Światowy Dzień Ziemi. Samorządy o środowisku i zrównoważonym rozwoju

Dwudniowe spotkanie Zespołu ds. EKOstrategii Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza było okazją do dyskusji o problemach i wyzwaniach energetycznych i środowiskowych polskich miast.

Publikacja: 22.04.2022 15:41

Światowy Dzień Ziemi. Samorządy o środowisku i zrównoważonym rozwoju

Foto: Adobe Stock

Samorządowcy dyskutowali o problemach i wyzwaniach energetycznych, jakie stoją przed polskimi miastami, albo staną przed nimi w najbliższej przyszłości.

W trakcie spotkania rozmawiano także na temat przygotowanej przez Hannę Zdanowską, prezydent Łodzi, opinii dla Europejskiego Komitetu Regionów o tym jak w procesie transformacji ekologicznej zachować akceptację społeczną dla koniecznych do wprowadzenia zmian pro środowiskowych.

Spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy miastami Unii Metropolii Polskich w realizacji Programu Czyste Powietrze. Omówiono bieżące problemy, jakie miasta trafiają przy jego bieżącej realizacji i wnioski, jakie z nich wynikają co do przyszłej modernizacji programów wspierających dbałość o czyste powietrze w miastach. Przedstawiciele miast UMP dyskutowali także na temat wyzwań związanych z wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu i przygotowywanymi przez miasta programami z zakresu adaptacji do zmian klimatu.

- Celem spotkania Zespołu ds. EKOstrategii Unii Metropolii Polskich rozmowa na temat koniecznych zmian, które musimy wprowadzić jeżeli chodzi o łagodzenie zmian klimatycznych i adaptację do zmian klimatu oraz o tym, jak te konieczne zmiany uczynić społecznie akceptowalnymi – mówiła na otwarciu posiedzenia Zespołu Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi i przedstawicielka Unii Metropolii Polskich w Europejskim Komitecie Regionów. – To w dużej mierze na samorządach będzie ciążyło zadanie pogodzenia aspektu społecznego oraz środowiskowego tych koniecznych zmian.

W trakcie dyskusji przedstawiciele miast UMP podnosili, że jednostki samorządu terytorialnego mają największą rolę jeżeli chodzi o budowanie odporności w zakresie klimatu. To bowiem głównie na samorządach będzie spoczywał obowiązek wdrożenia od 80 proc. do 90 proc. koniecznych zmian w zakresie mitygacji zmian klimatu i związanych z adaptacją do tych zmian. Przedstawiciele dwunastu największych polskich miast podkreślali także, że zmiany te muszą być wprowadzane w sposób zorganizowany i kompleksowy.

- Klimat i zmiany klimatu nie znają granic, w związku z czym pro środowiskowe działania podjęte tylko przez jeden samorząd dadzą efekt minimalny. Dlatego tak ważne jest, aby takie same działania podjęte zostały przez wszystkie sąsiadujące ze sobą samorządy. Tylko w ten sposób możemy liczyć na osiągnięcie efektu w oczekiwanej skali – podkreślała Hanna Zdanowska.

Jednym z takich realizowanych przez wszystkie samorządy pro środowiskowych działań jest akcja likwidacji tzw. kopciuchów realizowana m.in. za pomocą Programu Czyste Powietrze. Samorządowcy podzielili się zarówno osiągnięciami związanymi z jego realizacją, ale w rozmowie skupili się bardziej na barierach, które utrudniają miastom coraz bardziej jego realizację. Z jednej strony jest to niechęć części mieszkańców (przeważnie osób w podeszłym wieku), które bardzo trudno jest przekonać do aplikowania o wsparcie na wymianę pieców opalanych węglem na nowocześniejsze systemy grzewcze. Drugim problemem jest bariera finansowa, która uniemożliwia dużej części mieszkańcom miast skorzystanie ze wsparcia na wymianę źródeł ciepła.

- Z naszych analiz wynika, że program ma złe, tzn. zbyt niskie kryteria dochodowe i będziemy w związku z tym apelować do strony rządowej, aby zmienić te zapisy tak, aby jak najwięcej mieszkańców największych polskich miast mogło korzystać z tego Programu i zmienić swoje źródło ogrzewania w ten sposób, by nasze miasta były czystsze i żeby lepiej się w nich oddychało – mówiła Magdalena Młochowska, dyrektor koordynator ds. Zielonej Warszawy.

W trakcie spotkania samorządowcy z dwunastu największych polskich miast rozmawiali także o wyzwaniach, jakie przed społecznościami lokalnymi Europy stawia Nowy Zielony Ład, przede wszystkim w kontekście odchodzenia od konwencjonalnych źródeł energii w kierunku energetyki nisko- i zeroemisyjnej. W dyskusji zwrócono uwagę, że szansą na przyśpieszenie tego procesu może być tragiczna wojna w Ukrainie i będące jej efektem sankcje gospodarcze nałożone przez Unię Europejską na Rosję – agresora w tym konflikcie, a które polegają m.in. na zakazie importu z Rosji kopalnych surowców energetycznych.

- Te solidarne działania całej Europy, w tym także Polski, mogą być szansą aby zintensyfikować prace nad alternatywnymi źródłami energii – mówiła Hanna Zdanowska. -To z jednej strony pozwoli nam zdobyć niezależność energetyczną, a z drugiej strony (a może przede wszystkim) zapewni ograniczenie emisji przede wszystkim gazów cieplarnianych przyczyniając się do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom naszego globu, zgodnie z kierunkiem wytyczonym przez Europejski Zielony Ład – wskazywała prezydent Łodzi.

Samorządowcy dyskutowali o problemach i wyzwaniach energetycznych, jakie stoją przed polskimi miastami, albo staną przed nimi w najbliższej przyszłości.

W trakcie spotkania rozmawiano także na temat przygotowanej przez Hannę Zdanowską, prezydent Łodzi, opinii dla Europejskiego Komitetu Regionów o tym jak w procesie transformacji ekologicznej zachować akceptację społeczną dla koniecznych do wprowadzenia zmian pro środowiskowych.

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Ekologia
Jak pomóc zwierzętom zimą? Ruszyła kampania w Radiu Kraków
Ekologia
W Opolu powstanie Klaster Energii
Ekologia
Warszawska Strefa Czystego Transportu będzie większa, ale będą dodatkowe ulgi
Ekologia
Ważą się losy krakowskiej Strefy Czystego Transportu. Sprawa nie jest przesądzona?
Ekologia
Fale upałów to ogromne straty dla miast. Potrzeba więcej drzew
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości