Kraków zaskarżył zmiany w uchwale antysmogowej. „Sprzeczne z przepisami UE”

Gmina Miejska Kraków złożyła w tym tygodniu skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na zmianę tzw. uchwały antysmogowej dla Małopolski.

Publikacja: 16.03.2023 15:46

W przypadku zanieczyszczeń powietrza w Krakowie istotną role odgrywa tzw. emisja napływowa z gmin ot

W przypadku zanieczyszczeń powietrza w Krakowie istotną role odgrywa tzw. emisja napływowa z gmin otaczających miasto (gminy tzw. obwarzanka krakowskiego)

Foto: Bloomberg

Zmiana wydłużyła do 30 kwietnia 2024 r. termin wejścia w życie zakazu użytkowania tzw. kopciuchów, czyli kotłów bezklasowych. Oznacza to, że radni sejmiku wojewódzkiego zgodzili się, by stare piece i kotły były używane jeszcze przez dwie kolejne zimy. Zgodnie z pierwotnym zapisem przyjętej w 2017 roku uchwały piece miały być wymienione w Małopolsce do początku tego roku.

Emisja napływowa

Kraków wskazał w skardze na istotne naruszenie interesu prawnego zarówno samej gminy, jak i jej mieszkańców z powodu naruszenia zbiorowych potrzeb krakowian głównie prawa do życia w zdrowym środowisku.

- Chodzi też o to, że wszyscy mieszkańcy będą narażeni na wydłużony czas przebywania w środowisku o ponadnormatywnych, szkodliwych stężeniach – tłumaczy Dariusz Nowak, rzecznik krakowskiego magistratu.

Czytaj więcej

Kolejne samorządy będą wymieniać kopciuchy. Pieniądze w różnych programach

Zmiany w uchwale antysmogowej spowodowały przesunięcie terminu wymiany kopciuchów w Małopolsce o dwa sezony grzewcze. Takie rozwiązanie, zdaniem specjalistów zajmujących się tematyką czystego powietrza spowoduje, że nie uda się osiągnąć dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w wyznaczonych przepisami terminach na terenie Małopolski, ale też w Krakowie. Jak bowiem wiadomo w mieście, w przypadku zanieczyszczeń istotną role odgrywa tzw. emisja napływowa powietrza z gmin otaczających Kraków (gminy tzw. obwarzanka krakowskiego).

– Nie wszystkie otaczające Kraków gminy w wystarczającym stopniu przyłożyły się do zmian gwarantujących czystsze powietrze. Niektóre np. wymieniły znikomą liczbę pieców. Zanieczyszczone powietrze z nich napływa potem do Krakowa – mówi Kamil Popiela z biura prasowego magistratu. – Chociaż w tym sezonie grzewczym i tak było nieźle. Na razie nie zdarzył się ani jeden dzień z darmową komunikacją, którą wprowadzamy przy przekroczeniu określonych norm zanieczyszczeń powietrza – dodaje.

Wbrew przepisom

Zdaniem krakowskich urzędników wprowadzona przez radnych sejmiku Małopolski zmiana uniemożliwia miastu skuteczną realizację zbiorowych potrzeb mieszkańców gwarantowanych przez konstytucję (chodzi o prawo do ochrony życia i zdrowia). Zmiana uchwały antysmogowej ma być też sprzeczna z unijnymi przepisami prawa - tzw. dyrektywą CAFE. Zgodnie z nią władze publiczne są zobligowane podejmować wszelkie działania zmierzające do tego, by okres występowania przekroczeń wartości dopuszczalnych dla stężeń pyłu PM10 w powietrzu był jak najkrótszy. Natomiast wydłużenie terminu likwidacji pieców bezklasowych w Małopolsce jest zaniechaniem działań i równocześnie działaniem na szkodę mieszkańców całego województwa.

Czytaj więcej

Mieszkańcy stolicy mają niecałe 50 dni na pozbycie się "kopciuchów"

Krakowscy urzędnicy zwrócili też uwagę, że przyjęta zmiana uchwały antysmogowej ma wady prawne. Do nieprawidłowości miało dojść na etapie przeprowadzania konsultacji społecznych (większość indywidualnych głosujących, ponad 70 proc. opowiedziała się za tym, by nie zmieniać niczego w uchwale ) oraz opiniowania. Gmina miejska Kraków została pozbawiona prawa do wyrażenia opinii i uznana za gminę niewłaściwą miejscowo. - Mamy nadzieję, że sąd stwierdzi nieważność podjętej zmiany uchwały antysmogowej w całości – dodaje rzecznik Nowak.

Małopolska jest pierwszym regionem w Polsce, w którym w styczniu 2017 r. przyjęto regulacje antysmogowe na poziomie całego województwa. W samym Krakowie zakaz palenia paliwami stałymi obowiązuje od września 2019 r.

Ekologia
Spalarnie chcą uznać spalanie śmieci za recykling
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Ekologia
Miasta przyspieszyły zakupy „zielonych” autobusów
Ekologia
Samorządowe wsparcie na zieloną energię. Ostatnia chwila na złożenie wniosku
Ekologia
Ustawa wiatrakowa: Samorządowcy chcą powrotu do projektu z 2023 r.
Ekologia
Smog dusi Kraków. Miasto wprowadziło darmową komunikację