Znowelizowana ustawa o pomocy społecznej wprowadza usługi sąsiedzkie jako nową formę wsparcia realizowaną w środowisku osób potrzebujących. Zgodnie z ustawą, gminy będą miały obowiązek finansowania tego rodzaju świadczeń, pod warunkiem, że zechcą je wdrożyć, ponieważ przepisy o usługach sąsiedzkich nie mają charakteru obligatoryjnego.

Jak przypomniało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, samorządy będą miały możliwość pozyskania środków na usługi sąsiedzkie z Korpusu Wsparcia Seniorów.

„Gminy będą mogły otrzymać wsparcie na realizację usług sąsiedzkich dla mieszkańców w wieku 65 lat i więcej w ramach kolejnej edycji Korpusu Wsparcia Seniorów na rok 2024. Środki planowane na ten cel to blisko 30 mln zł” – powiedziała, cytowana w komunikacie resortu, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Ustawa wprowadza też usługi pobytu krótkoterminowego w domach pomocy społecznej, które mogą być realizowane w formie dziennej lub całodobowej. Samorządy, które wyznaczą DPS-y, do świadczenia tego rodzaju usługi, muszą dostosować budynek, np. wyodrębnić osobną salę do odpoczynku oraz szatnię i sanitariaty. Do realizacji opieki krótkoterminowej musi też zostać wydzielony lub dodatkowo zatrudniony personel.

Nowe przepisy przekształcają mieszkania chronione w mieszkania treningowe oraz mieszkania wspomagane. Samorządy będą mogły utworzyć tego typu lokale np. w budynkach DPS, pod warunkiem zmiany sposobu użytkowania obiektu. Jak wskazuje MRiPS mieszkania treningowe powinny być tworzone w innych budynkach niż budynki, w których prowadzona jest zbiorowa opieka całodobowa.