Warszawa: Ostatni dzwonek na wniosek o eko-dotacje

Tylko do 31 marca warszawiacy mają szansę na złożenie wniosków o dotacje na realizację wybranych inwestycji ekologicznych. Dofinansowanie od miasta można otrzymać na likwidację azbestu i tzw. małą retencję.

Publikacja: 23.03.2023 11:08

Warszawa: Ostatni dzwonek na wniosek o eko-dotacje

Foto: Bloomberg

Warszawa co roku udziela dotacji na realizację eko-inwestycji. Tylko w 2022 r. miasto wydało na ten cel około 34 mln zł, z czego najwięcej – 25,6 mln zł – na inwestycje związane z wymianą kopciucha.

Na wsparcie mogą liczyć m.in. mieszkańcy, którzy chcą usunąć wyroby lub odpady zawierające azbest. Choć zgodnie z prawem właściciele i zarządcy nieruchomości mają na to czas do końca 2032 r., miasto dotacjami zachęca do tego już teraz. Dofinansowanie obejmuje demontaż, pakowanie i transport wyrobów zawierających azbest oraz przekazanie ich na składowisko odpadów niebezpiecznych. Warszawiacy mogą liczyć na pokrycie nawet 100 proc. poniesionych kosztów.

Dotację mogą otrzymać również mieszkańcy inwestujący w tzw. małą retencję, czyli instalacje do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. Tutaj maksymalne dofinansowanie sięga do 80 proc. kosztów inwestycji, przy czym nie może ono przekroczyć 4 tys. zł dla osób fizycznych oraz 10 tys. zł dla pozostałych podmiotów.

Jak i do kiedy składać wnioski?

Wnioski o dotacje można składać tylko do końca tego miesiąca. Za datę złożenia dokumentu uznaje się datę jego wpłynięcia do Urzędu m.st. Warszawy.

Wniosek o udzielenie dofinansowania należy złożyć w:

- Wydziale Obsługi Mieszkańców w dowolnym urzędzie dzielnicy;

kancelarii ogólnej Urzędu m.st. Warszawy przy al. Jerozolimskich 44;

- Biurze Ochrony Środowiska na pl. Bankowym 2 (XIV piętro, p.1409).

lub przesłać pocztą na adres:

Urząd m.st. Warszawy

Biuro Ochrony Środowiska

Aleje Jerozolimskie 44

00-024 Warszawa

Mieszkańcy ubiegający się o dofinansowanie powinni pamiętać, że rozpoczęcie inwestycji nie może nastąpić przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

Pozostałe eko-dotacje

Warszawa udziela też dofinansowania na wymianę kopciucha. Mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie w wysokości do 70 proc. kosztów inwestycji. W tym przypadku wnioski przyjmowane są przez cały rok. Z kolei 1 września ruszy kolejny nabór wniosków o dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii.

Ekologia
Spalarnie chcą uznać spalanie śmieci za recykling
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Ekologia
Miasta przyspieszyły zakupy „zielonych” autobusów
Ekologia
Samorządowe wsparcie na zieloną energię. Ostatnia chwila na złożenie wniosku
Ekologia
Ustawa wiatrakowa: Samorządowcy chcą powrotu do projektu z 2023 r.
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Ekologia
Smog dusi Kraków. Miasto wprowadziło darmową komunikację