Zielona Wizja Warszawy przyjęta. Neutralność klimatyczna do 2050 r.

Stołeczni radni przyjęli uchwałę w sprawie „Zielonej Wizji Warszawy”. To kluczowy dokument, który wskazuje w jaki sposób stolica może osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r.

Publikacja: 21.04.2023 15:21

Zielona Wizja Warszawy przyjęta. Neutralność klimatyczna do 2050 r.

Foto: Bloomberg

- Naukowcy są zgodni: mamy ostatnią szansę na powstrzymanie globalnego ocieplenia. Stolica stawia czoło temu wyzwaniu. Jako miasto chcemy zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 40 proc. do 2030 r. i osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. Zielona Wizja Warszawy to dokument, który jasno wskaże nam, w jaki sposób osiągnąć te cele – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy oraz przewodniczący Komisji Środowiska i Klimatu w Europejskim Komitecie Regionów.

Przyjęcie Zielonej Wizji Warszawy wieńczy ponad dwuletni projekt, który rozpoczął się w 2020 r. wraz z przystąpieniem stolicy do Programu Rozwoju Zielonych Miast stworzonego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Każdy z uczestników deklaruje w jakiej perspektywie chce osiągnąć neutralność klimatyczną, a przy wsparciu EBOR wskazuje najważniejsze wyzwania środowiskowe i opracowuje strategię zrównoważonego rozwoju. W efekcie powstaje tzw. „mapa drogowa”, która wskazuje, co musi zrobić miasto, by zrealizować cele redukcyjne.

Znaczenie dla klimatu i korzyści dla miasta

Skutki zmiany klimatu są coraz bardziej odczuwalne także w Polsce – coraz dłuższe fale upałów i susze, częstsze i bardziej gwałtowne zjawiska pogodowe, zmniejszające się zasoby wodne. Ich konsekwencją są rosnące straty materialne i pogarszanie stanu zdrowia obywateli, straty dla gospodarki, narastający problem migracyjny.

Problemy te nie omijają też miast. Dziś żyje w nich około 60 proc. populacji Polski. Jednocześnie to właśnie miasta są odpowiedzialne za około 70 proc. emisji gazów cieplarnianych. Dlatego kluczowe dla powstrzymania dalszej zmiany klimatu jest zmniejszenie tej emisji w miastach, szczególnie w tych największych. Polska stolica wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom.

Zielona Wizja Warszawy opisuje 27 działań w 6 obszarach wspierających osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.: infrastruktura energetyczna, budynki, planowanie przestrzenne i błękitno-zielona infrastruktura, transport, odpady komunalne, budowa kapitału społecznego i integracja. Wśród nich są m.in. dalsza rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej; inwestycje w nisko- i zeroemisyjny transport czy dopłaty dla mieszkańców do odnawialnych źródeł energii.

Realizacja tych działań to także dodatkowe korzyści dla miasta i jego mieszkańców: lepsza jakość powietrza i poprawa zdrowia warszawiaków, więcej terenów zieleni i większa różnorodność biologiczna, lepszy transport publiczny czy poprawa estetyki przestrzeni miejskiej.

Jak powstawała Zielona Wizja Warszawy

Dokument zawiera rozwiązania „szyte na miarę” dla stolicy. Powstawał w oparciu o konkretne wskaźniki, które pozwoliły m.in. określić wysokość emisji gazów cieplarnianych w Warszawie oraz dokonać szczegółowej analizy stanu miasta. Wszystko to dzięki wykorzystaniu dwóch uznanych na świecie metodologii: Planu Działań na Rzecz Zielonego Miasta (ang. Green City Action Plan), opracowanego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz Planu Działań na Rzecz Klimatu (ang. Climate Action Plan), opracowanego przez C40 Cities Climate Leadership Group.

Do tworzenia Zielonej Wizji Warszawy zaproszono wielu interesariuszy, w tym: przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawy, organizacji pozarządowych, wyższych uczelni, przedsiębiorstw. W pracach brali także udział eksperci z różnych dziedzin oraz mieszkańcy stolicy. Warszawiacy mogli zgłaszać swoje uwagi do dokumentu za pośrednictwem wirtualnej platformy(otwiera się w nowej karcie).

- Naukowcy są zgodni: mamy ostatnią szansę na powstrzymanie globalnego ocieplenia. Stolica stawia czoło temu wyzwaniu. Jako miasto chcemy zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 40 proc. do 2030 r. i osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. Zielona Wizja Warszawy to dokument, który jasno wskaże nam, w jaki sposób osiągnąć te cele – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy oraz przewodniczący Komisji Środowiska i Klimatu w Europejskim Komitecie Regionów.

Przyjęcie Zielonej Wizji Warszawy wieńczy ponad dwuletni projekt, który rozpoczął się w 2020 r. wraz z przystąpieniem stolicy do Programu Rozwoju Zielonych Miast stworzonego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Każdy z uczestników deklaruje w jakiej perspektywie chce osiągnąć neutralność klimatyczną, a przy wsparciu EBOR wskazuje najważniejsze wyzwania środowiskowe i opracowuje strategię zrównoważonego rozwoju. W efekcie powstaje tzw. „mapa drogowa”, która wskazuje, co musi zrobić miasto, by zrealizować cele redukcyjne.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Ekologia
Gdzie w polskich miastach można znaleźć ule? W parkach, biurowcach i... pralkach
Ekologia
Gminy nie nadążają z kontrolą szamb i przydomowych oczyszczalni. Za duże koszty?
Ekologia
Władze Śląska nagradzają gminy za walkę o czyste powietrze
Ekologia
Spalarnie chcą uznać spalanie śmieci za recykling
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Ekologia
Miasta przyspieszyły zakupy „zielonych” autobusów
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?