Samorząd Katowic wprowadzi - na razie w trzech wybranych szkołach podstawowych - edukację klimatyczną. Nad pilotażowym programem pracuje zespół, złożony z nauczycieli szkolnych i akademickich oraz przedstawicieli miasta. Zajęcia będą prowadzone od września przyszłego roku.

- Edukacja klimatyczna jest częścią edukacji ekologicznej, wychodzi jednak poza pojęcia ochrony środowiska i nauki postaw prośrodowiskowych. Skupia się przede wszystkim na tematyce ochrony klimatu, wpływie czynników naturalnych i działalności człowieka na jego zmiany, możliwościach przystosowania się do tych zmian oraz na skutkach globalnego ocieplenia - wyjaśnia pełnomocniczka prezydenta Katowic ds. klimatu Beata Urych.

- Edukacja w tym zakresie pomaga młodym ludziom zrozumieć wpływ degradacji środowiska przyrodniczego na ich przyszłość, rozszerza wiedzę, umiejętności i rozwija postawy potrzebne do skutecznego działania i odpowiedzi na globalne wyzwania - dodaje.

W przyszłym roku szkolnym program będzie realizowany pilotażowo w trzech katowickich szkołach podstawowych i obejmie uczniów klas siódmych. Powstaną gotowe scenariusze zajęć, z których będą mogli korzystać wszyscy nauczyciele. Program uzupełnią zajęcia praktyczne zaproponowane przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach-Murckach - m.in. warsztaty o tematyce przyrodniczej i zajęcia w terenie.

Zespół opracowujący program powołał prezydent Katowic Marcin Krupa. W trakcie prac zebrano dotąd kilkadziesiąt pomysłów na wprowadzenie edukacji klimatycznej do programu nauczania w klasach siódmych przy okazji nauczania innych przedmiotów. Chodzi o edukację w czterech obszarach: bioróżnorodności, wpływie człowieka na zmiany klimatu, zrównoważonej konsumpcji i transformacji energetycznej.

W katowickich szkołach realizowanych jest obecnie kilka autorskich projektów i programów - m.in. "Zakodowane Katowice" – edukacja z zakresu programowania dla uczniów trzeciej klasy szkół podstawowych, czy "Katowice miastem Fachowców" - program doradztwa zawodowego przy współpracy biznesu, szkół zawodowych i doradców zawodowych - dla uczniów siódmych klas podstawówek.