządca zrealizował zalecenia. Jeśli nie – może grozić mu mandat lub nawet sprawa w sądzie.

Konieczne sprzątanie i naprawy

Najczęściej, bo w ponad 30 proc. przypadków, interwencje dotyczyły zaśmiecenia – dzikich wysypisk, śmieci na terenach zieleni, a także porzuconych opon, mebli czy sprzętu AGD. Kontrolerzy często trafiali również na odpady poremontowe gromadzone w kontenerach czy workach, które nie zostały zabrane do utylizacji przez specjalistyczne firmy.

Blisko 3 tys. tegorocznych interwencji dotyczyło bezpieczeństwa związanego ze stanem infrastruktury – patrole odnotowały niebezpiecznie uszkodzoną nawierzchnię, zapadnięte studzienki, zbite szyby w wiatach czy ławki, które padły ofiarą wandali. Zgłaszali też oszpecone pseudograffiti przystanki, rozkłady jazdy, kosze na śmieci czy bariery energochłonne.

Pozostałe przypadki to m.in. interwencje dotyczące zanieczyszczenia jezdni błotem przez pojazdy wyjeżdzające z terenów inwestycji czy zgłoszenia dotyczące zieleni zasłaniającej znaki drogowe.

Czysta Warszawa – wspólna sprawa

Dzięki codziennej pracy wspólnych patroli ZOM i Straży Miejskiej rośnie poziom bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej. Mogą o to zadbać również mieszkańcy stolicy, nie tylko wyrzucając śmieci do kosza czy sprzątając po psach, ale też zgłaszając nieprawidłowości. Informacje o miejscach, które wymagają posprzątania lub naprawy można przekazywać do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115(otwiera się w nowej karcie), skąd są kierowane bezpośrednio do odpowiednich zarządców terenów.